İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

HTML'de Form Elemenı

<FORM> ... </FORM>

Bir veri giriş formu alanı yaratır. Bir sayfa içinde birden fazla form alanı olabilir ancak form alanları birbiri içinde olamaz.

ACTION parametresi, bir URL tanımlayarak, formda girilen verilen gideceği adresi tanımlar. Eğer bir ACTION parametresi girilmez ise hedef olarak belgenin kendisi kullanılır. Verilerin ulaşma biçimi, URL adresinin access protokolü ve METHOD ve ENCTYPE parametreleri ile değişebilir. Genelde;

Level 2 spesifikasyonu, access protokolü olarak yalnızca HTTP protokolünü kabul eder.

Forms - <INPUT>

Kullanıcı tarafından veri girilebilecek bir alan tanımlar.

Forms - <OPTION>

Yalnız SELECT elemanı içinde kullanılır. Alternatifler içinden tek bir seçeneği temsil eder.

Forms - <SELECT...> ... </SELECT>

Alternatifler içinden birinin seçileceği durumlarda kullanılır. Her alternatif OPTION elemanı tarafından belirtilir.

SELECT elemanı genelde Pull-down ya da Pop-up menü olarak işlem görür.

<SELECT NAME="Beğendiğiniz çeşit?">
	<OPTION> Vanilyalı
	<OPTION> Çilekli
	<OPTION>teftalili
	<OPTION> Karamelli
	<OPTION> Vitneli
</SELECT>

Eğer hiç bir eleman işaretlenmemiş ise ilk eleman seçilir olarak gelir.

Forms - <TEXTAREA> ... </TEXTAREA>

Kullanıcının bir satırdan fazla veri girebilmesini sağlar. Örnek;

<TEXTAREA NAME="adres" ROWS=6 COLS=35>
Yılmaz Gıda A.Ş.
45 Sokak No: 34/45-2A
06788 Ankara
</TEXTAREA>

Sonlama elemanına kadar (</TEXTAREA>) arada kalan metin, giriş alanının içinde yer alacak ilk değeri verir. Bu sonlama elemanı arası boş bırakılsa bile gereklidir.

ROWS ve COLS parametreleri, alanın görünen boyutlarını verir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır