İçerikler :

Albert Einstein'a Göre Deha ile Aptallık Aras.. Albert Einstein'ın İnsanoğlunun Aptallığı Hak.. Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülk.. Cultera Animi - Ruhun Ekimi Deha ile Aptallık Arasındaki Fark Dergi Park Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İ.. Etnosentrizm Graffiti İlkel Toplumdaki İnsanlar Gelişmiş Toplumlard.. İşi Ehline Bırakmak Kültür - Hars Mantar Topuk Medeniyet - Uygarlık Mimétisme Modern Modernleşme Muhafakazâr Başkalarının Değerleri ve Kültürl.. Neden Afrika'lılar Diğer Dünyadan Geri Kaldıl.. Pembezar Sıcak ve Nemli Yerlerde Yaşayan İnsanların Ya.. Tâk Tura Uygarlık Irmak Kenarlarında ve Verimli Tarım .. Yazı Yazı Tura

Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

Albert Einstein'a Göre Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Albert Einstein deha ile aptallığı fark ile ilgili aşağıdaki gibi bir söz söylemiştir : 

 

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır (The difference between genius and stupidity is that genius has its limits)Veri

Albert Einstein'ın İnsanoğlunun Aptallığı Hakkında Değerlendirmesi

Albert Einstein insanoğlunun aptallığı konusunda aşağıdaki sözü kullanmıştır :
İki şey sonsuzdur : evren ve insanoğlunun aptallığı; fakat evren hakkında emin değilim (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe)

Sav

Sıcak ve Nemli Yerlerde Yaşayan İnsanların Yaratıcılığı ve Enerjisi Azdır

Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan insanların yaratıcılığı ve enerjisi soğuk ülkelerde yaşayanlara göre daha azdır.

Sav

İlkel Toplumdaki İnsanlar Gelişmiş Toplumlardaki İnsanlardan Daha Zekidir

İlkel toplumdaki insanlar gelişmiş ve sanayileşmiş toplumlardaki insanlardan daha zekidir.

Sav

Uygarlık Irmak Kenarlarında ve Verimli Tarım Arazilerinin Olduğu Yerlerde Ortaya Çıkmıştır

Uygarlık ırmak kenarlarında ve verimli tarım srazilerinin olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır

Sav

Muhafakazâr Başkalarının Değerleri ve Kültürleri İle İlgilenmez

Muhafakazâr sadece kendi değerleri (kültürü, inancı, dini , görüşü, sanatı, tarihi vb..) ile ilgilenir ve başkalarının değerleri ile hiç ilgilenmez, anlamak istemez ve sevmez. Bir kişinin başka kültürler ve değerler ile ilgilenme veya ilgilenmeme oranı o kişinin muhafazakarlığın derecesini verir

Sav

Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülkeye veya Topluma Daha Fazla Zarar Veremez

Bir amacı olan, amacı olduğuna inanan bir salak, ülkeye ve topluma en fazla zarar veren kişidir

Sav

Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İdeolojik Bir Amacınız Olmasın

Eğer çok zeki ve kültürlü değilseniz siyasi-ideolojik bir amacınız olmasın. Aksi takdirde bazılarının sadece piyonu olursunuz ve amacınızın dışında kullanılırsınız

Sav

Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır

Kavram

Tâk

Tanım: Önemli günlerde ve şenliklerde kurulan , üzerine yazı ve süslerin bulunduğu kemer şekildeki kapı

Kavram

Graffiti

Tanım: Duvar ve kil gibi sert yüzeyler üzerine çizlmiş veya boyanmış şekilli yazılar veya resimler
Tanım: 1940'lı yıllardan sonra genellikle kamuya ait duvar veya binaların üzerine boyalar ile çizilen şekil ve resimler

Kavram

Yazı Tura

Tanım: Bozuk paranın havaya fırlatılması ve yere düştüğünde hangi yüzeyin üste görüneceğini bilmeye dayanan şans oyunu. Bozuk paranın, resimli (bir kişi resim, eski Türk paralarında tuğra vb..) kısmına tura, yazı içiren kısmına yazı adı verilmektedir

Kavram

Tura

Tanım: Bozuk paralardaki resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme verilen isim. Tura ifadesi "tuğra" adından gelmiştir

Kavram

Yazı

Tanım: Bozuk paralardaki resimden çok yazı içeren bölümü. Resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme ise tura adı verilmektedir

Kavram

Modern

Tanım: Çağdaş. Zamanın getirdiği yenilikler
Tanım: Çağın getirdiği yeniliklere uygun yaşayan, çağdaş olan

Kavram

Modernleşme

Tanım: Modern yaşama uygun yaşamayan insan veya toplumların modern hayata uyma çabası, çağdaşlaşma

Kavram

Mimétisme

Tanım: Az gelişmiş ve hiç gelişmemiş toplumların , gelişmiş toplumları taklit ederek onlara benzemeye çalışması

Kavram

Medeniyet - Uygarlık

Tanım: Bir toplumun , bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yönetim ve örgütlenme sistemi gibi özelliklerinin bütünü. Örneğin Batı medeniyeti, Çin medeniyeti , Osmanlı medeniyeti gibi örnekler verilebilir

Kavram

Kültür - Hars

Tanım: Bir toplumun sahip olduğu her türlü maddi ve manevi değerlerin bütünü. Bilim-teknoloji kullanma becerisi, gelenek ve görenekler, yaşayış şekli, toplum içindeki insanların ilişki şekilleri, sanat ve zanaat özellikleri, spor ve eğlence tarzı vb.. kültüre örnek verilebilir

Kavram

Cultera Animi - Ruhun Ekimi

Tanım: Cicero'nun Latince'de kullandığı ve Batı ve bazı dünya dillerinde kullanılan kültür (cultera) kelimesinin kökeni olan ifade. İnsanın yetiştirilmesi, işlenmesi, eğitilmesi anlamlarına gelmektedir

Kavram

Etnosentrizm

Tanım: Etnik özelliklerini ve kendi etnik grubun değerlerine önem veren, diğer etnik grupları önemsemeyen veya değer vermeyen görüşlere verilen isim

Kavram

Mantar Topuk

Tanım: Mantardan (şişe tapası, cankurtaran simidi gibi yerlerde kullanılır) yapılan , yüksek ve dolgun topuk

Kavram

Pembezar

Tanım: Genellikle gömlek yapımında kullanılan ince ve yumuşak bez ve bu bezden yapılan

Kaynak

Dergi Park

Türkiye'deki akademik dergilere ortak bir site üzerinden erişim sağlayan bir web sitesi

Blog

İşi Ehline Bırakmak

Eğer yapılması gereken bir iş bir mesleğin alanına giriyorsa bırakın işi o işin ustaları, uzmanları, profesyonelleri yapsın
Bazı insanlarda şu saçma mantık vardır. Bir çok işleri kendi başlarına isterler. En çok rastlanan da erkeklerin evde tüm tamir işlerini yapmak istemesidir ve kadınların tüm terzi işlerini, yemek ve temizlik işlerini yapmak istemesidir. Ancak bu yanlış.
Modern çağ sonuçta bir uzmanlaşma ve iş bölümü çağı. Bu bir insanın tek başına hayatta kalması bile zor artık. Örneğin bir çok insan yemek sektörü olmasa nereden et bulup yiyecek ? Tüfek alıp herkes ava mı çıkacak ? Silah sanayisi olmasa tüfeği, kurşunu nereden bulacak ? Örneğin hasta oldunuz kendi ameliyatınızı kendiniz mi yapacaksınız ? Anestezi nasıl olacaksınız ? Örnekler çoğaltılabilir. Bu nedenle bir iş bir uzmanın alanına giriyor ise size ne kadar basit görülüyorsa görülsün o işi uzmanına bırakın.
Örneğin tamir işlerini, terzilik, yemek vb.. işlerinizi sizin yapmanız da ne zarar var ? Şu şekilde sıralayabiliriz :
Öncelikle tamir işleri alet edevat işidir. Bu nedenle bir kere alet ve edevatlarla para harcayacaksınız. Ve aldığınız aletlerin çoğu boş boş duracak evde veya depoda. Bir kısmı paslanacak, bir kısmı zaman karşısında eskiyecek vb..
Bu çağda en önemli şey haline gelen zaman. Örneğin bir şeyi tamir etmeye koyuldunuz 3 saat sürdü. O üç saat ile kendi mesleğiniz için bir değer üretebilir ve bu değerden ömür boyu para kazanabilirsiniz. Örneğin bir yazılım uzmanı 100 ile 300 TL arasında ders verir. 3 saati tamir etmek yerine ders vermeye ayırsaydı daha kazançlı olacaktı. Bu zamanda kendi işinize odaklansanız işinizi daha iyi yapacaksınız. Her şeyden anlayan ama kendi mesleğini doğru dürüst yapmayan hatta doğru dürüst bir zanaati olmayan milyonlardan olmayın.
Amatör bir insan hiç bir zaman bir profesyonel kadar başarılı olamayacaktır. Bundan dolayı aslında uzun vadede çok daha masraflı olacaktır bir insanın kendi başına iş yapması. Tamir edeceğim diye aletleri bozan ve dikeceğim diye elbiseleri kullanılamaz hale getiren çok sayıda insan var hala.
Tamir erkek işi olmadığı gibi terzilik, ahçılık ve temizlikçilik de kadın işi değildir. Bu işleri profesyonel şirketlere aktarıp kalan zamanınızda kendi mesleğinizde para kazanacak çalışma yapmanız veya tatile gitmeniz, eğlenmeniz çok daha yararlıdır. Temizlik işlerini temizlik firmalarına, yemek işlerini de yemek firmaları yapsın. Kısa vadede daha masraflı göz.
"Amatör bilmem ne kendisini öldürdü", "Acemi bilmem ne şöyle oldu" haberleri sürekli çıkar. Profesyonellerde zaman zaman hata yapar ancak bu oran çok düşüktür. Tamir edicem diye çatıdan düşen, elektrik çarpılan milyonlarca insan oldu bugüne kadar.
Sürekli amatörlerin yapıp bozduğu şeyler yüzünden ekonomik olarak da ülkeler zarar görmektedirler
Eğer herkes her şeyi kendi yapmaya kalksaydı kendi mesleğinizin de ortadan kalkar ve işsiz kalırdınız. Piyasa ekonomisinin başarılı işlemesi içinde işi uzmanları yapmalı ve siz de bu sayede işsiz kalmayın veya kendi mesleğinizden daha çok para kazanın
Sonuç olarak ya mesleğiniz ile ilgili konularda çalışın ya da gerçekten hobi olarak yaptığınız bir iş var ise ona odaklanın. Örneğin müzik aleti çalmak hobiniz olabilir, balık tutmak, yemek yapmak olabilir. Mesleğiniz ve sınırlı sayıda olması gereken gerçek hobileriniz dışında her işi bırakın uzmanları ve ustaları yapsın.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir