İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

FONKSİYONLAR

Fonksiyonlar

Fonksiyonlarda prosedürler ( alt programlar ) gibi yazılan ve benzer şekillerde kullanılan program parçacıklarıdır. Fonksiyonlar ve prosedürlerin birbirinden ayrıldığı tek nokta prosedürlerden direkt olarak prosedürü çağıran programa geri değer döndürülemezken bu fonksiyonlar sayesinde mümkündür.

Genel olarak bir fonksiyon tanımı aşağıdaki gibi yapılır:

Function Fonksiyon_Adı()
------------------
Gerekli Kodlamalar
------------------
------------------
End Function

Fonksiyon oluşturulduğunda Vbscript motoru fonksiyon adı altında bir variable oluşturur ve değişken fonksiyonun çağrıldığı noktaya hesaplanan değeri gönderir.

Gönderilen iki sayıyı toplayan ve bulunan sonucu geri döndüren bir fonksiyon yazalım

Function Topla(X,Y)
	Topla=X+Y
End Function

Yukarıda örnek gösterilen fonksiyon biri X diğeri Y olmak üzere 2 değişkeni girdi olarak kabul ediyor ve bunları toplayarak sonucu fonksiyonla aynı isimde olan topla değişkenine aktararak geri dönmesini sağlıyor.

Fonksiyon herhangi bir ASP kodu içerisinden:

<%
sonuc=Topla(5,8)
Response.Write "İki sayının toplamı=" & sonuc
%>

şeklinde çağırılabilir. Burada 5 ve 8 Topla fonksiyonuna girdi olan değerler fonksiyon bu iki sayıyı toplayarak bulduğu değeri yani 5+8=13 ü sonuç değişkenine aktarıyor bu değer response.Write kullanılarak ekrana yazılıyor

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır