İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

HTML Yerine XHTML

Nedir XHTML ?

Son günlerde bilgisayar dünyasında hemen hemen her konuda XML kelimesi geçmektedir. İnternet, Network, İşletim Sistemleri ,Grafik-Animasyon programları, Web Servar'ları, Office programları vs.. bir çok alanda kullanılmaktadır. XML'in bu gücü nedeniyle HTML yerini XHTMl'e bırakmıştır.

XHTML (Extensible HTML) bir XML dilidir ve HTML'in işlevini görmektedir. XML'in tüm kurallarına uyar. XHTML ile HTML'in farklarına bakalım

Doğru Bir XHTML Oluşturmak

Bir XHTML document'inin root element'i HTML olmalıdır. ve xmlns attribute'si ile XHTML namesapce'si belirtilmelidir

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>

DOCTYPE declaration'u bulunmalıdır. Bu declaration html elementinden önce olmalıdır.

<!DOCTYPE html 
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	.........
</html>

Açılan her element kapatılmalıdır.

<p>Bu paragraph well-formed'dir</p>

bunun yerine

<p>Bu paragraph well-formed değildir
 <p>Çünkü p etiketi kapanmadan yenisi açıldı 
 

XHTML case-sensitive'dir Yani büyük küçük harf birbirinden farklıdır. XHTML'de tüm etiketler ve attribute'ler küçük harftir.

Bir element'in içinde hiç birşey yoksa bile kapatılmalıdır. Örneğin br etiketinin içinde hiç bir etiket veya içerik yoktur.

 <p>Bu paragraph well-formed'dir<br/>
 Çünkü br etiketi kapatılmıştır</p>
 

script veya stiller eklerken & veya < gibi işaretler kullanılmaz. Bunların yerine entity referansları kullanımalıdır Örneğin & yerine &amp; ve < yerine &lt; kullanımalıdır. Eğer çok fazla bu işaretleri kullanıyorsanız CDATA element'ini kullanmalısınız.

<script type="text/javascript">
<![CDATA[
... burada < veya < işaretlerini kullanabilirsiniz.
]]>
</script>

Tek başına attribute kullanılamaz. Her attribute'nin değeri olmalıdır. Örneğin readonly attributesi HTML'deki gibi kullanılamaz.

<input type="text" size="10" readonly>

yerine

<input type="text" size="10" readonly="readonly"/>
 

kullanmalısınız

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır