İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

.NET ile bir Excel Dosyasını Okuyan Bir Örnek

Bu örnekte Visual Stuio'da .Net C# ile bir Excel dosyasına bağlanıp, bir hücredeki yazıyı sistem ekranında (console) bastırıyoruz. Excel'den veri almanız gerekirse bu örnek yardımcı olabilir.

Excel dosyasını okuyabilmek için "Microsoft Excel 10.0 Object Library" dll'ini kullandık. Bu dll Visual Studio ile birlikte gelmekte. Bu dll'i Visual studio'ya References'ı sağ tıklayıp COM sekmesinden seçerek ekleyebilirsiniz. Bu dll'i ekledikten sonra artık Excel class'larını kullanabilirsiniz.

ReadExcel.csİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 using System;
 2 using Excel;
 3 namespace ExcelApp1
 4 {
 5  class ReadExcel
 6  {
 7   static void Main(string[] args)
 8   {
 9    Application app=new Application();
 10    Workbook theWorkbook = app.Workbooks.Open(
 11     "C:\\Zafer\\deneme.xls",0, true, 5,
 12     "", "", true, Excel.XlPlatform.xlWindows, "\t", false, false,0, true,
 13    true,true);
 14    Sheets sheets=theWorkbook.Worksheets;
 15    Worksheet worksheet =(Worksheet)sheets.get_Item(1);
 16    Range r=(Range)worksheet.Cells[1,1];
 17    Console.WriteLine(r.Value2);
 18   }
 19  }
 20 }

C:\\Zafer\\deneme.xls adresindeki dosya okunmakta ve bir Workbook yaratılmakta. Bu workbook'un ilk sayfası alınmakta. İlk sayfanında 1,1 indexli hücresi alınmakta. Ve en sonunda hücrenin değeri ekrana basılmakta.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır