İçerikler :

Enets Dili Erzya Dili Estonca Fince Hantıca - Ostyak dili İngrice - İngriya Dili Kamas Dili Karelce - Karelyaca Komi Dili - Komice Livonyaca Mansice Mari Dili - Marice - Çirmiş Dili - Çirmişçe Mator Dili Moksha Dili Mordvin Dilleri Nenets Dili Nganasan Dili Ob-Ugor Dilleri Perm Dilleri - Permik Diller Samice - Laponca Selkup Dili Somayed Dilleri Udmurt Dili - Udmurtça Ugor Dilleri Ural Dil Ailesinin Şeması Ural Dilleri Vepsçe - Veps Dili Võro Dili Vot Dili - Vod Dili Yukagir Dilleri Yurets Dili

Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

Ural Dilleri

Ural dilleri aşağıdaki gibi bir yapıda gösterilebilir : 

 • Fin-Ugor
  • Fin-Perm
   • Perm
    • Komi
    • Udmurt
   • Fin
    • Marice
    • Mordvin
     • Erzan (Erzya) Dili
     • Moksh Dili
    • Fin-Lapon (Fin-Sami)
     • Sami (Lapon)
     • Fin
      • Fince
      • Karelce-Karelyaca
      • Vepsce - Veps Dili
      • Estonca
      • Võro Dili
      • Vot Dili
      • Livonyaca
      • İngrice - İngriya Dili
  • Ugor
   • Ob-Ugor
    • Hantıca - Ostyak Dili
    • Mansice
   • Macarca
 • Samoyed
  • Kuzey Samoyed
   • Nenets-Enets
    • Enets Dili
    • Nenets Dili
   • Nganasan Dili
   • Yurets Dili (Ölü dil)
  • Güney Samoyed
   • Selkup (Ostyak-Samoyed) Dili
   • Kamas Dili (Ölü dil)
    • Koibal Dili (Ölü dil)
   • Mator Dili
   • Taygi Dili
 • Meryaca (Ölü dil)
 • Meşçerice (Ölü dil , Moksh Dili dili ile ilgili olduğu kabul edilir)
 • Muromyaca (Ölü dil , Moksh Dili dili ile ilgili olduğu kabul edilir)

Not : Bazı araştırmacılar Yukagir dillerini de Ural dil ailesine almaktadırlar. Ural-Yukagir şeklinde farklı bir dil ailesi de tanımlayanlar bulunmaktadır


Materyal

Ural Dil Ailesinin Şeması

Ural Dil Ailesindeki dilleri ve alt gruplarını gösteren şema. wikimedia.org sitesinden gösterilmektedir.

Kavram

Fince

Tanım: Bugün çoğunlukla Finlandiya ve çevresinde konuşulan, Ural dil ailesi içinde gösterilen eklemeli dil

Kavram

Estonca

Tanım: Bugün çoğunlukla Estonya'da konuşulan, Ural dil ailesi içinde gösterilen, Fince'ye benzer olan eklemeli dil

Kavram

Samice - Laponca

Tanım: Bugün çoğunlukla Norveç, İsveç ve Finlandiya'da yaşayan Sami'lerin (Lapon'lar) tarafından konuşulan, Fince ve Estonca'ya yakın, Ural dil ailesi içinde gösterilen eklemeli dil

Kavram

Mordvin Dilleri

Tanım: Bugün Rusya içindeki Mordovya ve çevresindeki bölgelerinde konuşulan, Ural dil ailesine ait Erzya ve Moksha dillerini içine alan dil grubu

Kavram

Erzya Dili

Tanım: Bugün Rusya içindeki Mordovya ve çevresindeki bölgelerinde konuşulan, Ural dil ailesine ait Mordvin dillerinden olan eklemeli dil. Erzya dili ve Moksha dili Mordvin dilleri olarak kabul edilmektedir

Kavram

Moksha Dili

Tanım: Bugün Rusya içindeki Mordovya ve çevresindeki bölgelerinde konuşulan, Ural dil ailesine ait Mordvin dillerinden olan eklemeli dil. Erzya dili ve Moksha dili Mordvin dilleri olarak kabul edilmektedir.

Kavram

Livonyaca

Tanım: Bugün kuzeybatı Litvanya ve güneybatı Estonya bölgelerinde yaşayan Livonyalılar (veya Livler) tarafından konuşulan, Fince ve Estonca'ya benzeyen, Ural dil ailesine ait eklemeli dil. Livonyalılar etnik grubunun tükenmek üzeredir ve sayıları çok çok azalmıştır

Kavram

Karelce - Karelyaca

Tanım: Çoğunlukla Rusya içindeki Karelya cumhuriyetininde ve Finlandiya'da konuşulan, Fince'ye çok benzeyen (veya Fince'nin bir lehçesi olan) Ural dil ailesine ait eklemeli dil

Kavram

Vepsçe - Veps Dili

Tanım: Çoğunlukla Rusya içindeki Karelya cumhuriyetininde konuşulan, Fince'ye çok benzeyen (veya Fince'nin bir lehçesi olan) Ural dil ailesine ait eklemeli dil

Kavram

Ob-Ugor Dilleri

Tanım: Kantice ve Mansice'yi içine aldığı düşünülen , Ural dil ailesi içinde Ugor dil grubuna ait dil grubu. Ugor dil ailesi Ob-Ugor dilleri ve Macarca olarak ikiye ayrılır

Kavram

Hantıca - Ostyak dili

Tanım: Rusya içinde Hanti-Mansi ve Yamalo-Nenets özerk bölgelerinde yaşayan Hantı'lar tarafından konuşulan, Ural dil ailesinin Ob-Ugor grubuna ait bir dil. Hantıca ve Mansice Ob-Ugor grubuna ait dillerdir

Kavram

Mansice

Tanım: Rusya içinde Hanti-Mansi ve Sverdlovsk Oblastında yaşayan Mansi'ler tarafından konuşulan, Ural dil ailesinin Ob-Ugor grubuna ait bir dil. Hantıca ve Mansice Ob-Ugor grubuna ait dillerdir

Kavram

Ugor Dilleri

Tanım: Macarca ve Ob-Ugor dil grubunu (Hantıca ve Mansice'yi içerir) içeren , Ural dil ailesi içindeki dil grubu. Ural dil aialesi Ugor ve Fin-Perm dilleri olarak iki ana grubu ayrılmaktadır

Kavram

Komi Dili - Komice

Tanım: Rusyanın kuzeydoğu avrupa bölgesinde yaşayan Komiler tarafından konuşulan, Ural dil ailesine ait Perm dil grubu içinde kabul edilen eklemeli dil. Komi dili ve Udmurt dili Perm dilleri olarak kabul edilmektedirler

Kavram

Udmurt Dili - Udmurtça

Tanım: Rusyanın Udmurtya ve çevresinde yaşayan Udmurtlar tarafından konuşulan, Ural dil ailesine ait Perm dil grubu içinde kabul edilen eklemeli dil. Komi dili ve Udmurt dili Perm dilleri olarak kabul edilmektedirler

Kavram

Perm Dilleri - Permik Diller

Tanım: Ural dil ailesi içinde Fin-Perm grubu içinde yer alan, Komi dili ve Udmurt dilinin içeren dil grubu. Ural dilleri Fin-Perm ve Ugor olarak iki ana gruba ayrılmaktadır ve Fin-Perm grubu da Fin-Sami Dilleri ve Perm dilleri olarak iki gruba ayrılır

Kavram

Mari Dili - Marice - Çirmiş Dili - Çirmişçe

Tanım: Rusyaya bağlı Mari El Cumhuriyeti , Tataristan, Başkurdistan bölgelerinde yaşayan Mariler konuştuğu, Ural dilleri grubuna giren eklemeli dil

Kavram

Võro Dili

Tanım: Kuzey Estonya'da konuşulan, Estonca'ya çok benzeyen , Ural dilleri gubuna giren eklemeli dil

Kavram

Vot Dili - Vod Dili

Tanım: Estonya'nın batısı ile Saint Petersburg'un kuzey batısı bölgelerinde yaşayan Vot'ların konuştuğu, Ural dil grubuna giren ve EStonca'ya çok yakın olan eklemeli dil. Ölmek üzere olan dillerden kabul edilmektedir

Kavram

İngrice - İngriya Dili

Tanım: Batıda Estonya, güneyde Finlandiya körfezi, kuzeyde Finalndiya körfesi ile Ladoga gölü arasında İngriya adı verilen tarihi bir bölgede konuşulan, bugün neredeyse ölü dil haline gelen Ural dil ailesine ait eklemeli dil

Kavram

Somayed Dilleri

Tanım: Ural dağlarının çevresinde, kuzeye yakın bölgelerde yaşayan bazı topluluklar tarafından konuşulan, Ural dil ailesi içinde kabul edilen eklemeli dil. Nganasan dili, Enets dili, Nenets dili, Selkup dili bu grubun dilleri olarak kabul edilmektedir

Kavram

Nganasan Dili

Tanım: Sibiryanın en kuzey kısmında bulunan Taymır yarımadasında yaşayan Nganasan topluluklarının konuştuğu, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Enets Dili

Tanım: Rusya'da Krasnoyarsk Krayı'nda aşağı Yenisey civarında yaşayan Enets topluluklarının konuştuğu, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Nenets Dili

Tanım: Rusya'da kuzeybatı Avrupa ve kuzeydoğu Sibirya bölgelerinde yaşayan Nenets topluluklarının konuştuğu, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Yurets Dili

Tanım: Rusya'da Yenisey civarında eskiden konuşulan, bugün ölü dil olarak kabul edilen, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Selkup Dili

Tanım: Rusya'da Sibirya'da yaşayan Selkup'ların konuştuğu, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Kamas Dili

Tanım: Rusya'da Sibirya'da eski dönemlerde yaşayan Kamas'lıların konuştuğu, bugün artık konuşanı kalmadığı, Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Mator Dili

Tanım: Sibirya'da Sayan dağları sırasında eskiden konuşulan , ancak bugün ölü bir dil olan, Ural dil ailesinin Samoyed dilleri grubuna giren eklemeli bir dil

Kavram

Yukagir Dilleri

Tanım: Doğu Sibirya'da Kolıma ırmağı çevresinde yaşayan Yukagir'lerin konuştuğu eklemeli bir dil. Ural dillerine yakınlığı sebebiyle Ural dil ailesi içinde olduğunu savunanlar bulunmaktadırBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir