İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

.NET ile Database'e Bağlanma Ve Sorgulama Örneği

Bu örnek basit bir sorgu yapar. select * from tablo adı şeklinde bir sorgu çalıştırır ve kaç satır döndüğünü ekrana basar. Aslında geri dönen nesne tüm bilgileri içermektedir. Ancak biz sadece satır sayısını ekrana bastık.

SQLManager.csİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 using System;
 2 using System.Data;
 3 using System.Data.SqlClient;
 4 namespace SQLApp
 5 {
 6  public class SQLManager
 7  {
 8   private static string Server="serveradi";
 9   private static string DataBase="databaseadi";
 10   private static string KullaniciAdi="kullanciadi";
 11   private static string Sifre="kullanicisifresi";
 12   static void Main(string[] args) {
 13    SqlConnection connection=new SqlConnection("server="+Server+";DataBase="+DataBase+";uid="+KullaniciAdi+";pwd="+Sifre+";");
 14    string query="select * from Tablo";
 15    SqlCommand com = new SqlCommand(query,connection);
 16    SqlDataAdapter adapter=new SqlDataAdapter(com);
 17    DataTable dataTable=new DataTable();
 18    adapter.Fill(dataTable);
 19    Console.WriteLine(dataTable.Rows.Count);
 20   } 
 21  }
 22 }

SqlConnection connection=new SqlConnection("server="+Server+";DataBase="+DataBase+";uid="+KullaniciAdi+";pwd="+Sifre+";");

ile database bir bağlantı kuruyoruz.

SqlCommand com = new SqlCommand(query,connection);
SqlDataAdapter adapter=new SqlDataAdapter(com);

ile bir SqlDataAdapter yaratıyoruz.

DataTable dataTable=new DataTable();
adapter.Fill(dataTable);

ile de bir DataTable yaratıp tüm sorgu sonucu oluşan tabloyu bu DataTable'a dolduruyoruz. DataTable'dan tüm bilgi alınabilir.

DataTable satırlardan oluşur. Herhangi bir index'teki satır

dataTable.Rows[i]

ile alınabilir. Her satırda sütünlardan oluşur. Bir sütundaki hücrenin değerini almak içinse

dataTable.Rows[i].ItemArray[j]

kullanılır.

dataTable.Rows[i].ItemArray[j] 

object döndürür. Objecti uygun tiplere dönüştürmeniz gerekebilir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır