İçerikler :

Build Automatically Doğrudan Java Eclipse Kitabını Zafer Teker Ta.. Driver files not specified in driver definiti.. Eclipce Error Logların Görülmesi Eclipse'de @author İfadesi Değiştirmek Eclipse'de Connection Profil Ekleme Eclipse'de Driver Eklemek Eclipse'de Kısayol Ekleme veya Düzenleme Eclipse'de Target Klasörünü SVNden Çıkarmak Eclipse'te NS_IWEBNAVİGATİON_IID Hatası Eclipse Help Eclipse IDE Eclipse IDEnin Çalıştırılması Eclipse JBoss Tools org.jboss.tools.vpe.xulru.. Eclipse Maven ile İlgili org.apache.maven.plu.. EclipseRT - Eclipse Runtime Eclipse SSH Desteği Eklenmesi Eclipse Test Klasörü Eklenmesi Eclipse ve Maven ile JavaDoc ve JavaDoc Jar D.. Eclipse ve Maven ile JavaDoc ve JavaDoc Jar D.. Eclipse Web Sitesi Eclipse Wiki Equinox Extention - Uzantı FindBugs JAutodoc JavaDoc Oluşturulma İşleminde ile UTF-8 Kulla.. Java Doc Yorumu Ekleme Kısayolu Marketplace native2ascii ile Ant Taskı Örneği Otomatik Yapılan İmport İşleminin * Şeklinde .. Package Explorer Perspective - Perspektif Plugin Development Environment - PDE Project Project Explorer Project Explorer Project Explorer ile Package Explorer Farklar.. Project Management Committee - PMC Quick Access Task List Tasks ile Task View Farkı Tasks View Task Tags View Windows Eclipse Kurulumu Workbench Working Set Workspace

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Eclipse IDE

Tanım: Java ile yazılım geliştirmek için kullanılan uygulama

Kavram

Workspace

Tanım: Bir veya daha fazla birbiriyle ilgili proje içeren çalışma alanı. Eclipse açıldığında bir workspace konumu istemektedir ve workspace'ler arasında geçiş yapılabilmektedir.

Kavram

Project

Tanım: Bir Workspace içinde belirli bir amaç (uygulama, kütüphane, modülü vb..) için açılmış geliştirme birimi. Bir workspace içinde birden fazla proje eklenebilir. Bazı projeler standalone (tek başına çalışan ve diğer projelere bağımlılığı olmayan) projedir. Bazı projeler ise tek başına çalışmaz ve diğer projelerde kullanılmak içindir. Library ve Module projeleri bu şekildeki projelerdir. Bir proje için .project, .classpath ve .settings gibi ayarların tutulduğu dosyalar proje klasöründe yaratılmaktadır.

Kavram

Workbench

Tanım: Eclipse'de ana arayüz bölümüne verilen isim. Arayüzde kod yazımı, debug araçları, proje yapısını gösteren hiyerarşi, output bölümleri, hafıza analiz vb.. Workbench üzerinde görünür.

Kavram

Perspective - Perspektif

Tanım: Eclipse'de bir Workbench içinde bazı menü ve maddelerini, toolbar'ların ve maddelerinin, panellerin görünecek şekilde gruplandırmasıyla oluşan görünüm. Birden fazla perspektif olabilir ve perspektifler arasında geçiş yapılabilir. Örneğin console uygulaması için kullanılan bir perspektif ile web uygulaması için geliştirilen perspektif farklıdır. Window > Perspective ile başka bir perspektife geçebilirsiniz. Bir perspektif özelleştirilebilir.

Kavram

View

Tanım: Eclipse'de Workbench üzerinde görünen, belirli bir işlev amacıyla kullanılan panellerden her biri. Window menüsünden Show View ile bir View eklenebilir. Örneğin Console, Project Explorer (proje dosyalarını gösterir), Problems (hataları gösterir), Search (arama sonuçlarını gösterir), Task List gibi çok sayıda farklı View vardır ve istenildiği zaman bu View'ler gizlenebilir ve gösterilebilir. View'lerin özellikleri değiştirilebilir.

Kavram

Build Automatically

Tanım: Eclipse'de Project menüsünde bulunan, bir projede değişiklikler kaydedildiği zaman derlemenin otomatik yapılmasını sağlayan özellik

Kavram

Project Explorer

Tanım: Eclipse'de bir projenin ana yapısını ve dosyalarını hiyerarşik bir şekilde gösteren View.

Kavram

Quick Access

Tanım: Eclipse'de menü veya toolbar'da bulunan herhangi bir özelliğe hızlı bir şekilde erişmeyi sağlayan araç. Ctrl+3 veya Cmd+3 ile hızlı bir şekilde erişilebilir.

Kavram

Extention - Uzantı

Tanım: Eclipse'e sonradan eklenebilen modül veya yardımcı uygulamalar. Help menüsünden Marketplace veya Install New Software ile uzantılar kurulabilmektedir.

Kavram

Marketplace

Tanım: Eclipse içine eklenen extension'ların (ek modüller veya uygulamalar) bulunduğu bölüm. Help menüsünden Eclipse Marketplace ile eklenebilecek uzantılara ulaşabilirsiniz. Bazıuzantılar Marketplace'de bulunmamaktadır ve bu uzantıların kendi URL'leri ve siteleri vardır. Bu uzantılar Help menüsünden Install New Software ile kurulabilirler

Kavram

Plugin Development Environment - PDE

Tanım: Eclipse içine kurulabilen extention (uzantı) projeleri geliştirmek için kullanılan editor

İpucu

Eclipse'de Kısayol Ekleme veya Düzenleme

Eclipse'de varolan kısayollar değiştirilebilir veya yeni eklenebilir. Bunun için Preferences > General > Keys bölümü kullanılabilir

İpucu

Otomatik Yapılan İmport İşleminin * Şeklinde Olması

Otomatik import işleminde,  import bölümüne "import x.y.ClassAdı" şeklinde değil de her zaman "x.y.*" şeklinde import edilmesi sağlanabilir. Bunu yapmak için Window menüsünden sol bölümdeki ağaç şeklindeki menüden Java/Code Style/Organize Import bölümünde "Number of imports needed for" bölümündeki değeri 0 yapmanız gerekekir. 

Bu değişiklik sonucu her otomatik import işleminde import bölümüne import x.y.* şeklinde importlar eklenecektir. 


İpucu

Eclipse'de @author İfadesi Değiştirmek

Eclipse'da bir sınıfın üstüne java doc yorumu eklendiğinde yazar olarak @author ifadesi otomatik eklenmektedir. Eclipse işletim sisteminde user ne görülüyorsa o ifadeyi eklemektedir. Bu iki yolla değiştirilebilir :
  • Eclipse çalıştırılırken -Duser.name="Ali Kaya" şeklinde çalıştırılabilir
  • Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates - Comments - Types bölümünde ve Window - Preferences - Java - Editor - Templates - @author bölümünde istenildiği gibi düzenlenebilir.


İpucu

Eclipse'te NS_IWEBNAVİGATİON_IID Hatası

Eclipse Indigo'da web projesinde "JBoos Tools Html Editor" de bir XHTML göstermeye çalışırken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz :
Could not open the editor: java.lang.NoSuchFieldException: NS_IWEBNAVİGATİON_IID
Bu hata bölgesel ayarların Türkçe olamasında kaynaklanmaktadır. Bölgesel ayarları ingilizce yapılabilirsiniz ancak daha doğru çözüm eclipse.ini dosyasında değişiklik yapmaktır. Eclipse'in ana klasörü içinde eclipse.ini dosyasının en altına aşağıdaki iki satırı ekleyip Eclipse'si yeniden başlatırsanız problem çözülecektir :
-Duser.language=en
-Duser.region=EN

İpucu

Eclipse JBoss Tools org.jboss.tools.vpe.xulrunner.XulRunnerBundleNotFoundException : Bundle org.mozilla.xulrunner.win32.win32.x86_64 is not found Hatası

Eclipse içinde JBoss Tools eklentisini kurduysanız ve bir xhtml veya jsp sayfasının nasıl göründüğüne Previev, Visual bölümlerinden bakmaya çalışırsanız aşağıdaki hata gelebilir:
org.jboss.tools.vpe.xulrunner.XulRunnerBundleNotFoundException: Bundle org.mozilla.xulrunner.win32.win32.x86_64 is not found.
Bu hata 64 bit bir Windows'ta ve 64 bit Java ile çalışırken oluşmaktadır. Eğer eclipse'in 32 bit versiyonunu kullanırsanız bu hata oluşmaz.
Diğer bir çözüm örneğin Kepler için : download.jboss.org/jbosstools/updates/integration/kepler/core/xulrunner eklentisini kurabilirsiniz. (XULRunner'ın experimental (deneysel) verisyonunu). Bu versiyonu kurduğunuzda problem çözülebilir.

org.jboss.tools.vpe.xulrunner.XulRunnerBundleNotFoundException: Bundle org.mozilla.xulrunner.win32.win32.x86_64 is not found hatasında oluşan exception'ın stacktrace'i aşağıdaki gibidir :
org.jboss.tools.vpe.xulrunner.XulRunnerBundleNotFoundException: Bundle org.mozilla.xulrunner.win32.win32.x86_64 is not found.
 at org.jboss.tools.vpe.xulrunner.browser.XulRunnerBrowser.getXulRunnerPath(XulRunnerBrowser.java:233)
 at org.jboss.tools.vpe.xulrunner.browser.XulRunnerBrowser.(XulRunnerBrowser.java:117)
 at org.jboss.tools.vpe.xulrunner.editor.XulRunnerEditor.(XulRunnerEditor.java:128)
 at org.jboss.tools.vpe.editor.mozilla.XulRunnerPreview.(XulRunnerPreview.java:22)
 at org.jboss.tools.vpe.editor.mozilla.MozillaPreview.createPartControl(MozillaPreview.java:62)
 at org.jboss.tools.vpe.editor.VpeEditorPart.createPreviewBrowser(VpeEditorPart.java:848)
 at org.jboss.tools.jst.jsp.jspeditor.JSPMultiPageEditor.pageChange(JSPMultiPageEditor.java:312)
 at org.eclipse.ui.part.MultiPageEditorPart$2.widgetSelected(MultiPageEditorPart.java:292)
 at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:248)
 at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
 at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
 at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081)
 at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)
 at org.eclipse.swt.widgets.Widget.notifyListeners(Widget.java:778)
 at org.eclipse.swt.custom.CTabFolder.setSelection(CTabFolder.java:3061)
 at org.eclipse.swt.custom.CTabFolder.onMouse(CTabFolder.java:1753)
 at org.eclipse.swt.custom.CTabFolder$1.handleEvent(CTabFolder.java:278)
 at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
 at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
 at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4170)
 at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3759)
 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$9.run(PartRenderingEngine.java:1113)
 at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:997)
 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:138)
 at org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench.java:610)
 at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
 at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:567)
 at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:150)
 at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:124)
 at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
 at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
 at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
 at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:354)
 at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:181)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:636)
 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:591)
 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1450)
 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.main(Main.java:1426)

Kavram

Working Set

Tanım: Birden fazla elementi, görünüm veya işlemlerde ortak kullanabilmek için yapılan çalışma grubu. Örneğin çok fazla projeniz varsa projeler belirli working set'lere bölünebilmektedir.

İpucu

Eclipse Maven ile İlgili org.apache.maven.plugin.jar.JarMojo Hatası

Windows'da bir kullanıcı için repository klasörü %USER_HOME%/.m2 klasöründedir. Bu hata oluştuğunda repository yerini değiştirebilirsiniz. Repository yerini değiştirdiğinizde tekrar yeni repository'e jar'ların inmesiniz sağlarsanız problemin çözülmesi gerekir. Repository yerini değiştirmek için Tıklayın Repository yerine C: klasöründe kullanıcı klasörün içinde olması sakıncalıdır. Bu nedenle repository'in yerini değiştirmek doğrudur.

İpucu

Eclipse'de Driver Eklemek

Eclipse'de bir Driver eklemek için Windows - Preferences - Data Management - Connectivity - Driver Definitions bölümümün açılması gerekir. Filter bölümünden veritabanı seçilir. Eğer veritabanı listede yoksa Generic JDBC seçilerek ekleme yapılabilir. Add.. düğmesine basılarak New Driver Definition penceresi açılır. New Driver Definition penceresinde Name/Type sekmesinde Driver adı ve tipi seçilir, JAR List tabında gerekli driver .jar dosyası eklenir. Properties tabında ise Driver Class ve Database adı gibi bilgiler verilmelidir. Bu bilgilerden sonra Driver eklenmiş olacaktır

İpucu

Eclipse'de Connection Profil Ekleme

Eclispe'e bir Database Connection'ı eklenebilir ve veritabanlarına Data Source Explorer ile bağlanılabilir. Window - Show View menüsünden Data Source Explorer açılır. Database Connections sağ tıklanır ve New.. açılır. İlk aşamada veritabanı tipi seçilir. Veritabanı tipi belirli değilse Generic JDBC seçilmelidir. İkinci aşamada Drivers seçilmesini istenir. Ekli Driver var ise listeden seçilir yok ise Driver'ı eklenebilir. Drivers seçimi bittikten sonra connection için gerekli URL, database adı , kullanıcı adı vb. bilgileri girilir. Test Connection düğmesi ile bağlanığ bağlanılmadığı test edilebilir. Not: Test Connection'ın başarılı olması Data Source Explorer'da veritabanı nesnelerine erişebileceğiniz anlamına gelmemektedir. Data Source Exporer'de veritabanına ait nesnelere erişebildiğiniz kontrol etmeniz gerekir.

İpucu

Driver files not specified in driver definition Hatası

Eclipse'de (Neon) Problems bölümünde Problem with driver "Other Driver Default." (Error: Driver files not specified in driver definition.) gibi veya buna benzer bir hata görebilirsiniz. Data Management - Connectivity - Driver Definitions bölümünde listelenen Driver'larda "Other Driver Default" olarak gözüken Driver'ın tanımların geçersiz olduğu belirtilmektedir. Bu driver kaldırılabilir. Diğer driver'larda kontrol edilebilir

İpucu

Eclipce Error Logların Görülmesi

Eclipse'de error logları görmek için Window - Show View - General - Error Logs view'i açabilirsiniz.

İpucu

Eclipse SSH Desteği Eklenmesi

Eclipse'den dışarıdaki bir kaynağa SSH ile erişmek için (Örneğin GIT sunucularına SSH ile erişebilirsiniz) tanım yapmanız gerekir. Erişim için Preferences - Network Connections - SSH2 bölümünden tanımlar yapılabilir. General tabında varsayılan olarak ssh klasörü ve private key adı gösterilir. Key Management tabında private key oluşturulabilir ve Load Existing Key ile private key'i verebilirsiniz. Bu şekilde eklediğinizde artık SSH kaynağına eclipse veya eclipse üzerindeki plugin'lerin bağlanması mümkündür.

Kavram

Tasks View

Tanım: Eclipse'de kaynak kodları içine yerleştirilen tag'leri (etiket) gösteren bir View. Örneğin kodun bir yerine // TODO test note şeklinde bir ifade eklerseniz bu mesaj Tasks View'de görüntülenir

Kavram

Task Tags

Tanım: Eclipse'de //Tag_Adı şeklinde kaynak kodlarına eklenen, Eklenen tag'lerin Tasks View'e gösterildiği bilgilendirme mesajları. Kod içinde unutmak istemediğimiz konuları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Java'da kullanılabilecek Tag'leri görmek , düzenlemek için Preference - Java - Compiler - Task Tags bölümü kullanılabilir

Kavram

Task List

Tanım: Eclipse'de harici task sistemleriyle (Bugzilla, Trac, Mantis) entegre çalışan , task sistemlerindeki taskları görmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir araç

Veri

Tasks ile Task View Farkı

Tasks , koda eklenen //TODO , //FIXME gibi ifadeler ekleyip, daha sonra hatırlamanız sağlayan Tag'lerdir. Task List ise Bugzill gibi harici task araçlarıyla entegre olarak, birden fazla çalışan kullanıcıların task yönetimini sağlamaktadır. Tasks View aslında doğru adı Tags View olmalıdır ve Task ile ilgili bir şey değildir

İpucu

Eclipse Test Klasörü Eklenmesi

Eclipse'de test kodlarını normal source dosyalarından farklı bir klasöre koymanız tavsiye edilir. Bunun için Build Path - Configure Builder Path (veya Properties'ten Build Path) bölümünden Source tabına geçilir. Add Folder ile test adında bir klasör yaratılır. Bu klasöre artık test kodlarınınızı ekleyebilirsiniz.

Örnek

native2ascii ile Ant Taskı Örneği

Aşağıdaki ANT taskı çalıştırıldığında /messages*.properties şablonuna uyan properties dosyaları için native2ascii komutu çalıştırılmış olur :
<project name="unicode-property-converter" default="convert">
 <target name="convert">
  <delete>
   <fileset dir="../target/classes" includes="**/messages*.properties" />
  </delete>
  <native2ascii encoding="UTF-8" src="." dest="../target/classes" includes="**/messages*.properties" />
 </target>
</project>
Bu task Eclipse'de bir proje içinde kullanılabilir. target/classes içindeki messages*.properties şeklindeki dosyalar önce silinir. Ardından dosyalar native2ascii taskında geçirilir ve aynı klasöre taşınır.
Eclipse'de bu içerik için projectBuilder.xml dosyası oluşturalım ve src içine koyalım. Bu durumda eclipse'da target/classes'a ../ ile çıkarak ulaşılabilir. Bu ANT taskı messages*.properties formatına uyan tüm dosyaları classes'dan silecek ve yeniden dosyaları ascii'ye çevirip classes'a atacaktır.
Bu Ant'ın her proje derlendiğinde çalışmasını isteyebilirsiniz. Bunun için Properties - Builders 'dan New.. ile Ant Task'ını ekleyebilirsiniz. Ant Builder seçtiğinizde açılan pencerede Main tab'ında Buildfile olarak projectBuilder.xml dosyası verilir. Bu dosyayı seçtiğinizde
${workspace_loc:/Test/src/projectBuilder.xml}
şeklinde örneğin görülecektir. Artık proje derlendiğinde otomatik olarak ANT taskı çalışacaktır.
Q:\Projects\Mercury\Test\src\projectBuilder.xml:6: Error starting Sun's native2ascii:

hatası alınabilir.
Eklediğiniz build için konfigürasyon bölümünden , JRE sekmesinde Runtime JRE'yi JRE değil JDK olarak verilmesi gerekir.. Sorun ANT Builder komutunun JDK yerine JRE ile çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Kavram

Project Explorer

Tanım: Bir Workbench için , bir projenin hiyerarşik yapısını gösteren view.

Kavram

Package Explorer

Tanım: Bir Java projesi için, önemli bölümleri gösteren (source , reosurce, library , WebContent vb..) view. Java projeleri için Package Explorer, Project Explorer'den kullanımı daha kolaydır.

İpucu

Project Explorer ile Package Explorer Farkları

Package Explorer Java projeleri için kullanılan bir view'dir. Project Explorer ise diğer diller için de kullanılan genel bir proje yapısını gösteren view'dır. Örneğin Package Explorer Java sınıflarını gösterilen, Project Explorer .java şeklinde dosyaları gösterir.

Kavram

FindBugs

Tanım: Olası bug'ları önceden uyaran bir Eclipse Plugin'i

Kavram

JAutodoc

Tanım: Eclipse'de kolay bir şekilde Java Doc yorumları oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayan plugin

İpucu

Java Doc Yorumu Ekleme Kısayolu

Bir javadoc yorumu eklemek için Ctrl - Shift - J kullanılabilir

İpucu

JavaDoc Oluşturulma İşleminde ile UTF-8 Kullanımı

Eclipse'de Project - Generate Javadoc ile Javadoc oluşturduğunuzda UTF-8 desteklemez. Bu nedenle Türkçe karakterler düzgün gözükmez. UTF-8 desteği eklemek için oluşturma aşamalarından "Configure Javadoc arguments" bölümünde "Extra javadoc options" alanına aşağıdakiler eklenmelidir : -encoding UTF-8 -charset UTF-8 -docencoding UTF-8

İpucu

Eclipse ve Maven ile JavaDoc ve JavaDoc Jar Dosyasını Oluşturma

Eclipse'de bir Maven projesinde otomatik javadoc dosyalarının oluşturulması sağlanabilir.

Öncelikle javadoc üreten plugin pom.xml'e eklenmelidir :
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
	<executions>
		<execution>
			<id>attach-javadocs</id>
			<goals>
				<goal>jar</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
Ardında eclipse üzerinde Run As -> Maven Install komutunu çalıştırırsanız jar , java-doc için ayrı bir jar ve javadoc dosyaları üretilmiş olacaktır.

Üretilen javadoc sayfalarında Türkçe karakter sorununu çözmek için pom.xml'de project elementi içine aşağıdaki gibi property'leri eklemeniz gerekir :
<properties>
	<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
	<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
</properties>
.

İpucu

Eclipse ve Maven ile JavaDoc ve JavaDoc Jar Dosyasını Oluşturma

Eclipse'de bir Maven projesinde otomatik javadoc dosyalarının oluşturulması sağlanabilir.

Öncelikle javadoc üreten plugin pom.xml'e eklenmelidir :
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
	<executions>
		<execution>
			<id>attach-javadocs</id>
			<goals>
				<goal>jar</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
Ardında eclipse üzerinde Run As -> Maven Install komutunu çalıştırırsanız jar , java-doc için ayrı bir jar ve javadoc dosyaları üretilmiş olacaktır.

Üretilen javadoc sayfalarında Türkçe karakter sorununu çözmek için pom.xml'de project elementi içine aşağıdaki gibi property'leri eklemeniz gerekir :
<properties>
	<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
	<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
</properties>
.

İpucu

Eclipse'de Target Klasörünü SVNden Çıkarmak

Eclipse'de web projelerinde target klasörü oluşmaktadır. Bu klasörü ve içinde oluşan dosyaları her değişiklikte SVN'e göndermek istemiyorsanız (ignore etmek) Eclipse'de
Windows>Preferences>Team>Ignores Resources
bölümünde
*/target/*
ifadesini eklemeniz (Add Pattern düğmesi ile) gerekir. Ancak öncellikle SVN'den target klasörünü silmeniz gerekir. Sonra proje içinde oluşmuş target klasörünü silin. Bundan sonra target klasörü oluştuğunda SVN'e bu dosya ve içindekiler gönderilmeyecektir.
Windows>Preferences>Team>Ignores Resources

bölümünde ignore edilecek başka özellikler ve desenler de verilebilir.

Kaynak

Eclipse Web Sitesi

Eclipse kurumunun ana web sitesi

Kaynak

Eclipse Wiki

Eclipse ile ilgili bilgilerin verildiği web sitesi

Kaynak

Eclipse Help

Eclipse IDE ile ilgili yardım sayfaları

Veri

Eclipse IDEnin Çalıştırılması

Eclipse bir klasöre açıldığında ana klasörde bulunan eclipse.exe, eclipse.sh dosyaları ile çalıştırılırlar.
eclipse.exe dosyasının aslında tek yaptığı JVM ortamını bulup
java -jar eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar
şeklinde java komutu çalıştırmaktır. eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar konumunu eclipse.ini dosyasından da görebilirsiniz.
Bu nedenle eclipse.exe yerine doğrudan kendiniz aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.
java -jar eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar
Eğer ortamda JVM yok ise eclipse.exe hata vermektedir. Bu nedenle ortamda Java kurulmalıdır. Veya çalıştırırken -vm ile JVM'nin konumu verilmelidir :
eclipse -vm \jre\bin\javaw.exe 
veya eclipse.ini dosyasına
-vm
/jre/bin/javaw.exe

ifadesi girilebilir.

Kavram

Project Management Committee - PMC

Tanım: Tüm Eclipse projelerinin yöneten, kontrol eden komite

Kavram

EclipseRT - Eclipse Runtime

Tanım: Eclipse'de runtime projeleri içeren çatı proje. Eclipse Communication Framework, Equinox, embedded Rich Client Platform, Gemini, Jetty, EclipseLink Project, Remote Application Platform, Riena Project, SMILA, Swordfish, Virgo projeleri EclipseRT projesinin alt projeleridir.

Kavram

Equinox

Tanım: Eclipse kurumu tarafından geliştirilen bir OSGi implemantasyonu. Javada modüler bileşenler ve servisler geliştirmeyi, bu servis ve bileşenlerin yönetilmesini (kurulması, kaldırılması, aktifleştirilmesi, deaktiveleştirilmesi , güncelleştirilmesi) ve birbirinden bağımsız ve etkilenmeden çalışmasını sağlamaktadır. Eclipse projeleri Equinox alt yapısına dayanır.

Materyal

Doğrudan Java Eclipse Kitabını Zafer Teker Tanıtıyor

Doğrudan Java Eclipse kitabını yazarı Zafer Teker tanıtıyor. Bu kitap sadece Eclipse'i anlatan Türkçedeki tek kitaptırEclipse kurulum, çalıştırma, workspace, view, preject, editor, java code yazma, coding, refactoring, compile ve run (derleme ve çalıştırma), debug gibi içerikte nelerin geçtiği bahsedilmektedir.

İpucu

Windows Eclipse Kurulumu

Eclipse paketi www.eclipse.org/downloads/packages adresinden indirilebilir.
Eclipse IDE for Enterprise Java Developers paketini indirelim.
Gelen zip dosyası (eclipse-jee-2020-06-R-win32-x86_64.zip gibi dosya ) bir dizine açılır. Eclispe dosyasını çalıştırdığımızda eclipse açılacaktır. İlk açıldığında workspace yeri soracaktır. Varsayılan olarak User içinde bir dizin seçer ancak bunu projelerini yaratmak istediğiniz dizin olarak ayarlamanız daha iyi olur. Ardından eclipse açılacaktır : .Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir