İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Yalçın Yolalan
yalcin.yolalan@mynet.com

JavaScript'le Banner Ekleme

Açıklama

Bir web sayfasına, bir ad server olmadan zamanla değişen banner eklemek için bir basit bir JavaScript kodu yazılabilir.

Bir methodun belli aralıkla çağrılmasını sağlamak için setTimeout() fonksiyonu çağrılır. Örnekte putBanner() fonksiyonu belli bir süre sonra yine kendisini çağırmaktadır. Bu şekilde banner belli bir süre görünür kalmakta, süre bitince yenisi gelmektedir

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>Untitled</title>
</head>
<script language="javascript">
var idx = 0;
var bannerNumber = 3;
var imgArr = new Array();

function bannerObj(source,url){
  this.source = source;
  this.url = url;
}

imgArr[idx++] = new bannerObj("picture1.gif","http://www.anyhost.com/");
imgArr[idx++] = new bannerObj("picture2.gif","http://www.anotherhost.com/");
imgArr[idx++] = new bannerObj("picture3.gif","http://www.godoro.com/");
function putBanner(){
  var i=Math.floor(Math.random()*bannerNumber)
  document.all.banner.innerHTML = '<a href="'+imgArr[i].url.toString()+'"><img src="'+imgArr[i].source.toString()+'" border="0"></a>';
  setTimeout('putBanner()',2500);
}
</script>
<body onload="putBanner();">
<table>
<tr><td><DIV ID=banner></DIV></td></tr>
</table>
</body>
</html>

Burada bannerObj() fonksiyonu bir URL ve image source bilgisi tutan bir nesne gibi kullanmakta ve bu nesneden oluşturulmuş bir dizi kullanılmaktadır.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır