İçindekiler :

Albert Einstein'a Göre Deha ile Aptallık Aras.. Albert Einstein'ın İnsanoğlunun Aptallığı Hak.. Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülk.. Cultera Animi - Ruhun Ekimi Deha ile Aptallık Arasındaki Fark Dergi Park Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İ.. Etnosentrizm Graffiti İlkel Toplumdaki İnsanlar Gelişmiş Toplumlard.. Kültür - Hars Mantar Topuk Medeniyet - Uygarlık Mimétisme Modern Modernleşme Muhafakazâr Başkalarının Değerleri ve Kültürl.. Neden Afrika'lılar Diğer Dünyadan Geri Kaldıl.. Pembezar Sıcak ve Nemli Yerlerde Yaşayan İnsanların Ya.. Tâk Tura Uygarlık Irmak Kenarlarında ve Verimli Tarım .. Yazı Yazı Tura

Bu Sayfayı Paylaş:

Bilgi/Açıklama

Albert Einstein'a Göre Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Albert Einstein deha ile aptallığı fark ile ilgili aşağıdaki gibi bir söz söylemiştir : 

 

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır (The difference between genius and stupidity is that genius has its limits)Bilgi/Açıklama

Albert Einstein'ın İnsanoğlunun Aptallığı Hakkında Değerlendirmesi

Albert Einstien insanoğlunun aptallığı konusunda aşağıdaki sözü kullanmıştır :

 

İki şey sonsuzdur : evren ve insanoğlunun aptallığı; fakat evren hakkında emin değilim (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe)

 

 


Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Sıcak ve Nemli Yerlerde Yaşayan İnsanların Yaratıcılığı ve Enerjisi Azdır

Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan insanların yaratıcılığı ve enerjisi soğuk ülkelerde yaşayanlara göre daha azdır.

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

İlkel Toplumdaki İnsanlar Gelişmiş Toplumlardaki İnsanlardan Daha Zekidir

İlkel toplumdaki insanlar gelişmiş ve sanayileşmiş toplumlardaki insanlardan daha zekidir.

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Uygarlık Irmak Kenarlarında ve Verimli Tarım Arazilerinin Olduğu Yerlerde Ortaya Çıkmıştır

Uygarlık ırmak kenarlarında ve verimli tarım srazilerinin olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Muhafakazâr Başkalarının Değerleri ve Kültürleri İle İlgilenmez

Muhafakazâr sadece kendi değerleri (kültürü, inancı, dini , görüşü, sanatı, tarihi vb..) ile ilgilenir ve başkalarının değerleri ile hiç ilgilenmez, anlamak istemez ve sevmez. Bir kişinin başka kültürler ve değerler ile ilgilenme veya ilgilenmeme oranı o kişinin muhafazakarlığın derecesini verir

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülkeye veya Topluma Daha Fazla Zarar Veremez

Bir amacı olan, amacı olduğuna inanan bir salak, ülkeye ve topluma en fazla zarar veren kişidir

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İdeolojik Bir Amacınız Olmasın

Eğer çok zeki ve kültürlü değilseniz siyasi-ideolojik bir amacınız olmasın. Aksi takdirde bazılarının sadece piyonu olursunuz ve amacınızın dışında kullanılırsınız

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Deha ile Aptallık Arasındaki Fark

Deha ile aptallık arasındaki fark , dahiliğin bir sonu (sınırı) olmasıdır

Kavramın Tanımları

Tâk

Tanım: Önemli günlerde ve şenliklerde kurulan , üzerine yazı ve süslerin bulunduğu kemer şekildeki kapı

Kavramın Tanımları

Graffiti

Tanım: Duvar ve kil gibi sert yüzeyler üzerine çizlmiş veya boyanmış şekilli yazılar veya resimler
Tanım: 1940'lı yıllardan sonra genellikle kamuya ait duvar veya binaların üzerine boyalar ile çizilen şekil ve resimler

Kavramın Tanımları

Yazı Tura

Tanım: Bozuk paranın havaya fırlatılması ve yere düştüğünde hangi yüzeyin üste görüneceğini bilmeye dayanan şans oyunu. Bozuk paranın, resimli (bir kişi resim, eski Türk paralarında tuğra vb..) kısmına tura, yazı içiren kısmına yazı adı verilmektedir

Kavramın Tanımları

Tura

Tanım: Bozuk paralardaki resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme verilen isim. Tura ifadesi "tuğra" adından gelmiştir

Kavramın Tanımları

Yazı

Tanım: Bozuk paralardaki resimden çok yazı içeren bölümü. Resimli (Türk lirasında Atatürk'ün resminin olduğu) bölüme ise tura adı verilmektedir

Kavramın Tanımları

Modern

Tanım: Çağdaş. Zamanın getirdiği yenilikler
Tanım: Çağın getirdiği yeniliklere uygun yaşayan, çağdaş olan

Kavramın Tanımları

Modernleşme

Tanım: Modern yaşama uygun yaşamayan insan veya toplumların modern hayata uyma çabası, çağdaşlaşma

Kavramın Tanımları

Mimétisme

Tanım: Az gelişmiş ve hiç gelişmemiş toplumların , gelişmiş toplumları taklit ederek onlara benzemeye çalışması

Kavramın Tanımları

Medeniyet - Uygarlık

Tanım: Bir toplumun , bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yönetim ve örgütlenme sistemi gibi özelliklerinin bütünü. Örneğin Batı medeniyeti, Çin medeniyeti , Osmanlı medeniyeti gibi örnekler verilebilir

Kavramın Tanımları

Kültür - Hars

Tanım: Bir toplumun sahip olduğu her türlü maddi ve manevi değerlerin bütünü. Bilim-teknoloji kullanma becerisi, gelenek ve görenekler, yaşayış şekli, toplum içindeki insanların ilişki şekilleri, sanat ve zanaat özellikleri, spor ve eğlence tarzı vb.. kültüre örnek verilebilir

Kavramın Tanımları

Cultera Animi - Ruhun Ekimi

Tanım: Cicero'nun Latince'de kullandığı ve Batı ve bazı dünya dillerinde kullanılan kültür (cultera) kelimesinin kökeni olan ifade. İnsanın yetiştirilmesi, işlenmesi, eğitilmesi anlamlarına gelmektedir

Kavramın Tanımları

Etnosentrizm

Tanım: Etnik özelliklerini ve kendi etnik grubun değerlerine önem veren, diğer etnik grupları önemsemeyen veya değer vermeyen görüşlere verilen isim

Kavramın Tanımları

Mantar Topuk

Tanım: Mantardan (şişe tapası, cankurtaran simidi gibi yerlerde kullanılır) yapılan , yüksek ve dolgun topuk

Kavramın Tanımları

Pembezar

Tanım: Genellikle gömlek yapımında kullanılan ince ve yumuşak bez ve bu bezden yapılan

Web Kaynağı

Dergi Park

Türkiye'deki akademik dergilere ortak bir site üzerinden erişim sağlayan bir web sitesiBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir