İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Bir XML'i HTML İçerisinde Göstermek

Bir XML bilgisi HTML içerisinde gösterilebilir. IE bu işlemi gerçekleştirmek için DSO(Data Source Object) adında bir Active X kullanmaktadır.

Bir XML aşağıdaki gibi HTML içine eklenebilir.

<xml id="test">
	<persons>
		<person>
			<name>Ferdi</name>
			<surname>Tayfur</surname>
		</person>
	</persons>
</xml>

Eklenen XML etiketine bir id verilmiştir. Bu id'ye daha sonra erişilebilir. Bir XML dosyası da belirtilebilir.

<XML id="test" src="Persons.xml">
</XML>

Bu xml'deki bilgiler web sayfasında görülmesi sağlanbilir. Bunun için "bind" etmek gerekir. Tek bir değer gösterilebileceği gibi tüm veri gösterilebilir (Örneğin tablo ile).

Aşağıdaki örnekte bir tabloda tüm kişilerin ad ve soyadı gösterilmektedir.

DSOTest.htmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <body>
 3 <h1>Bu bir DSO Testidir</h1>
 4 <xml id="test" src="Persons.xml"></xml>
 5 <table datasrc="#test">
 6 	<tr>
 7 		<td><span datafld="name"></td>
 8 		<td><span datafld="surname"> </td>
 9 	</tr>
 10 </table>
 11 </body>
 12 </html>

Persons.xmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <?xml-stylesheet type="text/css" href="Persons.css">
 2 <persons>
 3 	<person no="122">
 4 		<name>Albert</name>
 5 		<surname>Einstein</surname>
 6 	</person>
 7 	<person no="122">
 8 		<name>Orhan</name>
 9 		<surname>Gencebay</surname>
 10 	</person>
 11 </persons>

VBScript ile XML bilgilerine erişilebilir ve bilgiler arasında haraket edilebilir. Aşağıdaki örnekte ileri ve geri düğmeleri koyuyoruz. Bu şekilde kişiler arasında dolaşabiliyoruz.

DSONavigation.htmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 <script language="VBScript">
 4 	Sub btnNext_OnClick()
 5 		test.recordset.moveNext
 6 		If test.recordset.EOF Then
 7 			test.recordset.movePrevious
 8 		End If
 9 	End Sub
 10 	Sub btnPrev_OnClick()
 11 		test.recordset.movePrevious
 12 		If test.recordset.BOF Then
 13 			test.recordset.moveNext
 14 		End If
 15 	End Sub
 16 </script>
 17 </head>
 18 <body>
 19 <xml id="test" src="Persons.xml"></xml>
 20 <div>
 21 <input type="text" datasrc="#test" datafld="name">
 22 <input type="text" datasrc="#test" datafld="surname">
 23 </div>
 24 <div>
 25 	<input type="button" value=" < " name="btnPrev">
 26 	<input type="button" value=" value=" > " name="btnNext">
 27 </div>
 28 </body>
 29 </html>

test.recordset yüklenmiş xml'e erişmek için kullanılır. İleri geri düğmeleri ile yazı alanlarındaki değerler değiştirilir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır