İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Web Programlama Testi 1

Bu test web programlama temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  • : Applet'ler web sayfalarına gömülen Java nesneleridir.
  • : Javascript Java dilinin web sayfaları için kullanılan bölümüdür.
  • : JavaScript HTML'e eklenen bir script dilidir.
  • : CSS web sayfalarına stil kazandırmak için kullanılır.
  • : JavaScript event driven(olay sürümlü) bir dildir.

  • : Cevap Yok
 2. Aşağıdaki event'lerden hangisi fare'nin oluşturduğu bir event olamaz
  • : onClick
  • : OnMouseOver
  • : OnLoad
  • : OnSubmit
  • : OnMouseOver

  • : Cevap Yok
 3. Aşağıdakilerden hangisi JavaScript'te bir keyword değildir.
  • : alert
  • : function
  • : var
  • : new
  • : return

  • : Cevap Yok
 4. Form bilgisini kullanıcı submit ettiğinde test.jsp server-side uygulamasına göndermek için form elementinin hangi attribute'si kullanılır.
  • : method
  • : action
  • : submit
  • : url
  • : cgi

  • : Cevap Yok
 5. CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz.
  • : Bir tablonun border'ının rengi kırımızı yapılması
  • : Bir yazının fontunun Arial yapılması
  • : Bir link alt çizgisinin kaldırılması
  • : Bir link'in üzerine gelindiğinde link'in renginin değiştirilmesi
  • : Bir sayfanın yeniden yüklenmesi

  • : Cevap Yok
 6. test.js dosyalarındaki JavaScript kodlarını kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.
  • : style
  • : head
  • : body
  • : link
  • : script

  • : Cevap Yok
 7. test.css dosyalarındaki style'leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.
  • : html
  • : style
  • : link
  • : body
  • : head

  • : Cevap Yok
 8. test adında bir image nesnesinde test.gif resminin görünmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.
  • : document.image.test="test.gif";
  • : window.image.test="test.gif";
  • : document.images["test"].src="test.gif";
  • : document.test="test.gif";
  • : document.image["test"]="test.gif";

  • : Cevap Yok
 9. Bir String'i JavaScript komutuna çeviren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir.
  • : alert()
  • : eval()
  • : toString()
  • : command()
  • : call()

  • : Cevap Yok
 10. Bir tablo hücresinin genişliğini diğer hücrelerden daha büyük yapmak için td tag'inin hangi özelliği kullanılır.
  • : cols
  • : rows
  • : colspan
  • : rowspan
  • : columns

  • : Cevap Yok