İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Karakter Veriler ve Özel Karakterler

Karakter Veriler

HTML elemanları arasında kalan karakterler, belgenin asıl metnini oluşturur. Bir HTML belgesi (HTML elemanları ve metin) "text/html" medya tipinin "charset" parametresi ile kodlanır. Bu spesifikasyon içinde, "charset" parametresinde kullanılabilecek değerler, "US-ASCII" ya da "ISO-8859-1" dir. ISO-8859-1, Latin-1 diye de bilinen ve içinde hemen bütün batı avrupa dillerini barındıran latin alfabesini içerir.

Özel karakterler

Bazı karakterler, HTML belgeleri içinde özel anlamlar içerebilirler.

Aşağıdaki karakterler bir HTML belgesi içinde özel işlemleri belirtmek için kullanılmaması istendiğinde ya da bu karakterler kullanıcının kullanamayacağı bir durumda ise kullanılır.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır