İçerikler :

Eski Türk Dini Düalist (İkilemeci) Değildir Eski Türk Dinlerinde Yerin ve Göğün Yedi Kat .. Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Çok Tanrılı Bir .. Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Düalist (İki Tan.. Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Tek Tanrılı Bir .. Gök Tanrı Dini - Tengricilik Kam Kamcılık Şamanizm Şamanizm'e Ne Kadar Türk Ne Kadar Dış Etkisi .. Şamanizm Altay (Türk-Moğol-Tunguz) Toplumları.. Şamanizm Bir Din Değildir Şamanizm Bir Türk Dinidir Şamanizm ile Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Far.. Şamanizm Türk Dini veya İnancı Değildir Şaman Kelimesinin Kökeni Mançu Dilindeki Sama.. Şaman Kelimesinin Kökeni Sanskritçe'deki Sama.. Şaman Kelimesinin Kökeni Tunguzcadaki Şaman K.. Şaman Kelimesi Türkçe'ye Fransızca Chaman Kel.. Türklerin Eski Dini Şamanizm Değil Gök Tanrı ..

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Şamanizm

Tanım: Çok uzun bir tarihi olan, daha çok Altay toplumlarında ve çevresinde yaygın olduğu kabul edilen veya buradan yayıldığı düşünülen, doğaya ve ruh kavramlarına önem veren, yeraltı, yer, gök gibi farklı alem (dünya) kavramları olan din. Din adamlarına Şaman denilmektedir ve bu Şaman'ların diğer alemler ile veya ruhlarla iletişim kurabildiğine ve bu şekilde insanları tedavi edebildiğine ve özel güçleri olduğuna inanılmaktadır. Bu kavram daha genel anlamda , ruhlar ve öbür dünya ile iletişim sağlama ayinleri veya ritüelleri olan tüm inançlar için (örneğin Afrika veya Amerika Yerlilerin) de kullanılmaktadır

Kavram

Kam

Tanım: Şaman anlamına gelen Eski Türkçe kelime

Kavram

Kamcılık

Tanım: Şamanizm anlamında Türkçe'de kullanılan kelime

Kavram

Gök Tanrı Dini - Tengricilik

Tanım: Eski Türk-Moğol halklarının tek bir tanrı olduğuna inanılan eski din veya inanışlarına verilen ortak isim. Şamanizm ile farklı olduğu ve Şamanizm ile Gök Tanrıya (Tengri) verilen önem sebebiyle farklılık gösterdiğini savunanlar bulunmaktadır. Tek bir tanrı mı yoksa birden çok tanrıya inanılıp inanılmadığı tartışılmaktadır

Veri

Eski Türk Dinlerinde Yerin ve Göğün Yedi Kat Olması

Eski Türk dinlerinde (Tengricilik (Gök Tanrı Dini) ve Şamanizm gibi) yer ve gök yedi kattan oluşmaktadır. Çok sayıdaki farklı dinlerde de yerin ve gökyüzünün yedi veya dokuz kattan olması kavramı bulunmaktadır.

Türkiye Türkçe'sine de geçen "Utançtan yedi kat yerin dibine girmek" deyimi bu inanıştan gelmektedir


Sav

Şamanizm Bir Türk Dinidir

Şamanizm bir Türk dinidir

Sav

Şamanizm Altay (Türk-Moğol-Tunguz) Toplumlarının Dinidir

Şamanizm köken olarak Altay (Türk-Moğol-Tunguz) toplumlarının dinidir

Sav

Şamanizm Bir Din Değildir

Şamanizm bir din değildir daha çok bir sınıfın-mesleğin (büyücü-hekim şamanlar vb..) aracılığıyla yapılan inanç şeklinin veya yöntemlerinin ortak adıdır

Sav

Türklerin Eski Dini Şamanizm Değil Gök Tanrı Dinidir

Türklerin eski dini Şamanizm değil Gök Tanrı dinidir

Sav

Eski Türk Dini Düalist (İkilemeci) Değildir

Eski Türk dini gökte iyi tanrı, yerde kötü tanrı şeklinde düalist (ikilemeci) bir inanışta değildir

Sav

Şaman Kelimesinin Kökeni Sanskritçe'deki Samana (Sramana-Çramana) Kelimesidir

Şaman kelimesinin kökeni Sanskritçe'deki Budist rahip anlamına gelen Samana (Sramana-Çramana) kelimesidir

Sav

Şaman Kelimesinin Kökeni Mançu Dilindeki Sama Rambi Kelimesidir

Şaman kelimesinin kökeni Mançu dilindeki oynayan, zıplayan, bir iş görürken sürekli olarak hareket eden anlamına gelen Sama Rambi kelimesidir

Sav

Şaman Kelimesinin Kökeni Tunguzcadaki Şaman Kelimesidir

Şaman kelimesinin kökeni Tunguzcadaki büyücü-din adamı anlamına gelen Şaman kelimesidir

Sav

Şaman Kelimesi Türkçe'ye Fransızca Chaman Kelimesinden Geçmiştir

Şaman kelimesi Türkçe'ye Fransızca Chaman kelimesinden geçmiştir

Sav

Şamanizm Türk Dini veya İnancı Değildir

Şamanizm Eski Türklerin dini veya inancı değildir

Sav

Şamanizm ile Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Farklı Dinlerdir

Şamanizm ile Gök Tanrı Dini (Tengricilik) farklı dinlerdir ve Gök Tanrı inancı Gök Tanrıya (Tengri) verilen önem sebebiyle farklılık gösterir

Sav

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Tek Tanrılı Bir Dindir

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) tek tanrılı bir dindir

Sav

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Düalist (İki Tanrılı) Bir Dindir

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) yukarıda gök tanrısı, yerde ise yer tanrısı olan iki tanrılı bir dindir

Sav

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) Çok Tanrılı Bir Dindir

Gök Tanrı Dini (Tengricilik) çok tanrılı bir dindir

Sav

Şamanizm'e Ne Kadar Türk Ne Kadar Dış Etkisi Olduğu Bilinemez

Şamanizm inancını ve geleneğini oluşmasında ne kadar Türk ne kadar dış toplumlarda katkı ve etki geldiği tespit edilmezBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir