Albert Einstein'a Göre Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Albert Einstein deha ile aptallığı fark ile ilgili aşağıdaki gibi bir söz söylemiştir : 

 

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır (The difference between genius and stupidity is that genius has its limits)Albert Einstein'ın İnsanoğlunun Aptallığı Hakkında Değerlendirmesi

Albert Einstien insanoğlunun aptallığı konusunda aşağıdaki sözü kullanmıştır :

 

İki şey sonsuzdur : evren ve insanoğlunun aptallığı; fakat evren hakkında emin değilim (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe)

 

 


Sıcak ve Nemli Yerlerde Yaşayan İnsanların Yaratıcılığı ve Enerjisi Azdır

Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan insanların yaratıcılığı ve enerjisi soğuk ülkelerde yaşayanlara göre daha azdır.

İlkel Toplumdaki İnsanlar Gelişmiş Toplumlardaki İnsanlardan Daha Zekidir

İlkel toplumdaki insanlar gelişmiş ve sanayileşmiş toplumlardaki insanlardan daha zekidir.

Uygarlık Irmak Kenarlarında ve Verimli Tarım Arazilerinin Olduğu Yerlerde Ortaya Çıkmıştır

Uygarlık ırmak kenarlarında ve verimli tarım srazilerinin olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır

Muhafakazâr Başkalarının Değerleri ve Kültürleri İle İlgilenmez

Muhafakazâr sadece kendi değerleri (kültürü, inancı, dini , görüşü, sanatı, tarihi vb..) ile ilgilenir ve başkalarının değerleri ile hiç ilgilenmez, anlamak istemez ve sevmez. Bir kişinin başka kültürler ve değerler ile ilgilenme veya ilgilenmeme oranı o kişinin muhafazakarlığın derecesini verir

Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülkeye veya Topluma Daha Fazla Zarar Veremez

Bir amacı olan, amacı olduğuna inanan bir salak, ülkeye ve topluma en fazla zarar veren kişidir

Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İdeolojik Bir Amacınız Olmasın

Eğer çok zeki ve kültürlü değilseniz siyasi-ideolojik bir amacınız olmasın. Aksi takdirde bazılarının sadece piyonu olursunuz ve amacınızın dışında kullanılırsınız

Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır

Tâk

Tanım: Önemli günlerde ve şenliklerde kurulan , üzerine yazı ve süslerin bulunduğu kemer şekildeki kapı

Graffiti

Tanım: Duvar ve kil gibi sert yüzeyler üzerine çizlmiş veya boyanmış şekilli yazılar veya resimler
Tanım: 1940'lı yıllardan sonra genellikle kamuya ait duvar veya binaların üzerine boyalar ile çizilen şekil ve resimler

Yazı Tura

Tanım: Bozuk paranın havaya fırlatılması ve yere düştüğünde hangi yüzeyin üste görüneceğini bilmeye dayanan şans oyunu. Bozuk paranın, resimli (bir kişi resim, eski Türk paralarında tuğra vb..) kısmına tura, yazı içiren kısmına yazı adı verilmektedir

Tura

Tanım: Bozuk paralardaki resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme verilen isim. Tura ifadesi "tuğra" adından gelmiştir

Yazı

Tanım: Bozuk paralardaki resimden çok yazı içeren bölümü. Resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme ise tura adı verilmektedir

Modern

Tanım: Çağdaş. Zamanın getirdiği yenilikler
Tanım: Çağın getirdiği yeniliklere uygun yaşayan, çağdaş olan

Modernleşme

Tanım: Modern yaşama uygun yaşamayan insan veya toplumların modern hayata uyma çabası, çağdaşlaşma

Mimétisme

Tanım: Az gelişmiş ve hiç gelişmemiş toplumların , gelişmiş toplumları taklit ederek onlara benzemeye çalışması

Medeniyet - Uygarlık

Tanım: Bir toplumun , bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yönetim ve örgütlenme sistemi gibi özelliklerinin bütünü. Örneğin Batı medeniyeti, Çin medeniyeti , Osmanlı medeniyeti gibi örnekler verilebilir

Kültür - Hars

Tanım: Bir toplumun sahip olduğu her türlü maddi ve manevi değerlerin bütünü. Bilim-teknoloji kullanma becerisi, gelenek ve görenekler, yaşayış şekli, toplum içindeki insanların ilişki şekilleri, sanat ve zanaat özellikleri, spor ve eğlence tarzı vb.. kültüre örnek verilebilir

Cultera Animi - Ruhun Ekimi

Tanım: Cicero'nun Latince'de kullandığı ve Batı ve bazı dünya dillerinde kullanılan kültür (cultera) kelimesinin kökeni olan ifade. İnsanın yetiştirilmesi, işlenmesi, eğitilmesi anlamlarına gelmektedir

Etnosentrizm

Tanım: Etnik özelliklerini ve kendi etnik grubun değerlerine önem veren, diğer etnik grupları önemsemeyen veya değer vermeyen görüşlere verilen isim

Mantar Topuk

Tanım: Mantardan (şişe tapası, cankurtaran simidi gibi yerlerde kullanılır) yapılan , yüksek ve dolgun topuk

Pembezar

Tanım: Genellikle gömlek yapımında kullanılan ince ve yumuşak bez ve bu bezden yapılan

Dergi Park

Türkiye'deki akademik dergilere ortak bir site üzerinden erişim sağlayan bir web sitesi

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir