İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK

INSERT-EKLE (INTO-İÇİNE, VALUES-DEĞERLER)

ÖRNEK:Bir personel tablosuna sicil_no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgileri ekle.
INSERT INTO personel(sicil,
sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar
adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no
VALUES("275","27652418","Ali","Caner",
{10/05/1962},"Merkez caddesi 46 - Fatih-İstanbul",
.T.,27000000,2,"876215342");

DELETE: -SİL

ÖRNEK:2 no’lu bölümdeki personelin tümü tablodan sil.
DELETE FROM personel
WHERE böl_no = 2;

ÖRNEK:Brüt maaş alanı boş olmayan tüm personeli sil.
DELETE FROM personel
WHERE brüt IS NOT NULL;

UPDATE - GÜNCELLE, SET - YAP

ÖRNEK:2’inci bölümün yürüttüğü projelerde kullanılan tüm parçaların fiyatlarını % 7 zam yap.
UPDATE parça
SET fiyat = fiyat *1,07
WHERE pr_no IN
(SELECT proj_no
FROM proje
WHERE bl_no = 2;

CREATE INDEX: INDEKS YARAT , ON - İÇİN

CREATE INDEX ındeks adı
ON tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n);

TEK BİR ALAN AGÖRE ARTAN SIRADA İNDEKSLEME :

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre artan sırada listele.(Brüt alana göre bir indeks oluşturmalıyız)
CREATE INDEX pers_maas
ON personel(brüt);

127 satırlık personel tablosu ile ilişkili olarak brüt kolonu indeks anahtarı olarak kullanan pers_maas adlı indeks oluşturulmuştur.Bu durumda;

SELECT  *
FROM  personel;

_Şeklinde listeleme komutu sonucunda personel tablosundaki tüm personel, brüt maaşlarına göre sıralı olarak listelenecektir.

TEK BİR ALANA GÖRE AZALAN SIRADA İNDEKSLEME : DESC -Küçükten büyüğe (K-B)

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre azalan sırada (yüksek maaştan düşük maaşa doğru)listelemek istersek ,brüt alanına göre aşağıdaki şekilde oluşturmak gerekir.
CREATE INDEX
ON personel (brüt DESC);

BİRDEN FAZLA ALANA GÖRE İNDEKSLEME :

ÖRNEK:İşletmedeki personelin öncelikle adlarına göre,aynı adda olanların soyadlarına göre ,hem adı hemde soyadı aynı olanların maaşlarına göre sıralanmış olarak listele.
CREATE INDEX p_ad_soy_m
ON personel (ad,soyad,brüt);

Bu durumda;

SELECT *
FROM personel;

tablo görüntülenir.

UNİQUE SÖZCÜĞÜ: TEK

Bir tablo,seçilen bir sutüna (alana) göre indekslenirken , indeksleme alanı olarak seçilen sutündaki verilerintekrarlanmasına müsaade edilmesi istenmiyorsa,indeksleme yapılırken ,CREATE ,INDEX komutu iinde UNİQUE sözcüğü kullanılmalıdır.

CREATE UNİQUE İNDEX pers_sicil
ON personel (sicil);

EKLEME İÇİN:

Personel tablosuna

INSERT INTO Personel
VALUES(53768 ,"27241685","ayşe",
"şen"{01/04/63},"Merkez cad. 82 -
Kadıköy".F. ,27000000 ,2, "34261578");

MEVCUT BİR İNDEKSİN SİLİNMESİ: DROP- IPTAL

DROP INDEX pers_in;

Komutu ile index silinir.

TABLONUN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

MEVCUT BİR TABLOYA KOLON EKLEMEK: ADD - Ekle, DATE -Tarih

ALTER TABLE (TABLO DEĞİŞTİR) komutu içinde ADD (EKLE) ile satır ekle.

ÖRNEK:Personel tablosuna ,işe başlama tarihini belirten bir kolon ekle
ALTER TABLE personel
ADD iş_baş_tar DATE;

ADD (EKLE)iş_baş_tar DATE NOT NULL (TARİH DEĞERSİZ) bu şekilde kullanılsaydı bu kolon satırı gene boş kalırdı ; fakat bu kolon ile ilişkili yeni boş değerler eklemek istendiğinde buna müsaade edilmeyecekti.

MEVCUT BİR TABLONUN KOLONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK :

MODIFY KOMUTU - ONAR

MEVCUT BİR TABLODAN BİR KOLON SİLMEK:

DROP KOMUTU : İPTAL

ÖRNEK:Personel tablosundan iş_baş_tar kolonunu sil.
ALTER TABLE personel
DROP iş_baş_tar ;

Birden fazla kolonda silinebilir.Birden fazla kolon silmek için virgülle ayrılarak silinir.

BİR TABLONUN ADINI DEĞİŞTİRMEK:

RENAME KOMUTU: TABLO YENİ AD

ALTER TABLE personel
RENAME TABLE elemanlar;

MEVCUT Bİ TABLONUN BİR KOLONUNUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

RENAME : YENİ AD

ALTER TABLE personel
RENAME brüt br-maaş;

MEVCUT BİR TABLONUN TÜMÜYLE SİLİNMESİ

DROP TABLE

ÖRNEK:Proje tablosunu sil.
DROP TABLE proje;

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır