İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

JAVASCRİPT NESNELERİ

Javascript Nesneleri

Bu noktaya kadar ele aldığımız bütün nesneler, Javascript'e HTML ve Browser tarafından sunuluyordu. Fakat Javascript, kendi kendisine nesneler de oluşturabilir. Örneğin, Javascript bir alfanümerik değişkeni ele aldığı anda bu onun için bir String nesnesi olur; ve dolayısıyla, bir değişkenden öte bazı özellikler ve metodlar kazanır. Dizi-değişkenler de oluşturuldukları anda Array nesnesi olurlar; yeni özellikleri ve metodları olur.

String Nesnesi

Javascript kodunuzun ya HTML'in HEAD bölümünde genel nitelikli, ya da herhangi bir fonksiyonun içinde yerel nitelikli bir değişken tanımladığınız zaman bu türüne göre bir String (alfanümerik, karakter) değişken olur. Örneğin:

var kitabınAdi = "Gazap Üzümleri"

ifadesi bize içeriği "Gazap Üzümleri" olan bir değişken kazandırır. İçeriğinin niteliği nedeniyle bu değişken, String değişkendir. Fakat şu aşağıdaki ifadeye bakarsanız, Javascript'e yeni bir String nesnesi oluşturması için de emir verebiliriz:

var kitabinAdi = new String("Gazap Üzümleri")

new," (=yeni) hatırlıyorsanız, Javascript'e yeni bir nesne oluşturması için verdiğimiz komuttu. Burada Javascript'e yeni bir String nesnesi oluşturmasını; bunun içeriğini "Gazap Üzümleri" yapmasını, ve bu nesneyi, "kitabinAdi" isimli değişkene atamasını söylüyoruz. değişken oluşturma açısından ikisi arasında hiç bir fark olmamakla birlikte, bu ikinci yöntem bize, alfanümerik değişkenlerin özel niteliğini, nesne olduklarını gösteriyor. Bu sayede alfanümerik değişkenlerin (yani String nesnelerinin) bazı ilave özelliklerinden yararlanabiliriz. Bu özelliklerin sık kullanılanlarını şöyle sıralayabiliriz:length Nesnenin uzunluğunu belirtir. Örneğin kitabinAdi.length, bize 14 değerini verir.

charAt(i) i ile belirttiğiniz pozisyondaki karakteri verir. kitabınAdi.charAt(1) bize "a" değerini verir.

indexOf(nnn) nnn ile belirttiğiniz karakterlerin String içinde ilk geçtiği konumun endeksini verir. kitabınAdı.indexOf("za") ifadesi, 2 değerini verir. (G, 0 olmak üzere saymaya başlayın!)

lastIndexOf(nn) nnn ile belirttiğiniz karakterlerin String içinde geçtiği son konumun endeksini verir. kitabınAdi.lastIndexOf("a"), bize 3 değerini verir. substring(i,j) String nesnesinin i'de başlayan ve j'de biten bölümünü verir. kitabinAdi.subtring(0,3) ifadesi bize "Gaz" değerini verir.

Bu özellikler, sadece bir alfanümerik değişken veya öğrendiğimiz yeni adıyla String nesnesinde değil, String olabilecek herhangi bir metinde de vardır. Örneğin "Gazap Üzümleri".length, 14; "Gazap Üzümleri.charAt(1) ise "a" değerini verebilir.String nesnelerinin kendilerine özgü metodları da vardır. Bunları da kısaca ele alalım:

String nesnelerinin kendilerine özgü metodları da vardır. Bunları da kısaca ele alalım:

bold() Bağladığınız String nesnesini koyu yapar. Örneğin kitabınAdi.bold(), size "<B>Gazap Üzümleri</B>" metnini verir.

.fontcolor("renk") String nesnesinin görüntülenme rengini belirler. Örneğin kitabınAdi.fontcolor("red") size "<FONT COLOR="red">Gazap Üzümleri</FONT>" değerini verir.

.fontsize("ölçü") String nesnesinin görüntülenmesinde harf büyüklüğünü belirler. Örneğin kitabınAdi.fontsize("24") size "<FONT SIZE="24">Gazap Üzümleri</FONT>" değerini verir.

.italics() String nesnesinin itelik harfle görüntülenmesini sağlar. Örneğin kitabınAdi.italics() size "<I>Gazap Üzümleri</I>" değerini verir.

.toLowerCase() String nesnesinin görüntülenmesi sırasında bütün harflerinin küçük harf olmasını sağlar. Örneğin kitabınAdi.toLowerCase () size "gazap üzümleri" değerini verir.

.toUpperCase() String nesnesinin görüntülenmesi sırasında bütün harflerinin büyük harf olmasını sağlar. Örneğin kitabınAdi.toLowerCase () size "GAZAP ÜZÜMLERİ " değerini verir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır