İlgili Kategoriler  :  Rakamlar ve Sayılar   

İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar aşağıdaki gibidir :

Zero veua Oh : Sıfır

One : Bir
Two : İki
Three : Üç
Four : Dört
Five : Beş
Six : Altı
Seven : Yedi
Eight : Sekiz
Nine : Dokuz

Ten : On
Eleven : Onbir
Twelve : Oniki
Thirteen : Onüç
Fourteen : Ondört
Fifteen : Onbeş
Sixteen : Onaltı
Seventeen : Onyedi
Eighteen : Onsekiz
Nineteen : Ondokuz

Not : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sayıları -teen ile bitmektedir. 

Not : 14, 16, 17, 18, 19 sayıları düzenlidir ve sayının okunuşunun sonuna -teen eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, nineteen:ondokuz  

Twenty : Yirmi
Thirty : Otuz
Forty : Kırk
Fifty : Elli
Sixty : Altmış
Seventy : Yetmiş
Eighty : Seksen
Ninety : Doksan

Not : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları -ty ile bitmektedir. 

Not : 40, 60, 70, 80, 90 sayıları düzenlidir ve onlar basamağındaki sayıya (10'nun kaç katı ise) -ty eki getirilir. Örneğin : nine:dokuz, ninety:doksan 

20-100 Arasındaki Sayıların Okunuşu

10'nun katları dışında 20 ile 100 arasındaki sayılar,

onun katı olan sayının okunuşu + birler basamağındaki sayının okunuşu

şeklinde okunurlar.

Örneğin: Twenty One : Yirmibir , Thirty Six : Otuzaltı , Forthy Two : Kırkiki , Ninety Three : Doksanüç


Büyük Sayıların Okunuşları

A/one hundred : Yüz
One Thousand : Bin
One Million : Milyon (Bir Milyon)
One Billion (ABD) /  One Milliard  : Milyar (Bir Milyar)
One Billion / Trilyon

100'den 1000'e Kadar Sayıların Okunuşları

100'den 1000'e kadar sayılar

kaç tane yüz olduğu (ilk rakamın okunusu) + hundred + and + son iki rakamlı sayının okunusu

şeklinde okunurlar.

Örneğin : One Hundred and Twenty One : Yüzyirmibir , Five Hundred and Sixty Seven : Beşyüzaltmışyedi, Seven Hundred and Ninty One : Yediyüzdoksanbir

Not : İlk rakam 1 ise one yerine a/an de kullanılır. Örneğin a Hundred and Twenty Five : 125


1000'li Sayıların Okunuşu

1000'li sayıların okunuşu

kaç tane bin olduğu + Thousand + yüzler basamağının okunuşu

veya

ilk iki rakamın okunuşu + houndred + sok iki rakamın okunuşu

şeklinde okunurlar.

Örneğin Two Thousand Five Hundred and Seventy-Six : İkibinbeşyüzyetmişaltı. 


10000'li Sayıların Okunuşu

5 rakamlı sayıların okunuşu 

İlk iki rakamın okunuşu + thousend + son üç rakamın okunuşu

şeklinde okunabilir

Örneğin Twenty Five Thousand Four Hundred And Sixty : yirmibeşbindöryüzaltmış


İçeriği Ekleyen : tekzaf

İçerik ile ilgili katkıda bulunabilirsiniz : Yorum Ekleyin

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir