İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Fare ile bir link'in üzerine gelindiğinde sayfadaki image'ın değiştirilmesi

Resim Slaytı

Bu örnekte bir link'in üzerine gelindiğinde sayfa içindeki bir resmi başka bir resimle değiştiriyoruz.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <html>
 2 <head>
 3 	<script language="JavaScript">
 4   	function changeImage(imageName,imageFileName){
 5 			document.images[imageName].src=imageFileName;	
 6 		}
 7 	</script>
 8 </head>
 9 <body>
 10 <body>
 11 	<a href="a.html" onMouseOver="changeImage('test','a.gif')">a.gif</a><br>
 12 	<a href="b.html" onMouseOver="changeImage('test','b.gif')">b.gif</a><br>
 13 	<a href="c.html" onMouseOver="changeImage('test','c.gif')">c.gif</a><br>
 14 	<a href="d.html" onMouseOver="changeImage('test','d.gif')">d.gif</a><br><br>
 15 	<img src="a.gif" name="test"></img>
 16 </body>
 17 </body>
 18 </html>

Kodun Açıklanması

Örnekte 4 link bulunmaktadır. Hepsi ayrı bir resmi gösterecektir. Örneğin a link'i üzerine fare ile gelindiğinde test adlı img element'inde a.gif resmi gösterilecektir. b linkine gelindiğinde ise b.gif resmi gösterilecektir.

onMouseOver ile bir link'in üzerine gelindiğinde changeImage fonksiyonunu çağırıyoruz. Bu fonksiyon imageName adında img element'inin gösterdiği resmi imageFileName yapmaktadır. Örnekte test adlı img element'inin yerinde resimler gösteriliyor. Örneğin ikinci paramtre olrak a.gif gelirse

document.images[imageName].src=imageFileName;

a.gif'i görünür hale getiriyoruz.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır