İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

DÖNGÜLER

While Döngüsü:

Koşul ifadesi doğru (true) ise blok içi uygulanır. Değilse blok dışına(sonrasına) çıkılır.

while ($sayi == 5) {
	print ("Sayı 5!\n");
}

Yukarıdaki örnekte koşul ifadesi $sayı değişkeninin 5’e eşitliğini test ediyor. Eğer 5 ise (true) oklu parantez içine (bloğa) geçilerek icra edilir. % değilse (false) blok dışına çıkılır.

Örnek Program : Program adı wh_dongu1.pl olsun.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

$sayi = 0;

$sayac = 1;

print ("Bu satır döngü başlamadan evvel yazıldı.\n");

while ($sayi == 0) {

     print ("Dongu sayac değeri ", $sayac, "\n");

     if ($sayac == 3) {

        $sayi = 1;

     }

   $sayac = $sayac + 1;

   }

print ("Döngüden çıktık.\n");

Çalışması :

>wh_dongu1

>Bu satır döngü başlamadan evvel yazıldı.

>Dongu sayac değeri 1

>Dongu sayac değeri 2

>Dongu sayac değeri 3

>Döngüden çıktık.

>

Until Döngüsü :

Genel formatı :

until (koşul ifadesi) {

    koşul ifadesi sonucu yanlış(true) ise

    blok içi uygulanır

    koşul doğru olunca blok dışına çıkılır

 }

Örnek Program : Program adı untilprg.pl olsun

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

print ("17 ARTI 26 SONUCU KACTIR.?\n");

$dogru_cevap = 43;   # Doğru cevap atandı

$girilen_deger = <STDIN>;

chop ($girilen_deger);

until ($girilen_deger == $dogru_cevap) {

    print ("Yanlis! Yeniden dene!\n");

    $girilen_deger = <STDIN>;

    chop ($girilen_deger);

 }

print ("Bravo..Dogru cevap!!!\n");

Çalışması :

>untilprg

>17 ARTI 26 SONUCU KACTIR.?

>39

>Yanlis! Yeniden dene!

>43

> Bravo..Dogru cevap!!!

>

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır