İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Burak İnner
binner6@yahoo.com

Java Servlet

Servlet Java teknolojisinin CGI programlamaya verdiği cevaptır. Web sunucu üzerinde çalışan ve web sayfası üreten programlardır. Çalışırken web sayfası üretmek çok yararlıdır ve pek çok sebebi vardır.

Servletlerin geleneksel CGI' ya göre avantajlarını inceleyelim:

Java servletler daha etkili,kullanımı kolay,güçlü,genişletilmeye açık ve geleneksel CGI' ya göre daha ucuzdur.

Etkin:

Klasik CGI’ da her http isteği için yeni bir process başlatır. Servlet de ise Java Sanal Makinası (Java Virtual Machine) herbir http isteğini bekler ve bunları normal bir process olarak değil,düşük öncelikli bir Java çoğullaması (thread) olarak ele alınır. Eğer klasik CGI'da bir CGI programına aynı anda N tane istek geldiğinde CGI program kodu belleğe N defa yüklenir. Servlet'de ise N tane çoğullama (thread) olsada belleğe sadece bir tek servlet class yüklenir.

Elverişli,Uygun:

HTML formlarda verilerin çözümlenmesi ve gönderilmesi, http başlıklarının okunması ve ayarlanması cookilerin kullanılması, oturum(session) takip edilmesi için servletlerin geniş bir alt yapısı vardır.Verilecek birkaç basit komut yardımıyla tüm bu işler halledilebilir.CGI 'da ki parametreleri tek tek ayırıp değişkenlere atma işleminden kurtulmuş oluyoruz.

Güçlü,Etkili:

Klasik CGI ile yapılması çok zor veya imkansız işler servletler sayesinde kolaylıkla yapılması sağlanmıştır. Servletler Web sunucusu ile direk haberleşebilir (Klasik CGI programları direk haberleşemez.)

Servletler ayrıca büyük boyutta verileri kendi aralarında paylaştırabilir, kolay kullanılabilecek şekilde veritabanı bağlantı havuzu (Database Connection Pool) oluşturmak gibi pek çok işi de yapabilir.

Sunucu - istemci arasındaki bilgi akışını düzenler, session(oturum) ve önceki işlemlerin takibini basitleştirir.

Taşınabilir:

Servletler Java’da yazılır ve standartlaşmış bir API'ye de uyarlar. Servletler değiştirilmeden Apache,Microsoft IIS veya WebStar gibi web sunuculerı üzerinde kullanılabilir. Gelişmiş pekçok web sunucu için direk veya plug-in (ekleme) olarak servlet desteği vardır.

Ucuz:

Kişisel veya küçük çapta web sayfaları için kullanılan ücretsiz veya çok ucuz web sunusu vardır.Apache dışında ticari-kaliteli web sunucular oldukça pahalıdır.

Biz projemizde servletlerimizi çalıştırması için Tomcat programını kullandık. Tomcat, Servlet barındırıcı(container) ve Java Server Page(Java sunucu sayfası) uygulama programıdır. Tomcat tek başına kullanılacağı gibi,pek çok popüler web sunucularla entegre olarak da çalışabilir.

Stand-Alone servlet container:

Bunlar web sunucuların önemli bir kısmını oluştururlar.Tek bir program vardır ve gelen tüm istekleri karşılar. Servlet barındırıcı(container) tek başına da kullanılabilir ama statik sayfalardaki performansı asla popüler web sunucular kadar iyi olamaz.

Inprocess Servlet container:

Java barındırıcı(container) uygulaması ve web sunucu eklentileri (plug-in) birleşimi olan servlet barındırıcılardır.Web sunucu eklentisi,web sunucunun adres uzayında bir Java Sanal Makinesi açar ve Java Barındırıcının çalışmasını sağlar. Bir in-process barındırıcı çoklu-çoğullama (multi-thread) tek işlemcili sunucular için uygundur ve çok iyi performans sağlamaktadır fakat sağlamlık konusunda sınırlamalar vardır.

Tomcat yukarıdaki iki moddada çalışabilir.2. seçenek için web sunucu ile haberleşebilmesini sağlayacak bir adaptör yazılama ihtiyaç vardır. Biz Tomcat ‘i 1. seçenekteki gibi kullandık.

Adreslerini kullanarak ilgili sayfalara ulaşabiliyoruz.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır