İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Web Programlama Tip'leri

Bu dosyada Web Programlam ile ilgili ipuçları bulunacaktır.

Kod Yazımı ve Convention

Kod yazarken belirli bir yazış biçimi belirleyin ve ona sadık kalın.

Programcılık dünyasında kod yazımlarında bazı geleneksel yazım şekilleri (convension'lar) vardır. Bu dilden dile değişiklik gösterir. Siz bu yazım şekillerinden birini seçmali o o şekilde kod üretmelisiniz. Örneğin HTML etiketleri genellikle küçük harflerle yazılırlar.

<html>
<head>
	<title>Küçük Harfler</title>
</head>
<body>
	<p>Tüm HTML tag'leri küçük harflerle</p>
<body>
</html>

Bazıları ise tüm tag isimlerini büyük harflerle yazarlar ancak daha çok küçük harfle yazılırlar. Örneğin JavaScript'te değişken isimleri ve fonksiyon isimleri küçük harfle başlatılır. Eğer iki kelimeden veya daha fazla kelimeden oluşacaksa diğer kelimelerin ilk harfleri büyük yazılırlar.

var isValidate;
function getTestElement()
var setFormElementValue

Sizde hangi dilde kod yazacaksınız o dilin convention'una (yazım gelenekleri) uyun.

HTML veya XML kodlarınız tag'lerin hiyerarşik yapısını daha rahat görebileceğiniz şekilde tutun.

HTML ve XML hiyerarşik bir şekilde iç içe olan element'lerden oluşur. Siz kodunuza baktığınızda bu yapıyı kolaylıkla görmelisiniz. Örneğin

<html>
	<head>
		<title>Temiz ve Anlaşılır Kod</title>
	</head>
	<body>
		<p>Hangi element hangi elementin içinde veya yanında açık bir şekilde görülüyor.</p>
	<body>
</html>

Yukarıdaki kodda görüldüğü gibi head ve body element'i html elementinin içindedir. title element'i head element'i içinde p element'i ise body element'inin içindedir. Eğer aynı kodu şu şekilde yazsaydık okunması zor olurdu.

<html>
<head>
<title>Temiz ve Anlaşılır Kod</title>
</head>
<body>
<p>Hangi element hangi elementin içinde veya yanında açık bir şekilde görülüyor.</p>
<body>
</html>

hangi element hangi element'in içinde belli değil. Eğer kod çok büyük olursa bunu anlamanız çok daha fazla zor olmaktadır.

Bir element'in attribute'leri (özellik) fazla ise her attribute'yi ayrı bir satırda yazabilirsiniz.

Bazı element'lerin attribute'leri fazla ve değerleri uzun olabilir. Bu okunaklılığı azaltır. Bunun için her attribute (veya bir grup) bir satır yazılır.

<radialGradient id="MyGradient" gradientUnits="userSpaceOnUse" cx="500" cy="500" r="500" fx="500" fy="500">

görüdüğü gibi attribute'ler tek bir satıra sığmamakta ve okunaklılık azalmaktadır. Bunu yerine

<radialGradient 
	id="MyGradient"
	gradientUnits="userSpaceOnUse" 
	cx="500" cy="500" r="500"
	fx="500" fy="500"
>

şeklinde bir yazım kullanılabilir. Görüldüğü gibi attribute'ler belirli gruplar şekile gösterilmiştir. Bunun yerine her attribue için bir satır yapabilirsiniz. Ancak benzer görevler yerine getiren attribute'leri yanyana yazabilrsiniz.

HTML'de ve XML'de kod yazarken kapanış tag'lerini kapatmayı unutmayın.

HTML hoşgörülü bir dildir. Bazı tag'leri kapatmadığınızda bir hata oluşmaz. Ancak bazı tag'ler kapanmassa yanlış görünümler oluşabilir. XML'de ise açılan her Tag muhakkak kapatılmalıdır. Eğer bir tag'i açar açmaz kapatırsanız o tag'i kapatmayı unutma tehlikesinden kurtulmuş olursunuz. Yani açılış tag'ini yaz ardından kapanış tag'ini yaz. Daha sonra arasına istediğin kodları yazabilir.

Kullanım

Biçimlendirme de her zaman CSS'yi kullan. Bir şey CSS ile yapılabiliryorsa asla HTML ile yapma.

SS HTML'inin yetersiz olduğu biçimlendirme işlevini yerine getirmektedir. Bu yüzden CSS HTML'den hem daha geniş daha etkili ve daha kolay biçimlendirme yapmaktadır. Biçimlendirme işlevi için her zaman CSS'yi kullanın. Örneğin bir elemanın rengini değiştirmek bgcolor özelliğini değil CSS background-color özelliğini kullanın.

Eğer bir şey HTML veya CSS ile yapılabiliyorsa asla JavaScript ile yapma.

JavaScript gereksiz yere kullanılmamalıdır. Örneğin bir fare ile bir link üzerine gelindiğinde linkin rengini değiştirmek istiyorsanız JavaScript değil CSS'ini :hover pseudo classı'nı kullanın. Örneğin aşağıdaki stille bir fare üzerine geldiğinde linkin rengini kırmızı yapabilirsiniz.

a:hover{
	color:red;
}

Stiller veya Script'lerinizi ayrı dosyalara koyun.

Web sayfalarında style'lar .css uzantılı dosyalarda, JavaScript kodları da .js uzantılı dosyalarda tutulabilirler. Bunun sonucunda ayrı dosyalara koyduğunuz tüm kodları birden fazla sayfada kullanabilirsiniz. Css,

<link href="test.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>

eklinde, js dosyaları ise

<script src="test.js" langugae="JavaScript"></script>

şeklinde sayfaya bağlanabilirler.

Diğer bir yararı da HTML sayfasının daha az kod bulunmasını ve bunun sonucunda bakımı daha kolay bir sayfa olmasını sağlar. Örneğin JavaScript kodunda bir hata yapmışsanız bir tek .js dosyasında düzeltme yapmanız yeterli olur. Aksi takdirde kodu kullandığınız tüm web sayafalarında JavaScript kodunu değiştirmek zorunda kalırsınız.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır