İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

İşaretleme (Markup) Kavramı ve Belge İşaretleme Dilleri

Genel olarak tanımlamak gerekirse, bir işaratleme dili aşağıdaki özellikleri destekleyen , etiket (tag) adı verilen elemanlar kümesidir :

Bu nitelikleri taşıyan dillerden en fazla bilinenleri SGML ve HTML'dir. SGML ( Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili- Standart Generalized Markup Language) özellikle yayıncılıkta kullanılan, güçlü, ancak yaygın olarak kullanılmasını engelleyecek ölçüde de karmaşık bir dildir. HTML ( Metin Ötesi İşaretleme Dili - Hypertext Markup Language ) ise SGML temel alınarak hazırlanmış, işlevselliği daha az olmasına rağmen kullanımı SGML'ye oranla çok daha kolay olduğundan tercih edilen bir dildir. Özellikle Ağ (Web) yaygın bir kullanıcı kesimine hitap etmeye başlayınca dünya çapında bu dil kullanılarak yaratılmış belge sayısı sınırsız denebilecek ölçüde artmıştır. Ancak bu ölçüde kullanımı sonucunda HTML’in sınırlamaları giderek daha da belirgin duruma gelmiştir.

HTML’in en önemli sınırlamalarından biri, kullanıcıların küçük bir etiket kümesine zorunlu hale getirilmiş olmasıdır. HTML yazarları kendilerine özgü etiketler yaratamazlar. Çünkü ticari olarak kullanılan tarayıcılar, destekledikleri HTML standarlarında belirtilen etiketler dışındakiler hakkında hiç bir bilgi sahibi olamazlar.

HTML’in bir başka sınırlaması da belgenin içeriği ile sunuluşunu belirleyen etiketlerin aynı dosya içerisinde bulunması zorunluluğudur. Her ne kadar yaygın olarak kullanılan CSS ( Çağlayan Biçem Sayfaları ) yazarların biçim içerikten ayırmalarında yardımcı olmaktaysa da, HTML içeriğin tanımlanması konusunda oldukça güçsüz kalmaktadır.

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili - Extensible Markup Language) diğer dillerin sınırlamalarının üstesinden gelmektedir. XML, belgeleri belgenin yapısının belge içeriğin oluşturulmasından bağımsız olarak belirlenebilmesine; içeriğin biçemden tamamen ayrılabilmesine; belli bir yapıdaki verinin farklı uygulamalarda ve ortamlarda anlaşılabilmesine; aynı verinin birden çok biçemle sunulabilmesine ve aynı biçemin birden çok veri öbeğine uygulanabilmesine olanak tanır. Bu özelliklerinden dolayı XML, W3C ( WWW Konsorsiyumu - http://www.w3.org ) tarafından, yakın bir gelecekte HTML'in yerini alması için tanımlanmış ve kabul edilmiş bir dildir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır