İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

ASP'DE DEĞİŞKEN TANIMI

DEĞİŞKEN TANIMI

Bir dilin bel kemiğini oluşturan öğelerden biri de değişkenler ve bu değişkenlerden türetilen veri tipleridir. Bir dilde değişkenlerin kullanım ve tanımlama şekli o dilde program yapmayı ve programların anlaşılırlığını etkileyen önemli faktörlerdendir. Değişkenler için önemli durum, değişkenlerin karışıklığa meydan vermemesi için tanımlanması mecburiyetinin olmasıdır. Vb scriptde dolayısı ile ASP kodlarında değişkenleri tanımlamadan kullanmadan önce tanımlama mecburiyeti programcının seçimine bırakılmıştır. Bununla ilgili bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

I=6
J=8
Aratoplam=1000
Geneltoplam=I*j+aratplam

Örnekte görüldüğü gibi aratoplam değişkenine 1000 ataması yapılmış ve geneltoplamın hesaplanılmasında kullanılmak istenilmiştir. Ancak aratoplam yerine yanlışlıkla bir harf eksik olan aratplam yazılmıştır. Bu durumda herhangi bir komut hatası yerine hatalı bir sonuç olan 30 değeri geneltoplam değişkenine atanacaktır. (Oysa yi sonuc 5 X 6=30+1000=1030 olmalıydı fakat ararplam adlı bir değişken olmadığı için doğal olarak değeride 0 dır. )

OPTION EXPLICIT

Option Explicit deyimi yukarıda anlatıldığı gibi değişken tanımını zorunlu kılmak için kullanılan bir keyword dur. Option explicit deyimi kullanıldığında ilgili ASP sayfasında kullanılan değişkenlerin tümü Dim deyimi kullanılarak tanımlanmalıdır. Böylece tanımsız bir değişken kullanıldığında yorumlayıcı hata mesajı (Böyle bir değişken olmadığına dair ) verecektir. Option Explicit ve değişken tanımlamaları ile ilgili bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

<% ' Asp scriptin başladığını belirtten script tagı
Option Explicit ' Değişkenleri tanımlamayı zorunlu kılan keyword
Dim I,j,aratoplam ' Programda kullanılacak bazı değişken tanımlamaları.
%> ' Asp script in bittiğini belirten script tagı.

Değişkenlere verilecek ismimlerin anlaşılır olması programın okunulurluğunu kolaylaştırır. Ayrıca değişken tanımlamaları ile ilgili bazı kurallar mevcuttur. Bu kurallar aşağıda verilmiştir:

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır