İçindekiler :

Adem-i Merkeziyetçilik Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülk.. Cemaat ül Fukra CIA - Central Intelligence Agency Condoleeza Rice Donald Rumsfield Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İ.. FBI - Federal Bureau of Investigation Genocide Kelimesi Latince Genus ve Cidus Keli.. Graham E. Fuller Henry Alfred Kissinger James R. Schlesinger Marc Grossman Morton Abramowitz Mübarek Gilani Neo-con (Neo Conservative) - Yeni Muhafazakar.. OK Kelimesi Dünya'ya Nasıl Yayıldı? Paul L. Williams RAND (Research ANd Development Corporation) C.. RAND - Research ANd Development Corporation Sibel Edmonds Siyasi-İdeolojik Amaçlarına Göre İnsanların Z.. Tebliğ Cemaati Türki-Farsi-Kafkas Birliği Kurulmalıdır

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavramın Tanımları

Neo-con (Neo Conservative) - Yeni Muhafazakarlık

Tanım: Özellikle gelişmiş ülkelerde (ABD, Avrupa ülkeleri) dünyayı kontrol ettikleri veya etkiledikleri düşünülünen muhafazakar kişi veya gruplara verilen isim. Türkçe "Yeni Muhafazakarlık" olarak çevrilmektedir. Daha çok ABD'deki muhafazakarlar için kullanılmaktadır

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülkeye veya Topluma Daha Fazla Zarar Veremez

Bir amacı olan, amacı olduğuna inanan bir salak, ülkeye ve topluma en fazla zarar veren kişidir

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İdeolojik Bir Amacınız Olmasın

Eğer çok zeki ve kültürlü değilseniz siyasi-ideolojik bir amacınız olmasın. Aksi takdirde bazılarının sadece piyonu olursunuz ve amacınızın dışında kullanılırsınız

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Siyasi-İdeolojik Amaçlarına Göre İnsanların Zararlı Olma Sırası

Ülkedeki insanların idelojik-siyasi amaçlarına göre zararlı olandan yararlı olana sıralarsak şu şekilde bir sıra elde ederiz : Amacı olan bir salak , Amacı olan bir orta zekalı, amacı olmayan bir salak, amacı olmayan bir orta zekalı, amacı olmayan bir zeki, amacı olan bir zeki

Manifesto

Türki-Farsi-Kafkas Birliği Kurulmalıdır

Bölge İnsanlarının Geleceği İçin Türki-Farsi-Kafkas Birliği Kurulmalıdır

Aşağıdaki üç ana grup hem kültürel, hem ırksal olarak birbirleriyle karışmış toplumlardır : 

  • Türk'iler (Türkiye Türkleri , Azeriler , Türkmenler , Özbekler, Kazaklar , Kırgızlar, Tatarlar , Moğollar vs..)
  • Hint-İrani'ler (Fars , Kürt , Dari , Peştu , Pakistanlı, Tacik , Beluci , Afgan vs..)
  • Kafkas'iler (Gürcü-Laz, Çerkes, Çeşen-İnguş , Abhaz Tüm Kafkas toplulukları)
Türki , Hint-İrani ve Kafkas toplulukları ve milletleri belki de 3 bin yıl boyunca birbirleriyle ilişki kurmuş , kimi zaman barış içinde ,kimi zamanda savaş içinde yaşamışlardır ve birbirleriyle ırk olarakta , kültürel olarakta karışmışlardır. Bugün onları ayıran tek şey anadil olarak hangi dili konuştuklarıdır. Onun haricinde kültürleri benzer , ırkları da karışmalardan dolayı birbirine benzemiştir. Bugün bir Farsi İran'lıyı Türkiye Türk'den, Bir Kürt'ü Türkmen'den , Bir Çerkesi Azeri'den vb.. ayırmak çokta kolay değildir. 
 
Yukarıdaki nedenler ile bu üç ana gruptan oluşan , her gruptaki toplumların kendi içinde rahat ve mutlu yaşayabileceği tek bir devlet , tek bir vatan olmasını istiyoruz. 
 
Tek bir devlet ve vatan kavramının şu yararları olacaktır : 
 
  • Birlik olunacak ve bölge dışı büyük güçlere (ABD , Avrupa, Rusya ve Çin) karşı bu bölge insanlarının çıkarları daha güçlü bir şekilde korunabilecektir. 
  • Birlikteki tüm toplumlar biribirleri koruyacak , hem ekonomik , hem siyasi olara destek olacaklardır. Bu şekilde bu kardeş topluluklar (gerçekten de etnik ve kültürel olarak kardeş) biribirlerine destek olacak ve ekonomik kalkınmalarına yardım edecektir.
  • Zaten birbirlerine yakın kültürler daha da yakınlaşacaktır. 

 

 

Kavramın Tanımları

CIA - Central Intelligence Agency

Tanım: ABD'nin dış ülkelerde istihbarat toplama işlerini yapan kurum. Türkçeye "Merkezi İstihbarat Örgütü" olarak çevrilebilir

Kavramın Tanımları

FBI - Federal Bureau of Investigation

Tanım: ABD'de federal suçlarını engelleme, suçluları araştırma, iç güvenliği sağlama görevlerini yerine getiren federal soruşturma bürosu

Kişi

Paul L. Williams

ABD'li gazeteci, yazar ve danışman. Türkiye'de Fettullah Gülen'e karşı yazdığı yazılar ve nedeniyle tanınmaktadır

Kişi

Graham E. Fuller

CIA'de National Intelligence Council (Milli Haberlama Konseyi)'de çalışmış, özellikle aşırı İslami hareketler konusunda uzman, ABD'li yazar ve danışman. Rand düşünce kuruluşu danışmanılığı da yapmaktadır

Kişi

Sibel Edmonds

FBI'da çevirmenlik ve tercümanlık yapmış, National Security Whistleblowers Coalition (NSWBC) kurucu olan, gazeteci, araştırmacı , muhabir

Kavramın Tanımları

RAND - Research ANd Development Corporation

Tanım: ABD hükumetine özellikle ulusal güvenlik konularında araştırma ve danışmanlık yapan , kâr amacı gütmeyen kuruluş

Kişi

Henry Alfred Kissinger

1923 doğumlu, ABD'li devlet adamı ve siyaset bilimci. Almanya doğumludur ve Yahudi kökenli bir aileden gelmektedir. ABD'de dışişleri bakanlığı yapmıştır

Kişi

Condoleeza Rice

1954 doğumlu, ABD'li diplomat ve siyaset bilimci. 2005-2009 arasında ABD dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuştur

Kişi

Donald Rumsfield

1932 doğumlu, ABD'li politikacı ve iş adamı

Kişi

James R. Schlesinger

1929 doğumlu, ABD'da savunma ve enerji ile ilgili devlet kuruluşlarında görev yapmış devlet adamı

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

RAND (Research ANd Development Corporation) CIA ye Çalışmaktadır ve Düşünce Kuruluşu Değildir

RAND (Research ANd Development Corporation) CIA ye çalışmaktadır ve düşünce kuruluşu değildir

Kavramın Tanımları

Tebliğ Cemaati

Tanım: Hindistan kökenli olan, özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş'te yayılmış , İslamı herkese yayma, tebliğ etme gibi amaçları olan İslami cemaat

Kişi

Mübarek Gilani

ABD'de Muslims of the Americas (Amaerikan Müslümanları) örgütünün kurucusu , Pakistan'lı İslami önder, şeyh

Kavramın Tanımları

Kişi

Marc Grossman

1951doğumlu, ABD'li diplomat. 1994–1997 arasında Türkiye'de ABD'nin büyükelçisi olarak görev yapmıştır

Kişi

Morton Abramowitz

1933 doğumu, ABD'li diplomat. 1989–1991 arasında Türkye'de ABD'nin büyükelçiliğini yapmıştır

Kavramın Tanımları

Adem-i Merkeziyetçilik

Tanım: Merkezi devletin veya yönetimin, yetkilerinin mümkün olabildiği kadar yerel yönetimlere devredilmesini savunan görüş. "Adem" kelimesi olmama ve yokluk anlamına gelmektedir ve Adem-i Merkeziyet ifadesi "merkezin yokluğu" anlamına gelir. Osmanlı döneminde Prens Sabahattin , Adem-i Merkeziyetçilik görüşünün öncüsüdür

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Genocide Kelimesi Latince Genus ve Cidus Kelimelerinden Ortaya Çıkmıştır

Genocide kelimesi Latince genus (cins, ırk, soy) ve cidus (öldürme) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmış bir kelimedir

Bir Üyenin Blog Yazısı

OK Kelimesi Dünya'ya Nasıl Yayıldı?

Gündelik hayatta sıkça tamam anlamında kullandığımız "ok" kelimesi aslında nasıl yayıldı.

Okey, ya da kısa haliyle OK kelimesi, tüm dünyada her gün, yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda, belki de şu ana kadar icat edilen en garip ifade. Ama belki de bu kadar popüler olmasının nedeni, garipliği. Aslında, bu kadar garip ve kendine özgü bir kelimenin bir dile girişine nadiren izin verilir. Genel kurala göre bir dile, sadece tanıdık kelimelere benzeyen bir yabancı kelimenin girişine müsaade ediliyor.

OK kelimesinin ortaya çıkışı, 1830’lu yıllara kadar gidiyor. 23 Mart 1839’da ABD’nin Boston kentinde çıkan Boston Morning Post gazetesinde uzun bir paragrafın altındaki İngilizce “all correct” yani “hepsi doğru” kelimesi, yanlışlıkla ya da şaka amacıyla OK harfleriyle yer aldı. Eski bir Amerikan başkanının, doğru düzgün okuma yazma bilmediğinden belgeleri “all correct” yani “hepsi doğru” kelimesinin kısaltması sanarak “OK” diye onayladığı yönünde bir hikaye anlatılıyordu. Bu hikaye aslında yalandı. Ama on yıl içinde insanlar gerçekten belgeleri OK yazarak onaylamaya ve telgraflarda da kullanmaya başladı.

Choctaw kızılderililerinin dilinde “Okeh” kelimesi “Öyle” anlamına geliyordu. ABD Başkanı Woodrow Wilson 20’inci yüzyılın başlarında onayladığı belgelerin altına “Okeh” yazarak kelimeye kişisel saygınlığını kattı. Peki OK, nasıl bu kadar çok farklı dile girmeyi başardı? Bir boşluğu dolduran bir kelime değildi. Çünkü her dilde benzer kelimeler vardı. OK, diğer kelimelerin vermediği bir şeyi, tarafsız kalabilme şansı veriyordu. OK sayesinde fikir belirtmeden uzlaşma sağlandığı söylenebiliyordu. Örneğin, biri ‘Bugün buluşalım” dediğinde sadece “OK” diyebiliyoruz. Aksi takdirde, “Bugün buluşalım” diyenlere “Harika” ya da “Gerçekten gerekliyse” gibi buluşma fikrine tavrımızı da gösteren ifadeler kullanmak zorunda kalacaktık.

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir