İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Metin Ötesi İşaret Dili (HyperText Markup Language)

Metin Ötesi terimi, üzerinde, başka bir belgeye atlamanızı yani bağlanmanızı sağlayan köprülerin (link’lerin) olduğu metindir. Normal bir belgede yazılar, resimler, tablolar vs. olabilir ancak hiç bir zaman o yazıdan başka bir belgeye atlama yapamazsınız. Bu, ancak Metin Ötesi kavramının ortaya çıkmasıyla mümkün olmuştur.

Etiket ( Tag veya Element ) ve Özellik ( Attribute )

HTML belgeleri, etiket ( tag veya element ) denilen birimlerden oluşmuştur. Etiketler '<' (küçüktür) işareti ile başlayıp '>' (büyüktür) işareti ile biten elemanlardır. Her etiket tarayıcı programa bir komut gibidir. Başka bir deyişle etiketler tarayıcıya belli bir veri grubunu nasıl sunacağı konusunda bilgi verir. Bazı etiketler yazı yazmak için, bazıları da resim koymak için kullanılır. <img> etiketi resim , <a> etiketi bağlantı , <table> etiketi tablo, <font> etiketi yazıların biçimi değiştirmek için kullanılır.

HTML'de çok sayıda etiket bulunmaktadır. Bunların çoğu açıldığı zaman kapatılması gerekir. Her HTML belgesinin başında mutlaka olması gereken <html> etiketi sayfanın sonunda mutlaka </html> ile kapatılmalıdır. Kapatma işlemi </etiket> ile yapılır. Bir etiketin etki alanı <etiket> ile başlar ve </etiket> ile biter.

Etiketlerin bazı nitelik ve niceliklerini belirlemek için özellik (attribute) adı verilen ifadeler kullanılır. Genel yapısı <etiket özellik="değer"> Veri </etiket> şeklindedir. Örneğin resim.gif diye bir resim dosyasını web sayfanıza koymak istiyorsanız <img> etiketinin src özelliği kullanılır. resim.gif dosyasını <img src="resim.gif"> </img> ile gösterebilirsiniz.

Bir belgede kullanılabilecek etiketler HTML standartlarında belirtilmiştir. Ancak bir çok tarayıcı kendilerine has, başkalarınca kabul edilmeyen etiketler de geliştirebilmektedir.

Taglar Arasındaki Düzen

HTML'de etiketler hiyerarşik bir yapıdadır ve içiçe kullanılabilir. Bir internet sayfasında bütün etiketler <html></html> etiketi arasındadır. Bu etiketin dışarısında başka bir etiket kullanılamaz. Genel <etiket1> <etiket2> <etiket3> </etiket3> </etiket2> </etiket1> şeklinde bir alt üst ilişkisi vardır. Açılan bir etiket kapanmadan bir dıştaki kapanamaz. En içteki etiket öncelikle kapatılmalıdır. HTML'de içiçe etiketlerde içteki etiketle dıştaki aynı özelliğe ayrı değerler veriyorsa, içteki etiketin değeri geçerli olur.

Evrensel Etiketler - Genel Yapı

HTML'de etiketler hiyerarşik bir yapıdadır. En üstte <html> etiketi bulunur. Bu etiket içinde iki bölüm vardır: <head> (baş) ve <body> (gövde). Belgede kullanıcı tarafından görülecek bölüm <body> etiketi içerisinde, belge hakkında çeşitli bilgiler de <head> içerisinde bulunur. İnternet sayfasını çok pencereli yapmak için çerçeve (frame) kullanılınca head ve body etiketi kullanılmaz. Çerçeve içeriside herbiri kendi baş ve gövdesi olan belgeler görünür.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır