İçerikler :

Abaka Han Ahmet Teküder Han Alâeddin Atâ Melik Cüveynî Altınorda Altınorda Hanları Listesi Astrahan Hanları Listesi Astrahan Hanlığı Baycu Noyan Büyük Yuan İmparatorluğu Çağatay Hanları Listesi Çağatay Hanlığı Elbistan Savaşı Emir Çoban - Çoban Noyan - Emir Çoban Noyan Ş.. Ergun Han - Argun Han Gayhatu Han - Keygato Gazan Mahmud Han İlhanlı Hanları Listesi İlhanlılar Kazan Hanları Listesi Kazan Hanlığı Kırım Hanları Listesi Kırım Hanlığı Kösedağ Savaşı Moğol İmparatorluğu Moğol İmparatorluğu Hanları Nogay Hanlığı Olcaytu Muhammed Hüdabende Sâhib-Dîvân Sibir Hanlığı Sultan Han Savaşı Tung-hu Yuan Hanedanı Hanları Listesi Yuan Hanedanı - Kubilay Hanlığı Yue-çi (Yüe-chih)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Moğol İmparatorluğu

Tanım: Cengiz Han'ın kurduğu , 13. yy ile 14. yy arasında dünyanın en geniş topraklarına sahip olmuş Moğol imparatorluğu. Cengiz Han'ın ölümünden sonra ülke oğulları arasında paylaştırılmış , önce yarı özerk daha sonra da bağımsız olarak , Moğalistan ve Çin'de Yuan Hanedanlığı, İran ve çevresinde İlhanlılar, Karadenizin kuzey bölgelerinde Altınorda, ve orta Asya'da Çağatay hanlığı ortaya çıkmıştır

Kavram

Yuan Hanedanı - Kubilay Hanlığı

Tanım: Kubilay Han'ın ölümünden sonra , Çin , Moğolistan , Sibirya'yı yöneten Moğol hanedanı. Yuan Hanedanı 1368'e kadar Çin ve Moğolistan ve çevresini yönetmiştir

Kavram

Büyük Yuan İmparatorluğu

Tanım: Büyük Moğol imparatorluğunun dağılmasından sonra, Moğolistan , Sibirya ve Çin'de hükum süren Moğol imparatorluğu.

Kavram

İlhanlılar

Tanım: 1256'da , Hülagu (Cengiz Han'ın oğlu Tuluy'un oğludur) tarafından merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrı olarak İran'da kurulan Moğol devleti. Toprakları İran, Afganistan, Güneybatı Orta Asya, Azerbaycan, Irak , Kuzey Suriye, Anadolu bölgelerine kadar yayılmıştır. 1335'de Ebu Said Bahadır Han'ın ölmesinden sonra İlhanlı tahtı sembolik olarak bir süre daha devam etmiş ve sonra (1357) tarihe karışmıştır

Kavram

Altınorda

Tanım: 1242'de Batu Han tarafından kurulan , merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrılan, Moğol devleti. Daha sonra Türkleşmiş ve Türk devleti haline gelmiştir. Altınorda devleti içinden Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı , Sibir Hanlığı, Kırım Hanlığı gibi hanlıklar kurulmuştur

Kavram

Çağatay Hanlığı

Tanım: 1227'de Çağatay Han (Cengiz Han'ın oğlu) tarafından kurulan, merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrılan ve 1370 yılına kadar Orta Asya'da hüküm süren hanlık. Çağatay Han sülalesi ise 17. yy'a kadar devam etmiştir

Veri

Moğol İmparatorluğu Hanları

Cengiz Han'ın kurduğu Moğol devletinin hanları aşağıdaki gibidir :
 
AD   TAHT ZAMANI 
Cengiz Han 1206 - 1227
Ülke Cengiz Han'ın Oğulları Tarafından Dörde Bölüştürüldü ( Yuan Hanedanı, Altınorda, Çağatay, İlhanlılar)
Ögedey 1229-1241
Töregene Hatun (Naib Olarak) 1241-1246
Güyük 1246–1248
Oğul Kaymiş (Naib Olarak) 1249-1251
Möngke Han 1251-1259
Arık Böke ile Kubilay Arasında Taht Mücadelesi
Arık Böke 1259–1264
Ülke Dörde Bölünmüştür (Yuan Hanedanı, Altınorda, Çağatay, İlhanlılar)
ve Hanedan Yuan Hanedanlığı Olarak Devam Etmiştir
Kubilay 1260-1294
 

Veri

İlhanlı Hanları Listesi

İlhanlı Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Hülagû Han 1256 - 1265
Abaka Han 1265 - 1282
Ahmet Teküder Han 1282 - 1284
Argun Han 1284 - 1291
Gayhatu Han 1291 - 1295
Baydu Han 1295
Gazan Mahmud Han 1295-1304
Muhammed Hüdabende (Olcaytu) 1304-1316
Ebu Said Bahadır 1316-1335
Ebu Said Bahadır'dan sonra İlhanlı Devletinin tahtı sembolik devam etmiştir
Arpa 1335-1336
Musa 1336-1337
Muhammed 1336-1338
Satı Hatun 1338-1339
Süleyman 1339-1345
Cihan Timur 1339–1340
Anuşirvan 1343–1356
II. Gazan Hana 1356–1357
Tagay Timur 1338–1353

 


Veri

Altınorda Hanları Listesi

Altınorda Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Batu 1240–1255
Sartak 1255–56
Ulakçı 1257
Berke 1257–1266
Mengü Temür 1266–1282
Tuta Mengü(Tuda Mengü) (Emir Nogay Devleti Yönetmektedir) 1282—1287
Teleboğa (Tula Buka) (Emir Nogay Devleti Yönetmektedir) 1287—1291
Tokta 1291—1312
Özbek Han (Gıyaseddin Muhammet) 1312—1341
Tinibey (Tinibek) 1341-1342
Canibey (Canibek) 1342—1357
Berdibey (Berdibek) (Berdibek ölümüyle Batu Han sülalesi sona ermiştir) 1357—1360
Taht Kavgaları Dönemi (1360-1380 Arası 14 Farklı Han Tahta Geçmiştir)
Emir Mamay Mirza Hakimiyeti (1367-1380)
Toktamış Han 1379–1397
Timur Kutluk 1397–1399
Emir Edige Mirza Hakimiyeti (1397-1412)
Şadi Bey 1399-1407
Pulat Bey 1407-1410
Timur Han 1410–1412
Celaleddin 1411–1412
Kerim Berdi 1412–1414
Kebek Han 1414
Çokra Han 1414–1417
Cabbar Berdi 1417–1419
Derviş Han (Emir Edigu Kontrolünde) 1419
Kader Berdi 1419
Hacı Muhammed 1419
Uluğ Muhammed 1419–1421
Devlet Berdi 1419–1421
Barak Han 1421–1427
Uluğ Muhammed 1428–1433
Şeyh Ahmet 1433–1435
Küçük Muhammed 1435–1459

 


Veri

Çağatay Hanları Listesi

Çağatay Hanları aşağıdaki gibidir :

AD   TAHT ZAMANI 
Çağatay Han 1226–1242
Kara Hülagû 1242–1246
Yesü Möngke 1246–1252
Kara Hülagû (İkinci Kez) 1252
Mübarek Şah 1252–1260
Algu 1260–1266
Mübarek Şah (İkinci Kez) 1266
Gıyasettin Barak 1266–1270
Kaydu (Moğolistan'daki Moğol Hanı) Hakimiyeti (1270 ile 1301 arasında)
Negübeg 1270–1272
Buga Temür 1272–1282
Yesü Duva 1282–1307
Könçek 1306–1308
Taligu 1308–1309
Kebek 1309–1310
Esen Buga 1310–1318
Kebek (İkinci Kez) 1318–1325
Elcidigi 1325–1329
Duva Temür 1326
Alaaddin Tarmaşirin 1326-1334
Alaaddin Tarmaşirin'den Sonra Tahtın Oteritesi Kalmamıştır
Buzan 1334–1335
Çangşi 1335–1338
Yesün Temür 1338–1342
Ali Sultan 1342
Muhammed 1342–1343
Kazan 1342–1343
Ülke Batı ve Doğu Çağatay Hanlığı Olarak Bölünmüş ve Daha Sonra Farklı Hanlıklar Ortaya Çıkmıştır

 


Veri

Yuan Hanedanı Hanları Listesi

Yuan Hanedanı Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Kubilay Han 1226–1242
Temür Olcaytu 1294–1307
Kayşan Küyük 1307–1311
Ayurbarwada 1311-1320
Şidebala 1320–1323
Yesün Temür 1323-1328
Arigiba 1328
Tok Temür 1328–1329
Koşila 1329
Koşila 1329
Tok Temür (İkinci Kez) 1329–1332
Irinjibar 1332
Togan Temür 1333–1370
Yuan Hanedanlığı Çin'den Kovulmasından Sonra Kuzey Yuan Hanedanlığı Olarak Moğolistan'da Devam Etmiştir

 


Kavram

Kazan Hanlığı

Tanım: Altınorda devletinin dağılmasından sonra, Kazan merkezinde Uluğ Muhammed Han tarafından 1438'de kurulan hanlık. 1521'de Kırım Hanlığı tarafından ele geçirilmiş ve Kırım'dan yönetilmiştir. 1552'de Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Astrahan Hanlığı

Tanım: Altınorda devletinin dağılmasından sonra, Astrahan ve çevresinde Kasım Han tarafından 1466'da kurulan hanlık. 1557 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Nogay Hanlığı

Tanım: 1392 yılında, Hazar denizinin kuzeydoğu bölgelerinde (dest-i kıpçak) , bir Mangıt beyi olan Edigu tarafından kurulan hanedanlık. 1634 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Sibir Hanlığı

Tanım: 1490 yılında Sibirya'da kurulan, Türk-Moğol hanlığı. 1598 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Kırım Hanlığı

Tanım: 1441-1783 arasında Kırım ve çevresinde hüküm sürmüş Tatar hanlığı. 1783'de Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Veri

Kazan Hanları Listesi

Kazan Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Uluğ Muhammed Han 1438-1446
Mahmut Han 1445–1466
Halil Han 1466–1467
İbrahim Han 1467-1479
İlham Ali Han 1479–1484
Muhammed Emin Han 1484–1485
İlham Ali Han (2. Kez) 1485–1487
Muhammed Emin Han (2. Kez) 1487–1495
Mamuk Han 1495–1496
Abdullatif Han 1496–1502
Muhammed Emin Han (3. Kez) 1502-1518
Şah Ali Han 1518-1521
Sahip Giray Han 1521-1525
Safa Giray Han 1525-1532
Can Ali Han 1532–1535
Safa Giray Han (2. Kez) 1535–1546
Şah Ali Han (2. Kez) 1546
Safa Giray Han (3. Kez) 1546-1549
Ödemiş Giray Han 1549–1551
Şah Ali Han (3. Kez) 1551–1552
Yadigar Muhammet Han 1552

 


Veri

Astrahan Hanları Listesi

Astrahan Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Kasım Han (I. Kasım) 1466–1490
Abdülkerim 1490–1504
Kasım Han (II. Kasım) 1504–1532
Ak Kebek 1532–1534
Abdurrahman 1534–1538
Şeyh Haydar 1538–1541
Ak Kebek (2. Kez) 1541–1544
Yağmurçi 1544–1554
Derviş Ali 1554–1557

 


Veri

Kırım Hanları Listesi

Kırım Hanları aşağıdaki gibidir :

 

AD   TAHT ZAMANI 
Hacı Giray (I. Hacı Giray) 1441–1466
Haydar 1456
Hacı Giray (I. Hacı Giray) (2. Kez) 1456-1466
Nur Devlet ile I. Mengli Giray Arasında Taht Kavgaları Dönemi
Nur Devlet 1466–1467
I. Mengli Giray 1467
Nur Devlet (İkinci Kez) 1467–1469
I. Mengli Giray (İkinci Kez) 1469–1475
Haydar 1475
Nur Devlet (Üçüncü Kez) 1475–1476
Hanedanlığın Gücünün Bulunmadığı Dönem (1476–1478)
I. Mengli Giray (Üçüncü Kez) 1478-1515
I. Mehmed Giray 1515–1523
I. Gazi Giray 1523-1524
I. Saadet Giray 1524-1532
I. İslam Giray 1532
I. Sahib Giray 1532-1551
I. Devlet Giray 1551-1577
II. Mehmed Giray 1577-1584
II. Saadet Giray 1584
II. İslam Giray 1584-1588
II. Gazi Giray 1588-1596
I. Fetih Giray 1596
II. Gazi Giray (İkinci Kez) 1596-1607
Toktamış Giray 1607-1608
I. Selamet Giray 1608-1610
Canibek Giray 1610-1623
III. Mehmed Giray 1623-1628
Canibek Giray (İkinci Kez) 1628-1635
İnayet Giray 1635-1637
I. Bahadır Giray 1637-1641
IV. Mehmed Giray 1641-1644
III. İslam Giray 1644-1654
IV. Mehmed Giray (İkinci Kez) 1654-1666
Adil Giray 1666-1671
I. Selim Giray 1671-1678
Murad Giray 1678-1683
II. Hacı Giray 1683-1684
I. Selim Giray (İkinci Kez) 1684-1691
III. Saadet Giray 1691
Sefa Giray 1691-1692
I. Selim Giray (Üçüncü Kez) 1692-1699
II. Devlet Giray 1699–1702
I. Selim Giray (4. Kez) 1702–1704
III. Gazi Giray 1704-1707
I. Kaplan Giray 1707-1708
II. Devlet Giray 1709-1713
I. Kaplan Giray (İkinci Kez) 1713-1715
III. Devlet Giray 1716-1717
IV. Saadet Giray 1717-1724
II. Mengli Giray 1724-1730
I. Kaplan Giray(Üçüncü Kez) 1730-1736
II. Fetih Giray 1736-1737
II. Megli Giray 1737-1740 (İkinci Kez)
II. Selamet Giray 1740-1743
II. Selim Giray 1743-1748
Arslan Giray 1748-1756
Halim Giray 1756-1758
Kırım Giray 1758-1764
III. Selim Giray 1765-1767
Arslan Giray (İkinci Kez) 1767
Maksud Giray 1767-1768
Kırım Giray 1768-1769
IV. Devlet Giray 1769-1770
II. Kaplan Giray 1770
III. Selim Giray (İkinci Kez) 1770-1771
II. Sahib Giray 1771-1775
IV. Devlet Giray (İkinci Kez) 1775-1777
Şahin Giray 1777-1782
II. Bahadır Giray 1782
Şahin Giray 1782-1783
Rus Çarlığı Dönemi Taht Semboliktir
Şahbaz Giray 1787-1789
Baht Giray 1789-1792

 


Kavram

Kösedağ Savaşı

Tanım: 3 Temmuz 1243'de Moğol imparatorluğu ile Anadolu Selçuklu devleti arasında yapılan meydan savaşı. Savaşı Moğollar kazanmıştır. Savaş sonrasında Anadolu'da Moğol baskısı artmış, Anadolu Selçukluları çöküş sürecine girmiştir

Kişi

Baycu Noyan

13.yy'da yaşamış bir Moğol komutanı. Kösadağ savaşında (1243) ve Sultan Han savaşında (1956) Moğol ordusu yönetmiş ve Anadolu Selçuklu devletini yenmiştir

Kavram

Sultan Han Savaşı

Tanım: 14 Ekim 1256 yılında, İlhanlılarla Anadolu Selçuklu devleti arasındaki, Sultan Han kervansarayı yakınlarında gerçekleşen meydan savaşı. İlhanlılar Anadolu Selçuklularını yenilgiye uğraşmıştır. Anadolu Selçuklu ordusunu Vezir İzzeddin, İlhanlı ordusunu ise Baycu Noyan yönetmiştir

Kişi

Abaka Han

1234 ile 1282 arasında yaşamış , 1265 - 1282 arası İlhanlı hükümdarıdır. Hülagu'nun oğludur

Kavram

Elbistan Savaşı

Tanım: 15 Nisan 1277 yılında Memlük devletiyle İlhanlılar arasında Elbistan ovasında gerçekleşen ve Memluk devletinin galibiyetiyle sonuçlanan savaş

Kişi

Ahmet Teküder Han

1282 ile 1284 arasında hüküm sürmüş İlhanlı hükümdarı. Hülagu'nun oğludur. Argun (Argün, Ergun) Han tarafından 1284'de tahtan indirilmiş ve öldürülmüştür

Kişi

Ergun Han - Argun Han

1284 - 1291 arasında hüküm sürmüş İlhanlı hükümdarı

Kişi

Gayhatu Han - Keygato

1284 - 1291 arasında hüküm sürmüş İlhanlı hükümdarı

Kavram

Sâhib-Dîvân

Tanım: İlhanlılar, Akkoyunlular , Karakoyunlu devletlerinde vezir (devlet işlerini yöneten en büyük devlet adamı) görevi gören devlet adamlarına verilen isim

Kişi

Alâeddin Atâ Melik Cüveynî

13 yy'da yaşamış (ölümü 1283), İlhanlı devletinde vezirlik yapmış Fars kökenli vezir ve tarihçi. Tarih-i Cihan Güşa adı verilen önemli bir tarih eseri yazmıştır. (Cüveynî ismi Güveyni olarak da yazılabilir)

Kişi

Gazan Mahmud Han

1295-1304 yılları arasında İlhanlı devletinin hükümdarı. Gazan Han'ın müslüman olması nedeniyle İlhanlılar döneminde müslümanlar daha rahat bir şekilde yaşamışlardır

Kişi

Olcaytu Muhammed Hüdabende

1304-1316 yıllarında hüküm sürmüş İlhanlı hükümdarı

Kişi

Emir Çoban - Çoban Noyan - Emir Çoban Noyan Şulduz

13. yy başlarında (1327'de ölmüştür) görev yapmış İlhanlı emiri. İlhanlı sultanı Ebu Sait Bahadır ile araları açılmış ve isyan etmiştir. 1327'de öldürülmüştür

Kavram

Tung-hu

Tanım: Asya Hun devleti döneminde (yaklaşık M.Ö 210-200 yılları) doğuda varlığı bilinen Moğol veya Tunguz kabilesi. Mete döneminde Tung-hu'lar , Hun'lar tarafından yenilgiye uğratılmış ve Hun imparatorluğuna katılmıştır

Kavram

Yue-çi (Yüe-chih)

Tanım: Asha Hun devleti döneminde Hunların güney komşusu olan ve Hunlar ile mücadele ve rekabet eden, Moğol kökenli olduğu tahmin edilen topluluk. Mete Han(Mao-tun) tarafından yenilgiye uğratılmışlar ve başka bölgelere göç etmişlerdirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir