İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Instance

Bir class'tan yaratılmış nesne

Class'lar bir nesnede neler (hangi property ve method'lar) bulunduğunu belirtir. Burada sadece deklarasyon ve tanımlama vardır. Bu class'ın tanımına uygun bir instance (örnek) yaratılarak kullanlabilir. Human bir class ismi olabilir, ama Remzi bir instance'tır. "Remzi bir insandır" ifadesini Object-Oriented Programming terimleriyle söylersek, "Remzi, Human class'ının bir örneğidir.

Java'da bir class'tan bir instance yaratmak için new operatörü kullanılır. Remzi adında bir Human yaratmak için

			Human remzi=new Human();
		

şeklinde bir ifade yaratılır. Burada Human class, remzi bir insance'dır. Aynı class'a ait bir başka instance yaratmak istersek

			Human mahmut=new Human();
		

yazmak yeterlidir. Burada "remzi" ve "mahmut" Human class'ından yaratılmış iki instance'dır.