İçerikler :

Bugünkü Tevrat Asıl Gönderilen Tevrat Değildi.. Eski Ahid Musevilik-Yahudilik'te Kutsal Kitap ve Metinl.. Musevilik-Yahudilik İlk Tek Tanrılı Dindir Musevilik-Yahudilik Pagan Dinler ile Tek Tanr.. Musevilik-Yahudilik Sadece Yahudi Irkına Ait .. Musevilik-Yahudilik Tek Tanrılı Bir Değildir Talmud Tanah Tevrat Tora (Torah) Üzeyir (Ezra) Yahudilik - Musevilik

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Tanah

Tanım: Yahudilik-Musevilik dinin kutsal kitabı. Tanah , Tora (Tevrat), Neviim ve Ketuvim şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Hristiyanlar tarafından Eski Ahit adıyla anılmaktadır

Kavram

Talmud

Tanım: Yahudiliğin (Musevilik) sözlü olarak nesilden nesile aktardıkları rivayetlerden oluşan metinler

Kavram

Tora (Torah)

Tanım: Tevrat'ın İbranice'deki adı

Kavram

Tevrat

Tanım: Yahudiliğin (Musevilik) kutsal kitabı Tanah'ın bölümlerinden birinin adı. Bazen Yahudiliğin (Musevilik) tüm kütsal kitabının tamamı için bu isim verilir. Musa'nın Beş Kitab olarak adlandırılır ve beş kitaptan oluşmaktadır

Kavram

Eski Ahid

Tanım: Hristiyanların Yahudiliğin (Musevilik) kutsal kitabı Tanah'a verdikleri isim. İncil'e Yeni Ahit adı verilmektedir

Kavram

Üzeyir (Ezra)

Tanım: M.Ö 5-4 yüz yıllarında Yahudi toplumunu Tevrat'a dayanarak yeniden düzenleyen dini önder. Yahudi tarihi için , Yahudileri esaretten kurtarmasından ve kudüse getirmesinden dolayı çok önemli bir kişi olarak görülür

Kavram

Yahudilik - Musevilik

Tanım: En eski tek tanrılı din kabul edilen Semavî din (veya İbrahimî din). Tanrının Hz İbrahim ile yaptığına inanılan Ahid (sözleşme) ve Musa'ya verdiği emirler esas alınmıştır. Dinin esasları Kutsal kitap Tanah'a (Tevrat (Tora) kutsal kitabın bir bölümüdür) ve Talmud metinlerine dayanır

Veri

Musevilik-Yahudilik'te Kutsal Kitap ve Metinler

Musevilik-Yahudilik'te kutsal kitap Tanah'dır. Tanah ; Tora, Neviim ve Ketuvim olarak üç bölüme ayrılır ve toplam 24 kitaptan oluşur. Tanah dışında Talmud ve Siddur kutsal metinleride önemlidir : 

  • Tanah (Kutsal Kitap)
    • Tora (Tevrat) (Musa'nın 5 Kitabı)
    • Neviim-Nebi'îm
    • Ketuvim-Ketubîm
  • Talmud (Sözlü Aktarılmış Rivayetler)
  • Siddur(Dua Kitabı)
Not : Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat olarak bilinmektedir ancak Tevrat kutsal kitabın bir bölümüdür


Sav

Musevilik-Yahudilik Tek Tanrılı Bir Değildir

Musevilik-Yahudilik tek tanrılı bir din değildir ve içinde çok tanrılı (paganist) özellikler barındırır

Sav

Musevilik-Yahudilik İlk Tek Tanrılı Dindir

Musevilik-Yahudilik ilk tek tanrılı dindir

Sav

Musevilik-Yahudilik Sadece Yahudi Irkına Ait Bir Dindir

Musevilik-Yahudilik sadece Yahudi ırkına ait bir dindir ve başka bir ırka açık değildir

Sav

Musevilik-Yahudilik Pagan Dinler ile Tek Tanrılı Dinler Arasında Geçiş Dinidir

Musevilik-Yahudilik pagan dinler (çok tanrılı) ile tek tanrılı dinler arasında geçiş gösterir ve çok tanrılılık izleri görülmektedir

Sav

Bugünkü Tevrat Asıl Gönderilen Tevrat Değildir ve Değiştirilmiştir

Bugün Tevrat gerçek Tevrat değildir ve bazı bölümleri Yahudiler tarafından değiştirilmiştirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir