İçerikler :

Adenin Adenin Nükleotit Alel Baskın Gen - Dominant Gen Çekinik Gen - Resesif Gen Deoksiriboz Deoxyribose DNA - Deoksiribonükleik Asit DNA ile RNA'nın Farkları Döl Döllenme Fonetip Gamet - Eşey Hücresi Gen Gene Genetic Marker - Genetik İşaret Genotip Germ Hücresi Guanin Guanin Nükleotit Haplogrup Haplotip HERC2 Geni Heterozigot Homozigot Koromozom, DNA, Gen, Nükleik Asit, Nükleotit .. Kromozom Lokus MC1R Geni - Melanocortin 1 Receptor Mikrosatelit - STR - Short Tandem Repeats - S.. Mitokondriyal DNA - mtDNA Monogenik Kalıtım Nükleik Asit Nükleobaz Nükleotit Nükleozit OCA2 Geni - P Geni - Oculocutaneous Albinism .. Poligenik Kalıtım Ribose Riboz RNA - Ribonükleik Asit Sitozin Sitozin Nükleotit SNP - SNPs - Single Nucleotide Polymorphism Subclade Timin Timin Nükleotit Urasil Urasil Nükleotit X Kromozomu Y Kromozomu

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Gen

Tanım: DNA içinde, canlının bir özelliğini belirleyen (canlının karakteristik özellikleri) veya belirli bir görevi yerine getiren, en küçük kalıtım birimi. Gen'ler belirli sayıda nükloetid'den oluşur ve nükleotid sayıları her gen için farklı olabilir

Kavram

Gene

Tanım: Gen

Kavram

Kromozom

Tanım: Canlılarda hücre içinde , kalıtsal özellikleri taşıyan DNA'yı ve DNA'yı kontrol etmek için bazı proteinleri (histon) içeren, her canlıda belirli bir sayıda bulunanan ipliksi sarmal şeklindeki birimler

Kavram

DNA - Deoksiribonükleik Asit

Tanım: Tüm canlılarda (bazı virüs çeşitleri hariç) nesilden nesile geçen bilgileri içeren ve canlının bir çok özelliğini belirleyen nükleik asit. Yapıtaşı , bir fosfat, bir deoksiriboz ve bir azot içeren bazdan oluşun nükletitlerdir

Kavram

RNA - Ribonükleik Asit

Tanım: Yaşam için önemli görevleri bulunan nükleik asit. Yapıtaşı , bir fosfat, bir riboz ve bir azot içeren bazdan oluşun nükletitlerdir

Kavram

Nükleik Asit

Tanım: Temel yapı birimi nükleotit olan büyük yapılı moleküller. En önemli nükleik asitler DNA ve RNA'dır

Kavram

Nükleotit

Tanım: Bir fosfat, bir deoksiriboz veya riboz , bir de azot içeren organik bazdan oluşan kimyasal bileşik. Nükleik asitlerin yapıtaşı nükleotit'lerdir

Kavram

Nükleozit

Tanım: Bir nükloititin deoksiriboz veya riboz ile baz kısmına verilen isim. nükloitit , nükleozit + fosfat'tan oluşmaktadır.

Kavram

Nükleobaz

Tanım: RNA ve DNA'nın yapısını oluşturan nükletid içinde bulunan azot içeren baz. RNA ve DNA yapısında Adenin, Guanin, Sitozin, Timin ve Urasil nükleobaz'ları bulunmaktadır

Veri

DNA ile RNA'nın Farkları

DNA ve RNA arasındaki farklar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
  • DNA (Deoksiribonükleik Asit) deoksiriboz , RNA (Ribonükleik Asit) ise riboz içerir
  • DNA içindeki azot içeren bazlar adenin, guanin, sitozin, timin'dir. RNA'da ise adenin, guanin, sitozin ve urasil'dir. DNA'da adenin-timin, guanin-sitozin eşlenir
  • DNA kalıtsal bilginin taşınması ve yeni nesillere aktarılması içindir , RNA'nın bu tür bir görevi yoktur
  • DNA çift iplikli sarmal yapıdadır, RNA ise tek ipliklidir
  • DNA kendini eşleyebilir, RNA ise eşleyemez
  • DNA çekirdek, mitokondri ve kloraploast'ta bulunur, RNA ise çekirdek, stoplazma ve ribozom'da bulunur
  • DNA , RNA'ya göre daha kararlıdır ve daha zor tepkimeye girer
  • RNA'nın m-RNA, t-RNA, r-RNA şeklinde üç farklı çeşiti vardır, DNA'in ise çeşiti yoktur

Veri

Koromozom, DNA, Gen, Nükleik Asit, Nükleotit İlişkisi

Kromozom içerisinde DNA'yı ve bazı proteinleri saklayan sarmal ve ipliksi yapılardır. DNA (deoksiribonükleik asit) ise bir nükleik asit çeşitidir. Nükleik asit (ve doğal olarak DNA) , nükleotit'lerden oluşan moleküllerdir. Nükleotit, bir fosfat, bir deoksiriboz veya riboz gibi bir şeker ve bir de azot içeren bazdan oluşan bir bileşiktir. Gen ise DNA içinde belirli sayıda nükleotit'ten oluşan kalıtım birimidir ve genlerdeki nükleotit sayısı değişik olabilir. 


Kavram

Adenin

Tanım: DNA , RNA ve ATP gibi önemli moleküllerin yapısında bulunan, hetrosiklik (yapısında en az iki farklı element içeren bileşikler) , aromatik (bir tek bir çift bağdan oluşan benzen benzeri halkalı moleküller), azot içeren baz. DNA yapısında timin, RNA yapısında ise urasil ile bağlanır. Yapısında 5 karbon, 5 hidrojen, 5 azot içerir.

Kavram

Adenin Nükleotit

Tanım: Adenin içeren nükleotit

Kavram

Sitozin

Tanım: DNA , RNA gibi önemli moleküllerin yapısında bulunan, hetrosiklik (yapısında en az iki farklı element içeren bileşikler) , aromatik (bir tek bir çift bağdan oluşan benzen benzeri halkalı moleküller), azot içeren baz. Halka yapısına bir amin (bir azot iki hidrojen) ve katon (çift bağla bağlanan bir oksijen, C=O şeklinde gösterilir) grubu bağlanmıştır. DNA ve RNA yapısında guanin'e bağlanır. Yapısında 4 karbon, 5 hidrojen, 3 azot ve 1 oksijen bulunur

Kavram

Sitozin Nükleotit

Tanım: Sitozin içeren nükleotit

Kavram

Guanin

Tanım: DNA ve RNA'nın yapısında bulunan , sitozin üç hidrojen bağı oluşturan , aromatik (bir tek bir çift bağdan oluşan benzen benzeri halkalı moleküller) , azot içeren baz. Yapısında 5 karbon, 5 hidrojen, 5 azot ve 1 oksijen bulunur.

Kavram

Guanin Nükleotit

Tanım: Guanin içeren nükleotit

Kavram

Timin

Tanım: DNA yapısında bulunan , adeninle çift hidrojen bağı oluşturan , aromatik (bir tek bir çift bağdan oluşan benzen benzeri halkalı moleküller) , azot içeren baz. Yapısında 5 karbon, 6 hidrojen, 2 azot ve 2 oksijen bulunur.

Kavram

Timin Nükleotit

Tanım: Timin içeren nükleotit

Kavram

Urasil

Tanım: RNA yapısında bulunan , adeninle çift hidrojen bağı oluşturan , aromatik (bir tek bir çift bağdan oluşan benzen benzeri halkalı moleküller) , azot içeren baz. Yapısında 4 karbon, 4 hidrojen, 2 azot ve 2 oksijen bulunur.

Kavram

Urasil Nükleotit

Tanım: Urasil içeren nükleotit

Kavram

Riboz

Tanım: İçeriğinde 5 karbon, 10 hidrojen ve 5 oksijen bulunan, monosakkarin grubundan bir karbonhidrat bileşiği. RNA'nın yapı taşı olan nükleotit içinde riboz bulunmaktadır

Kavram

Ribose

Tanım: Riboz

Kavram

Deoksiriboz

Tanım: İçeriğinde 5 karbon, 10 hidrojen ve 4 oksijen bulunan, monosakkarin grubundan bir karbonhidrat bileşiği. DNA'nın yapı taşı olan nükleotit içinde de bulunmaktadır

Kavram

Deoxyribose

Tanım: Deoksiriboz

Kavram

Lokus

Tanım: Bir gen veya gen sırasının kromozom (veya DNA) üzerindeki konumu

Kavram

Alel

Tanım: Bir genin veya DNA üzerinde belirli bir konumdaki (bu konumlara locus adı verilir) gen grubunun farklı biçimleri. Alel'ler aynı gen olmasına rağmen farklı biçimlerinden dolayı farklı özellikler gösterirler. Örneğin saç rengini belirleyen genin farklı biçimleri (alelleri) farklı saç renkleri oluşturur

Kavram

Mikrosatelit - STR - Short Tandem Repeats - SSR - Simple Sequence Repeats

Tanım: DNA'da 2 ile 6 arasındaki baz çiftlerin tekrarından oluşan dizi. İnsanlarda bu özellik akrabalık belirlemede kullanılmaktadır

Kavram

SNP - SNPs - Single Nucleotide Polymorphism

Tanım: Toplumun en az yüzde birinde etkili olan, bir DNA dizisi içinde sadece tek bir baz çiftinin değişmesi sonucu oluşan mutasyon. Örneğin AAGCCTA ile AAGCTTA arasında 5. baz değişmiştir. "Snips" şeklinde okunmaktadır

Kavram

Haplotip

Tanım: Birbiriyle bitişik lokus'lardaki (DNA veya Kromozom üzerindeki fiziksek konum) alellerin kombinasyonu. Burdaki genlerin yapısının nesilden nesile aktarılma eğilimi yüksektir

Kavram

Haplogrup

Tanım: Benzer haplotip (bitişik konumlardaki alellerin kombinasyonu) yapısında olan , aynı SNPS'lere (SNP : DNA dizisi için sadece tek bir baz çiftinin değişmesi ile oluşur) sahip olan ve bu özellikleri ortak atadan alan grup. Canlılar belirli atadan gelen bu özelliklere göre Haplogrup'lara ayrılabilmektedir. Örneğin insanlarda Y-kromozom haplogrup'ları ve Mitokondriyal DNA haplogrub'ları bulunmaktadır

Kavram

X Kromozomu

Tanım: Tüm memelilerde cinsiyeti belirleyen iki kromozomudan biri. Diğer kromozom Y kromozomudur. XX şeklinde iki X kromozomu varsa canlı dişi, XY şeklinde X ve Y kromozomu varsa canlı erkektir

Kavram

Y Kromozomu

Tanım: Tüm memelilerde cinsiyeti belirleyen iki kromozomudan biri. Diğer kromozom X kromozomudur. XX şeklinde iki X kromozomu varsa canlı dişi, XY şeklinde X ve Y kromozomu varsa canlı erkektir

Kavram

Mitokondriyal DNA - mtDNA

Tanım: Mitokondri içinde bulunan DNA. Mitokondriyal DNA canlılarda sadece anneden gelir ve bu nedenle mitokondriyal DNA kullanılarak canlıların anne tarafından ortak ataları tespit edilebilmektedir

Kavram

Genetic Marker - Genetik İşaret

Tanım: Belirli bir tür , grup veya birey için ayırt edici bir gen veya gen sırası

Kavram

Subclade

Tanım: Bir Haplogrup'dan oluşmuş alt grup

Kavram

Genotip

Tanım: Bir canlının, bir özelliğini belirleyen genetik yapısı. Fenotip (dış görünüm özellikleri) görünüm özelliği gösterirken, genotip anne ve babadan gelen tüm genetik özelliği belirtir

Kavram

Fonetip

Tanım: Bir canlıda, genetik ve çevre etkileri sonucu oluşan dış görünüm özellikleri. Bazı özellikler bir insanın geninde olmasına rağmen görünümde farkedilmemektedir

Kavram

Çekinik Gen - Resesif Gen

Tanım: Biri anneden, biri babadan gelen ve aynı fiziksel özelliği (fonetip) etkilyen genlerden, fiziksel özelliği etkileyemeyen gen. Örneğin A geni anneden, B geni babadan gelen bir çocukta eğer görünüm A genine göre oluşuyorsa B geni çekinik bir gendir. A geni ise baskın (dominant) bir gendir

Kavram

Baskın Gen - Dominant Gen

Tanım: Biri anneden, biri babadan gelen ve aynı fiziksel özelliği (fonetip) etkilyen genlerden, fiziksel özelliği etkileyen gen. Örneğin A geni anneden, B geni babadan gelen bir çocukta eğer görünüm A genine göre oluşuyorsa A geni baskın bir gendir. B geni ise çekinik (resesif) bir gendir

Kavram

Monogenik Kalıtım

Tanım: Bir özelliği sadece tek bir genin kontrol ettiği ve Mendel yasalarıyla kalıtımın anlaşılabildiği, açıklanabildiği kalıtım

Kavram

Poligenik Kalıtım

Tanım: Bir özelliğin yeni nesillere iki veya daha fazla gen tarafından ve/veya farklı diğer genlerin, bazen çevresel faktörlerin de etkilemesi sonucu geçmesi olayı. Poligenik kalıtım tek bir genin kontrol ettiği ve Mendel'in açıkladığı (bir özelliğin tek bir gen tarafından kontrol edildiği sistem) şekilde oluşmamaktadır

Kavram

OCA2 Geni - P Geni - Oculocutaneous Albinism II Geni

Tanım: P Proteini oluşturmakla görevli gen. P protein'i melanosit (melanin üreten hücreler) içinde bulunmaktadır. P genini melanin üretilmesini ve doğal olarak saç, deri, göz renginin oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir

Kavram

HERC2 Geni

Tanım: HERC2 enzimini kontrol ettiği düşülüne gen. Bazı araştırmalarda OCA2 genine bitişik olan HERC2'in mutasyonu sonucu insanlarda mavi renk gözün oluştuğu savunulmuştur

Kavram

MC1R Geni - Melanocortin 1 Receptor

Tanım: Memelilerde deri ve saç renginin belirlenmesinde etkili olan MC1R proteini (melanin üreten melanosit hücrelerinde görev yapar) ile ilgili gen

Kavram

Homozigot

Tanım: Bir özelliği belirleyen alel genlerin aynı olduğu durum. Alel genler birbirinden farklı ise heterozigot adı verilmektedir

Kavram

Heterozigot

Tanım: Bir özelliği belirleyen alel genlerin farklı olduğu durum. Alel genler aynı ise homozigot adı verilmektedir

Kavram

Gamet - Eşey Hücresi

Tanım: Erkek ve dişiden gelen ve birleşerek yeni bir birey oluşturmayı sağlayan üreme hücrelerine verilen ortak isim

Kavram

Döl

Tanım: Üreme sonucu ortaya çıkan yeni birey

Kavram

Döllenme

Tanım: Bir erkek ve dişi hücresinin birleşerek yeni bir birey (döl) meydana getirmesi olayı

Kavram

Germ Hücresi

Tanım: Yumurta ve sperm gibi üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan hücrelerBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir