İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Önsöz

Kitap Hakkında

Bu kitap XML'in temel konularını işlemektedir. 1. döküman XML hakkında genel bir bilgi vermektedir. 2 döküman well-formed xml,entity referance gibi en önemli XML kavramlarını açıklamaktadır. 3. döküman valid xml döküman yaratmak için klullanılan DTD anlatılmaktadır. 4. bölümde bir XML dökümanını dbaşka tiplere dönüştürmek için kullanılan (Örneğin bir XML dökümanını HTML'e çevirmek) XSL anlatılmaktadır. Son döküman ise Java'da bir XML dökümanının nasıl parse edileceği anlatılmaktadır.

Yazar Hakkında

Yazar hakkında bilgi için: Zafer Teker

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır