İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

SQL'DE ARİTMETİKSEL İFADELER VE FNKSİYONLAR

KÜME FONKSİYONLARI

SUM FONKSİYONU:

SUM - TOPLA

Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir.

ÖRNEK:İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır?
SELECT SUM (brüt)
FROM personel;

AVG FONKSİYONU:

AVG - ORT

Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır.

ÖRNEK:İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır?
SELECT AVG(brüt)
FROM  personel;

MAX FONKSİYONU:

MAX - ÜST

Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en büyük değeri bulur.

ÖRNEK:İşletme içindeki en yüksek maaş ne kadardır?
SELECT MAX (brüt)
FROM personel;

MIN FONKSİYONU:

MIN - ALT

Tablo içinde,belirlenen sutun alan içindeki en küçük değeri bulur.

ÖRNEK:İşletme içinde 4 Mayıs 1970’den önce doğanlar için,asgari ücret nedir?
SELECT MIN(brüt)
FROM personel
WHERE dog_tar < {05/04/70};

COUNT FONKSİYONU:

COUNT - SAY

Tablo içinde ,her hangi bir sayma işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

ÖRNEK:Ücreti 6000000'dan olan personel sayısı nedir?
SELECT COUNT (*)
FROM  personel
WHERE brüt > 6000000;

COUNT (SAY) fonksiyonu DISTINCT (TEKRARSIZ)sözcüğü ile de kullanılır.

ÖRNEK:Personel tablosunda mevcut personelin işletme içinde kaç tane farklı bölümde çalıştığını bul.
SELECT COUNT(DISTINCT böl_no)
FROM personel;
COUNT (böl_no)

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır