Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

2. Meşrutiyet

Tanım: Osmanlı devletinde, 24 Temmuz 1908'de ilan edilen (birinci Meşrutiyet 1878'de 2. Abdülhamid tarafından askıya alınmıştı) meşrutiyet. 2. Meşrutiyet dönemi, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla sona ermiştir. İkinci meşrutiyer askıya alınmış birinci meşrutiyetin devamı olarak görenler bulunmaktadır

Kavram

İkinci Meşrutiyet Dönemi

Tanım: 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilanından, saltanatın kaldırıldığı 1922'ye kadar devam eden döneme verilen isim

Veri

İkinci Meşrutiyetin İlanının Nedenleri

İkinci Meşrutiyet ilanının nedenleri aşağıdaki gibi listenelebilir : 

 • Aydınların , ordunun (ve özellikle İttihat ve Terakki partisinin) meşrutiyete inanmaları ve bu konuna padişaha baskı yapmaları
 • 2. Abdülhamit'in baskı ve oteriter rejimine olan tepkiler
 • Balkanlarda oluşan tepkileri azaltmak istenmesi
 • Toprak kayıpları sebebiyle 2. Abdülhamid sorumlu olması ve suçlanması

Veri

İkinci Meşrutiyetin Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler

İkinci Meşrutiyetin getirdiği yenilikler ve değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir : 

 • Padişahın kanunları veto hakkı kaldırıldı
 • Padişahın meclisi kapama hakkı sınırlandırılmıştır
 • Padişahın sansür hakkı kısıtlandı ve basına sansür kaldırıldı
 • Meclis başkanını padişah değil meclisin seçmesi
 • Hükumet (vekiller heyeti - bakanlar kurulu) padişaha değil meclise karşı sorumlu olmuştur
 • Hükumetin , meclisten güvenoyu alması şarttır
 • Padişah sadece sandrazamı seçerken, bakanları ise sadrazam seçmektedir
 • İlk defa partiler kurulmuştur
 • Toplantı hakkı, dernek kurma hakkı gibi bazı temel hak ve özgürlükler gelmiştir
 • Devlet görevlerine gelebilmek için müslüman olma koşulu kaldırılmıştır

 


Veri

İkinci Meşrutiyet'in Sonuçları

İkinci Meşrutiyet ilanından sonra , meşrutiyet ilanıyla ilgili gelişmeler aşağıdaki gibi listelenebilir : 

 • 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki kargaşada
  • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti
  • Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek'i ilhak etti
  • Girit Yunanistan'a bağlandı
 • İttihat ve Terakki partisinin gücü arttı
 • Hükumete, İttihat ve Terakki'ye ve ordudaki yenileşme çalışmalarına tepkiyle başlayan 31 Mart Olayı meydana geldi.
  • Olay sonucunda 2. Abdülhamid tahtan indirildi ve yerine V. Reşat getirildi

Kavram

31 Mart Olayı - 31 Mart Vaka'sı

Tanım: İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra , 13 Nisan 1909'da, hükumete, İttihat ve Terakki'ye tepki olarak ortaya çıkan ayaklanma. Rumî takvime göre 31 Mart 1325'de gerçekleşmesinden dolayı olaya 31 Mart Vaka'sı adı verilmiştir. 24 Nisan tarihinde Selanik'ten gelen ve komutanlığını Mahmud Şevket Paşa'nın yaptığı ordu (adına Hareket Ordusu'sı verilmiştir) ayaklanmayı bastırmıştır. Ayaklanmayı meşrutiye karşı çıkan şeriat yanlılarının veya ordudaki yenileşme çalışmalarından rahatsız olan alaylı subayların ve hatta İttihat Terakki'nin kendisinin, 2. Abüdülhamidi'i tahtan indirmek için çıkardığı şeklinde farklı görüşler bulunmaktadır

Kişi

V. Mehmed - V. Mehmet Reşat

1844 ile 1918 arasında yaşamış, 1909 ile 1918 arasında padişahlık yapmış, Osmanlı devletinin 35. padişahı

Kavram

Hareket Ordusu

Tanım: 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak üzere, Selanik'te Mahmut Şevket Paşa komutasında oluşturulan ordu. Bu ordu İstanbul'a hareket etmiş ve isyanı bastırmıştır. Mustafa Kemal (Atatürk) hareket ordusunda görev almıştırBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir