İçerikler :

Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü - Sarıkamış Har.. Hafız Hakkı Paşa Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü I. Cihan Savaşı ve Sarıkamış - İhsan Paşa'nın.. Sarıkamış Haraketı Enver Paşa'nın Başarısızlı.. Sarıkamış Haraketı Hafız Hakkı Paşa'nın Başar.. Sarıkamış Harekatı Sarıkamış Harekatı Enver Paşayı Karalamak İçi.. Sarıkamış Harekatında 90 Bin Şehit Verilmişti.. Sarıkamış Harekatında Binlerce Asker Tek Kurş.. Sarıkamış Harekatı ve Abartılan Gerçekler Sarıkamış İhata (Çevirme) Manevrası ve Meydan.. Şehit Enver Paşa

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Sarıkamış Harekatı

Tanım: Birinci Dünya Savaşında, Sarıkamış bölgesinde, Osmanlı devletinin Rusya'ya karşı yapmış olduğu , 1914'ün aralık ayında başlayan ve 1915 başında sona eren, Osmanlıların başarısızlığıyla sonuçlanan harekat

Sav

Sarıkamış Harekatında 90 Bin Şehit Verilmiştir

Sarıkamış harekatında 90 bin şehit verilmiştir

Sav

Sarıkamış Harekatında Binlerce Asker Tek Kurşun Atmadan Şehit Olmuştur

Sarıkamış harekatında binlerce asker tek kurşun atmadan donarak şehit olmuştur

Sav

Sarıkamış Haraketı Enver Paşa'nın Başarısızlığıdır

Sarıkamış Haraketı Enver Paşa'nın başarısızlığı ve hezimetidir

Sav

Sarıkamış Haraketı Hafız Hakkı Paşa'nın Başarısızlığıdır

Sarıkamış Haraketı Hafız Hakkı Paşa'nın başarısızlığı ve hezimetidir

Sav

Sarıkamış Harekatı Enver Paşayı Karalamak İçin Kullanılmıştır

Sarıkamış Harekatı Enver Paşayı karalamak için kullanılmıştır. Tek kurşun atmadan doksan bin şehit verdik şeklinde bir yalan ile karalamaya çalışmışlardır

Kişi

Hafız Hakkı Paşa

1879 ile 1915 yılları arasında yaşamış, Osmanlı dönemi Türk askeri. Balkanlarda gerillalar ile mücadele, Balkan savaşlarında savaşmış, Sarıkamış harekatını Enver Paşa ile birlikte yönetmiştir.

Eser

Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü - Sarıkamış Harekatı

Sahipleri : Yavuz Özdemir
Kitapta Sarıkamış Harekatının Enver Paşa'ya haksızlık yapılarak yanlış değerlendirildiği ve hiç bilinmediğini savunmuştur. Kitabın arkasında "Sarıkamış Harekatı ise Türkiye'de yaratılan Enver Paşa imajının birinci derecede göstergesi olarak kullanılırken kırk iki yıllık bir ömür 30 güne indirgenmiş ve bu süre içerisinde yaşanan her türlü olumsuzluğun vebali Enver Paşa'nın üzerine yıkılmıştır." ile durum açıklanmıştır.

Eser

Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü

Sahipleri : Murat Bardakçı
Sarıkamış Muharebeleri'nin Enver Paşa'dan sonra gelen ikinci ismi olan ve kendisi de Sarıkamış bozgununun hemen ardından can veren 3. Ordu Kumandanı Hafız Hakkı Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'na girişimiz ile Şark Cephesi'nde uğradığımız büyük mağlubiyeti anlattığı, askeri tarihimiz bakımından son derece önem taşıyan ama tam bir asır boyunca saklı kalan günlüğünün tam metni ve tıpkıbasımı.

Eser

Şehit Enver Paşa

Sahipleri : Nevzat Kösoğlu
Enver Paşa'nın mücadelelerini ve hizmetlerini anlatan bir kitap

Eser

Sarıkamış İhata (Çevirme) Manevrası ve Meydan Muharebesi

Sahipleri : Şerif İlden
9. Kolordu kurmay başkanı olarak Sarıkamış harekatında bulunmuş Şerif beyin hatıratı. Bu hatıratlar Sarıkamış Köprülülü Şerif (İlden) , Sarıkamış ( Kaymakam Şerif Bey’in Anıları ) gibi farklı adlarla da farklı basımları yapılmıştır.

Eser

I. Cihan Savaşı ve Sarıkamış - İhsan Paşa'nın Anıları: Sibiryada Esaretten Kaçış

Sahipleri : İhsan Paşa - Necdet Öktem
İhsan Paşa'nın 1. dünya savaşı ve Sarıkamış harekatı ile ilgili anıları

Blog

Sarıkamış Harekatı ve Abartılan Gerçekler

Sarıkamış Harekatı , 1. Dünya Savaşında, Sarıkamış bölgesinde, Osmanlı devletinin Rusya'ya karşı yapmış olduğu , 1914'ün aralık ayında başlayan ve 1915 başında sona eren, Osmanlıların başarısızlığıyla sonuçlanan harekattır
Sarıkamış Harekatı , 1. Dünya Savaşında, Sarıkamış bölgesinde, Osmanlı devletinin Rusya'ya karşı yapmış olduğu , 1914'ün aralık ayında başlayan ve 1915 başında sona eren, Osmanlıların başarısızlığıyla sonuçlanan harekattır. Bu harekat Enver Paşa'nın başarısızlığı ve basiretsizliği olarak görülmüş ve 90 bin askerin savaşmadan donarak ölmesine sebep olmakla suçlanmıştır.
Sarıkamış harekatı 1. Dünya savaşında başarısız harekatlarından biridir. Bunda kimsenin bir şüphesi bulunmamaktadır. Ancak savaş hakkında başarısızlıklar abartılmıştır. Bu abartmaların bir denedi de Sarıkamış ile ilgili yazılan yazıların ve hatıraların İttihat ve Terakki dönemi sonrasında olmasıdır. Bu nedenle İttihat ve Terakki dönemi sürekli eleştirilmiş ve yöneticileri suçlanmıştır.

90 Bin Şehit Palavrası

90 bin askerin hiç savaşmadan şehit olduğu söylenmiştir ki bu değer doğru değildir. Genelkurmay başkanlığının yaptığı resmi açıklamaya göre muhabereye katılan 3. ordunun asker sayısının 118 bin olduğu, savaşa katılan askerlerin ise 75 bin olduğu belirtilmiştir. Yani tüm katılan askerler şehit olsa bile en fazla 75 bin kişi şehit olurdu ki tüm askerlerimiz de şehit olmamıştır. Kaçan askerler, gaziler ve esir edilenleri kattığınızda değerin çok daha az olması gerekir. Genelkurmaya göre bu sayı 60 bin civarıdır. Ancak 60 bin askerin donarak mı öldüğü ile ilgili bir bilgi yoktur.
Tarihçi Yavuz Özdemir, araştırmaları sonucu 35 bin Mehmetçiğin şehit olduğunu savunmuştur.  Ayrıca tek kurşun atmadan donarak öldükleri bilgisinin de doğru olmadığını belirmiştir. Allahuekber dağını aşmaya çalışırken 7 bin askerin şehit olduğunu savunmuştur.  Mehmetçiğin çoğu savaşarak ölmüştür.  Yavuz Özdemir, "Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü" kitabında bu konudan detaylı bir şekilde anlatmıştır.
Tarihçi- Yazar Mehmed Niyazi ise şehit olan sayısının 23 bin olduğunu öne sürmüştür. Donan askerler ile ilgili olarak da
Donma olayı Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Baldız Köyü'nden Sarıkamış'a hareket eden 25 bin kişilik piyade birliğinde gerçekleşiyor. Bunlardan 10 bininin Sarıkamış'a ulaştığı kesin
açıklamasını yapmıştır.
Mehmet Niyazi'ye ve bir çok yazara göre 90 bin yalanını Ruslar uydurmuştur. Çünkü Ruslar karşı tarafın daha çok asker kaybettiği propagandasını yapmak istemiştir. Yani aslında 90 bin bir Rus yalanıdır ve hala devam edilmektedir.

Tek Kurşun Atılmadı Palavrası

Yapılan açık bir palavrada 90 bin askerin hiç savaşmadan şehit olduğudur. Bu kesinlikle doğru değildir ve açık bir yalandır. Genelkurmayın açıklamalarında 30 bin Rus'un öldüğü belirtilmiştir. Rus kaynakları da benzer olarak bu kadar sayı vermektedir. 30 bin Rus kendi kendine eceliyle ölmediğine göre çoğunluğu savaşta ölmüştür. Tabi ki kötü şartlar ve çetin yol koşullarında binlerce askerimiz de donarak veya hastalıktan ölmüştür. Ancak bu sayı en fazla 10-15 bin civarıdır.

Askeri Plan Yanlış Mıydı?

Sarıkamış Harekatı yanlış planlanmış, hayalci bir plan mıdır ?  Bazı askerler en başından plana karşı çıkmış ve  planın yanlış olduğunu belirtmiştir. Ancak planın başarılı bir plan olduğunu söyleyen askerlerde bulunmaktadır. Bir askeri harekatın başarılı bir plan mı değil mi olduğunu anlamak için hem iyi bir asker hem de iyi bir askeri tarihçi olmak gerekmektedir. Askerliğini bedelli ve en fazla 1 sene yapmış kimselerin bu konuda ahkam kesmesi doğru değildir.
Genelkurmay daha önce bahsedilen açıklamasında
Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nın düşman kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan başarılı bir plan olduğu ancak stratejinin faktörlerinden zaman ve iklim şartlarının iyi değerlendirilememiştir
ifadesi kullanılmıştır. Yani planın başarılı olduğunu ancak uygulamanın başarısız olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü gibi Genelkurmay da planı başarılı bulmuş  ancak uygulamasının başarısız olduğunu savunmuştur.
Bir görüşe göre de planı bazı askerlerin doğru uygulamamıştır. Başarısız olan veya Enver Paşa ile anlaşamayan bu askerler , daha sonradan yazdıkları anılarda  harekat planının başarısız olduğunu savunmuşlardır.
Örneğin 9. Kolordu kurmay başkanı Yarbay Şerif Bey, 1922 de yazdığı anılarında ("Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebesi") harekatı eleştirmiştir. Şerif bey, Sarıkamış harekatına karşı çıkmış,  daha sonra Ruslara esir düşmüş ve Sibirya’daki esaret hayatı üç yıl sürmüştür. Bu nedenle de Enver Paşa'dan nefret etmiştir.
Harekatın gerçekleştirilmesinde başarısız, isteksiz ve yavaş olan, sürekli gecikmeye neden olan 9. Kolordunun Komutanı İhsan Paşa'da Enver Paşa'yı suçlayan hatırat yayınlamıştır. Bu kitap "I. Cihan Savaşı ve Sarıkamış - İhsan Paşa’nın Anıları: Sibiryada Esaretten Kaçış" adıyla bulunabilmektedir. Tahmin edilebileceği gibi İhsan Paşa'da Enver Paşa'dan nefret etmektedir , hatıratından abartmalar ve suçlamalarla doludur.
Yukarıda bahsedilen iki kitap,  abartmaların (Ruslar'dan alınan 90 bin şehit vb..) ilk kaynaklarıdırlar. Enver Paşa nefreti ve en başından beri plana karşı olmaları ve askeri olarak da başarısız olmaları (her ikisi de Ruslara esir olmuş ve Sibirya'ya esir hayatı yaşamışlardır) anılarını güvenilmez ve taraflı yapmaktadır.

Son Değerlendirme

Sarıkamış Harekatı sonuç olarak bir yenilgidir ve bunun sorumlusu tabi ki Enver Paşa'dır. Ancak Enver Paşa'dan nefret eden bir kaç askerin anılarıyla , hiç bir ciddi araştırma yapılmadan, ezber suçlamalarla Sarıkamış Harekatı değerlendirilmeye devam edilmiştir. Bugün hala bu konuda ciddi bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak kısa bir inceleme sonucu bile 90 bin askerin tek kurşun atmadan şehit olduğu değerlendirmesinin bir palavra olduğu ortaya çıkarmaktadır.
Harekatı da tamamen hayalci bir harekat olarak görmek doğru değildir. Ancak kış şartlarında yapılması çok zor olan bir harekat olduğunun kabul edilmesi gerekir. Eğer başarı olunsaydı sonucun çok değerli olacağı düşünülmüştür ki bu çok zor harekat yapılmaya karar verilmiştir

Kitaplar

  • Yavuz Özdemir, "Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü"
  • Nevzat Kösoğlu, "Şehit Enver Paşa"
  • Şerif İlden , "Sarıkamış İhata (Çevirme) Manevrası ve Meydan Muharebesi"
  • İhsan Paşa - Necdet Öktem ,"I. Cihan Savaşı ve Sarıkamış - İhsan Paşa'nın Anıları: Sibiryada Esaretten Kaçış"

Web Kaynakları

www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/805664-sarikamistaki-buyuk-felaketin-sorumlusu-hafiz-hakki-pasanin-pismanlik-gunlugu
www.karar.com/yazarlar/hakan-albayrak/sarikamis-yalanlari-ve-fatmanin-mahzunlugu-2295
www.hurriyet.com.tr/sarikamis-in-tarihi-yeni-bastan-yazildi-156250
www.haberturk.com/polemik/haber/710163-sarikamistaki-sehit-sayisinin-23-bin-oldugu-iddiasi
www.radikal.com.tr/turkiye/enver-pasanin-torunu-sarikamista-90-bin-askerimiz-olmedi-1170349
www.mikrobeta.com.tr/dosyalar/62_132.pdfBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir