İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Bir Kodun Satır Sayısını Javascript İle Gizleme

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
 4 	var lineIdString="lineNumber";
 5 	function hideAll(lastNumber){
 6 		for(var i=1;i<lastNumber+1;i++){
 7 			var newId=lineIdString+i;
 8 			hide(newId);
 9 		}
 10 	}
 11 	function showAll(lastNumber){
 12 		for(var i=1;i<lastNumber+1;i++){
 13 			var newId=lineIdString+i;
 14 			show(newId);
 15 		}
 16 	}
 17 	function hide(lineId){
 18 		var line=document.getElementById(lineId);
 19 		line.style.display="none";		
 20 	}
 21 	function show(lineId){
 22 		var line=document.getElementById(lineId);		
 23 		line.style.display="inline";		
 24 	}		
 25 </script>
 26 <style>
 27 span{
 28 	margin-right:15px;
 29 }
 30 </style>
 31 </head>
 32 <body>
 33 <a href="javascript:hideAll(18);">gizle</a>
 34 <a href="javascript:showAll(18);">göster</a>
 35 <pre>
 36 <span id="lineNumber1">1</span>public class Rectangle{
 37 <span id="lineNumber2">2</span> int x,y,w,h;
 38 <span id="lineNumber3">3</span> public final static int COLLISION_LEFT=0;
 39 <span id="lineNumber4">4</span> public final static int COLLISION_CENTER=1;
 40 <span id="lineNumber5">5</span> public final static int COLLISION_RIGHT=2; 
 41 <span id="lineNumber6">6</span> public Rectangle(int x,int y,int w,int h){
 42 <span id="lineNumber7">7</span>  this.x=x;
 43 <span id="lineNumber8">8</span>  this.y=y;
 44 <span id="lineNumber9">9</span>  this.w=w;
 45 <span id="lineNumber10">10</span>  this.h=h;
 46 <span id="lineNumber11">11</span> }
 47 <span id="lineNumber12">12</span> public int getX(){
 48 <span id="lineNumber13">13</span>  return x;
 49 <span id="lineNumber14">14</span> }
 50 <span id="lineNumber15">15</span> public int getY(){
 51 <span id="lineNumber16">16</span>  return y;
 52 <span id="lineNumber17">17</span> }
 53 <span id="lineNumber18">18</span>}
 54 </pre>
 55 </body>
 56 </html>

Satır sayıları her satırın başına span element'inin içinde belirtilir. Bu işlemi bir program kullanarakta yapabilirsiniz. Yapacağınız program yeni satır karakterini saymalı ve span elementini eklemeli. hideAll() ve showAll() method'una toplam satır sayısı verilmeli. span id'leri lineNumer1,lineNumber2.. şeklinde gitmelidir.

span elementi getElementById() ile bulunur ve

style.display="none";

ile gizlenir. ve

line.style.display="inline";

ile gösterilir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır