İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Inner Class

Başka bir class'ın içerisinde tanımlanan class

Bir class'ın içinde başka bir class şöyle tanımlanabilir :

	public class Outer {
		privat int i=0;
		public class Inner{
			private a=5;
		}	
	}

Kullanırken de . operator'üyle erişilirler

	Outer o=new Outer()
	Inner i=o. new Inner();

Inner class'lar içinde bulundukları class'ların private verisine de erişebilirler. Anonymous inner class'lar yazmak da mümkündür :

	ActionListener al=new ActionListener(){
		public void actionPerformed(ActionEvent e){
			// Bir şey yap
		}
	};
	button.addActionListener(al);

Burada ActionListener interface'ini implement etmiş bir inner class gizli olarak yaratılır. MyClassName$1 (veya MyClassName$2) gibi bir adla bir .class dosyası yaratılır ve oradan kullanılır.