İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

C++ ile Bir Kare Matrix Örneği

Bu örnekte C++ ile bir kare matrix class'ı yaratıyoruz. Bu class'ı header dosyasına koyuyoruz. SquareMatrix class'ı ekleme,çıkarma,değerlerini boşaltma gibi özellikleri bulunmakta.

SquareMatrix.hİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 class SquareMatrix{
 2 public:
 3   SquareMatrix(int);
 4   void makeEmpty(int);
 5   void storeValue(int,int,int);
 6   int getValue(int,int);
 7   int getN(void);
 8   void add(SquareMatrix);
 9   void substract(SquareMatrix);
 10   void copy(SquareMatrix);
 11   void print(void);
 12 private:
 13   int N;
 14   int data[50][50];
 15 };
 16 SquareMatrix::SquareMatrix(int n){
 17   N=n;
 18 }
 19 int SquareMatrix::getN(){
 20   return N;
 21 }
 22 void SquareMatrix::storeValue(int i,int j,int value){
 23   data[i][j]=value;
 24 }
 25 int SquareMatrix::getValue(int i,int j){
 26  return data[i][j];
 27 }
 28 void SquareMatrix::makeEmpty(int n){
 29   int i=0,j=0;       
 30   for (i = 0;i < n;i++){
 31     for (j = 0;j < n;j++){
 32       storeValue(i,j,0); 
 33     }
 34   } 
 35 }
 36 void SquareMatrix::add(SquareMatrix matrix){
 37   int i=0,j=0;
 38   for(i=0;i<N;i++){
 39   for(j=0;j<N;j++){
 40     storeValue(i,j,data[i][j]+matrix.getValue(i,j));
 41   }
 42   }
 43 }
 44 void SquareMatrix::substract(SquareMatrix matrix){
 45   int i=0,j=0;
 46   for(i=0;i<N;i++){
 47     for(j=0;j<N;j++){
 48       storeValue(i,j,getValue(i,j)-matrix.getValue(i,j)); 
 49     }
 50   }
 51 }
 52 void SquareMatrix::print(){
 53   cout << "-------\n";
 54   int i=0,j=0;
 55   for(i=0;i<N;i++){
 56     for(j=0;j<N;j++){
 57       cout << data[i][j]<< ",";
 58     }
 59     cout << "\n"; 
 60   }
 61 }

aşağıdaki program ile SquareMatrix class!ı test edilmiştir.

Project1.cppİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <iostream.h>
 3 #include <stdlib.h>
 4 #include "SquareMatrix.h"
 5 int main(int argc, char **argv)
 6 {
 7  int i,j,v;
 8  int random_integer;
 9  SquareMatrix* s=new SquareMatrix(5);
 10  SquareMatrix* a=new SquareMatrix(5);
 11  s->makeEmpty(5);
 12  s->print();
 13  s->storeValue(4,4,1);
 14  s->print();
 15  a->makeEmpty(5);
 16  a->print();
 17  a->storeValue(1,1,1);
 18  a->print();
 19  s->add(*a);
 20  s->print();
 21  s->substract(*a);
 22  s->print();
 23  printf("DONE");
 24  char ss[1];
 25  scanf("%1s", ss);
 26  return 0;
 27 }

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır