İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

VERİ GÜVENLİĞİ

CREATE VİEW

ÖRNEK:Personel adlı temel tablodan persview adlı bir view oluştur.
CREATE VİEW perswiew
AS SELECT sicil,sos_g_no,ad,soyad,doğ_tar,
adres,cins,böl_no,yon_s_g_no
FROM personel;

VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI:

WITH CHECK OPTION

CREATE VIEW UST_PER_ VIEW Önce bir vıew oluşturulsun
AS SELECT FROM personel
WHERE brüt >25000000
WITH CHECK OPTİON;

Burada, maaşı 25000000'ün üzerinde olan personelden oluşan bir UST_PER_VIEW adlı view oluşturulmuştur.Bu vıew'a brüt maaşı 13000000 olan bir personel eklemek istediği zaman hata mesajı verecektir.

CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri VİEW içine yükleyecekti.

EKLEME

INSERT INTO UST_PER_VIEW
VALUES (27521 ,"27865427","ayşe",
"okan" ,{01/05/1962}"Cumh. Cad. 46 - Taksim",
.F.,13000000 ,1 ,"27651112");

VIEW İÇİNDE SATIR SİLME:

ÖRNEK:UST_PER_VIEW içinden,maaşı 2500000’den az olan kişileri sil.
DELETE FROM  UST_PER_VIEW
WHERE brüt < 25000000;

VIEW SATIRLARI ÜZERİNDE GÜNCELLEME :

ÖRNEK: UST_PER_VIEW adlı view’de sicili 27251 olan kişnin maaşını 37000000 olarak değiştir.
UPDATE UST_PER_VIEW
SET brüt = 37000000
WHERE sicil = 27251;

BİR VIEW'U SİLMEK:

DROP VIEW - GÖRÜŞ ALANI İPTALİ

DROP VIEW UST_PER_VIEW;                

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır