İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Frame (Çerçeve)

Frame-Çerçeve

Frame'ler görüntü alanını parçalara bölerek her parçada değişik bir belge görüntülemek için kullanılırlar.

Frame'lerin kullanım alanlarında birkaçı;

Frame Belgesi

Bir frame belgesi normal bir HTML belgesine çok benzer. Tek farkı içinde <BODY> elemanı (tag) yerine, <FRAMESET> elemanı kullanılmasıdır. Bu eleman sub-HTML belgesi (Frame) yaratılabilmesini sağlar. Basit bir frame'in kuruluşu;

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<FRAMESET>

</FRAMESET>
</HTML>

Kullanım şekli tablolara çok benzer.

<FRAMESET>

Frame'in asıl taşıyıcı elemanıdır. Bu elemankullanılmadan önce biç bir <BODY> elemanı kullanılmamalıdır, yoksa frame oluşturulamaz. <FRAMESET> elemanı içinde yalnızca, içiçe <FRAMESET> elemanları, <FRAME> ve <NOFRAME> elemanları olabilir.

Alabileceği parametreler şöyledir;

ROWS="satırların yüksekliğini veren değerler listesi"

Virgülle ayrılmış değerler girilerek frame'i oluşturacak alanların satır olarak yükseklikleri tanımlanır. Bu değerler pixel olarak verilebileceği gibi, 1 ile 100 arasındaki bir yüzde ile ya da göreceli boyutlar olarak tanımlanabilir. Tabiki belirtilen satır sayısı, yaratılacak olan frame sayısını da belirleyecektir.

Değer

Girilen herhangi bir sayı pixel kadar sabit aralık olarak işlem görecektir. Tehlikeli olan kullanıcının penceresi boyut değiştirdiğinde frame boyutunun değişmemesidir. Eğer aralıklardan biri pixel olarak kullanıldığında, diğer satır aralıklarının yüzde olrak verilmesi daha kullanışlı olcaktır. Aksi taktirde satırlar işlem görürken birbirleri üzerine binerler.

Değer%

1 ile 100 arasında bir sayı verilebilir. Eğer toplam değer 100'den fazla ise, bütün yüzdeler aynı oranda azalacaktır. Eğer değerler toplamı 100'den az ise ve bir göreceli değer atanmışsa, fazla kalan boşluk göreceli değere eklenir. Göreceli bir değer olmadığı durumlarda, bütün yüzdeli değerler orantılı olarak arttırılır.

Değer*

"*" değeri göreceli değer verilirken, satırın geriye kalan bütün alanı kapsaması için kullanılır. Eğer "*" işareti önünde birsayı varsa, satır diğer göreceli değerlerden daha büyük olacaktır. Örneğin; "2*,*" yazıldığında, ilk satır bütün alanın 2/3'ünü, diğer satır ise 1/3ünü alacaktır.

Örnek:

<FRAMESET ROWS="20%,60%,20%"

Birinci ve son satır artadaki satırdan daha küçük olacaktır.

<FRAMESET ROWS="100,*,100"

Birinci ve son satır sabit aralıklı, ortadaki satır ise geriye kalan aralığı kullanır.

COLS="Kolon genişliğini veren değerler listesi"

Satırların değerleri verilirken kullanılan formatın aynısı kullanılarak kolonların genişlikleri tanımlanır.

<FRAME>

Bir frameset içindeki tek bir frame'i tanımlar. <FRAME> elemanı taşıyıcı olmadığı için kapama elemanı yoktur. 6 tane parametresi vardır.

SRC="URL"

Tanımlanan frame içinde görüntülenecek belgenin adresini tanımlar. Bu parametre olmadan, frame boş olarak görünecektir.

NAME="Pencere adı"

Diğer belgeler tarafından hedef olarak gösterilebilen frame adını belirtir. (Bu olay genelde aynı belgedeki diğer frame'ler tarafından yapılır.) İstenirse kullanılmayabilir. Default değer olarak bütün frame'ler adsızdır.

Adlar lfanumerik bir karakter ile başlamalıdır. Atanacak değerler dışında önceden tanımlanmış bir kaç hazır ad vardır.

MARGINWIDTH="değer" ve MARGINHEIGHT="değer"

MARGINWIDTH: Frame üzerinde marjin ayarlaması yapmak istendiğinde kullanılır. Frame'in sol ve sağ marjinlerini pixel olarak tanımlar.

MARGINHEIGHT:Frame üzerinde marjin ayarlaması yapmak istendiğinde kullanılır. Frame'in üst ve alt marjinlerini pixel olarak tanımlar.

SCROLLING="yes|no|auto"

Frame'in kaydırma çubuğu alıp almayacağını belirtir. Yes değeri herzaman bir kaydırma çubuğuna sahip olacaktır. No değeri verilirse hiçbir zaman görünür duruma gelmeyecektir. Auto değeri ise kaydırma çubuğunun gerekli olduğu zaman görünmesini sağlar. default değeri auto'dur

NORESIZE

Frame penceresininkullanıcı tarafından tekrar boyutlandırılamayacağını belirtir. Dikkat edilmesi gereken durum, bir frame boyutlandırılamaz duruma getirildiğinde, o frame'in etrafındaki frame'lerde aynı duruma gelecektir.

FRAMEBORDER="yes|no"

Internet Explorer tarafından kullanılan bu parametre, frame sınırlarının görünmesini ya da gizlenmesini sağlar.

FRAMESPACING="değer"

Yine yalnız Internet Explorer tarafından kullanılan bu parametre, sınırlara değişik görünüş kazandırmak için kullanılır.

<NOFRAMES>

Tarayıcının frame'leri gösteremediği durumlarda bu parametreler arasındaki frame elemanlarını dikkate alınmamasını sağlar

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır