İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

DİZİLER VE TANIMLAMALARI

Diziler

Değişkenler bir tek veri saklanmak istendiğinde kullanım alanı geniş olan programlama yardımcılarıdır. Fakat bu durum birbirine benzeyen aynı türden birden çok veriyi saklamak istediğinzide çileden çıkaran bir hal halini alabilir. Bu durumlarda Dizilerin kullanım alanı ortaya çıkar. Diziler benzer veriler taşıyan ve bir seri oluşturan verilerin saklanmasında kullanılan yardımcılar olarak adlandırılabilir. Örnegin isimlerden oluşan bir dizi oluşturmak istediğinizde:

ad(0)="Mehmet"
ad(1)="Hasan"
ad(2)="Leyla"
ad(3)="Özgür"
ad(4)="Semih"

Böylece aynı değişken adı kullanarak bu değişkene bağlı indexler kullanılarak bu datalara ayrı ayrı erişilebilir. Sözgelimi

Response.write ad(3) 

Ekrana Özgür yazacaktır

Diziler kullanılmadan önce mutlaka tanımlanmalıdır. Bu dim satırında kullanılacak dizinin adı ve eleman miktarı verilerek yapılabilir

Dim ad(4) şeklinde yapılan bir dizi tanımında ad dizisi içerisine 5 eleman (değişken ) yerleştirilebilir. Çünkü yukarıda da görüldüğü üzere diziler 0 nolu indexden başlarlar dolayıs ile 0-4 arasında 5 adet dizi elemanı bulunur.

Redim :

Bazen elinizde eleman sayısı değişen bir data girdisi olabilir bu gibi durumlarda kullanılacak dizinin boyutuda değişken olabilir. Programınızın herhangi bir yerinde kullanılan bir diziyi yeniden boyutlandırma ihtiyacı duyulursa Redim keyword ü kullanılabilir böylece programımızın çalışması esnasında dizimizi yeniden boyutlandırabiliriz. Ancak unutulamaması gereken bir nokta bir dizi yeniden boyutlandırıldığında içerdiği eski datalar dizi içerisinden atılıır. Bir dizi içerisinde bulunan eski veriler kullanılmak isteniyorsa prereserve keywordu kullanılabilir.

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Bazı uygulamalarda matris yapısında dizi tanımlamalarına ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda çok boyutlu dizi tanımları kullanılabilir. Çok boyutlu dizi tanımı kullanılacak dizinin boyutları verilmek süreti ile gerçekleştirilebilir.

Dim myarray(3,3)

Şeklinde bir tanımlama 3 X 3 boyutlarında bir dizi oluşturur bu diziye atama yapılmak istenildiğinde ise:

myarary(0,0)="test"
myarary(0,1)="deneme"
myarary(0,2)="test2"
myarary(1,0)="deneme2"
myarary(1,1)="111-23-4"
myarary(1,2)="Mustafa"

şeklinde atama yapılabilir

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır