İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

GİRİŞ

Perl Komutları Nasıl Yazılır?

Beğendiğiniz bir editörle yazabilirsiniz. İlk satırda perl'un icra edilebilir dosyasının sistemdeki tam yolu verilir. Satırın başına( #! ) özel karakterleri mutlaka yazılmalıdır.

#!/usr/bin/perl gibi...

Kodlama bittikten sonra editörden çıkılır ve Unix ve benzeri sistemlerde o dosyaya icra hakkı vermeniz gerekir. Varsayalım ki program adı deneme.pl olsun

chmod +x deneme.pl

komutu bu işlemi yerine getirir.

Program Nasıl Çalışır?

Komut satırından program adını girip Enter tuşuna basınız.

Örnek program :

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

$girilensatir = <STDIN>;

print($girilensatir);

Bu programın ilk satırında programın icrası için gereken dosyanın yeri belirtilmiştir. İkinci satırda klavyeden girilen değer $girilensatir değişkenine aktarılır. (Burada klavyeden merhaba yazalım). Üçüncü satırda ise bu değer ekrana yazdırılır.

Ekrandaki görüntü şu şekildedir:

> deneme.pl 


> merhaba 


> merhaba

Açıklama satırları nasıl belirtilir. Açıklama yapmak amacıyla kullanacağımız satırların başına # işareti koyarız.

# bu bir açıklama satırıdır
# perl tarafından dikkate alınmaz

Bu durumda önceki programımızı şu şekilde kodlayalım

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

#Bu program klavyeden girileni

#ekrana yazar.

$girilensatir = <STDIN>;

print($girilensatir);

Programın çalışması bir önceki ile tamamen aynıdır. # ile başlayan satırlar sadece bizi aydınlatmak, not tutmak içindir. Perl bu satırları değerlendirmeden geçer.

Şimdi şu satırı ele alalım;

$girilensatir = <STDIN>;

Bu satir bir perl ifadesidir(statement) her bir parçasına($girilensatir,=,<STDIN>,;) ise gösterge (token) denir. $girilensatir bir skalar değişkeni belirtir. $ isareti değişkenin skalar olduğunu girilensatir ise değişkenin adını belirler. = göstergesi kendisinin (bize göre) sağındaki ifadeyi solundakine ata anlamı taşır. <STDIN> standart giriş elemanını yani klavyeden girişi ifade eder. Son olarak ; göstergesi ise ifadenin bitişini gösterir ve ifade sonlarında mutlaka bulunmalıdır aksi takdirde hata mesajı alırsınız.

Yukarıdaki açıklamalar tüm perl benzer ifadelerinde geçerlidir. Yazım sırasında istisnai durumlar dışında karakter aralarında boşluk, tab v.b whitespaces karakterleri kullanılabilir.Aralardaki boşluk sayısı önemli değildir.

Gelelim yazdırmaya;

Standart çıktı(ekran)ya yazdırma görevini print yapar. print($girilensatir); ifadesiyle $girilensatir skalar değiskeninin içeriği ekrana yazdırılır. Aslında print fonksiyon olarak çalışır. $girilensatir 'ı ise arguman olarak kullanır. Arguman 1 den fazlada olabilir. Print ($girilensatir, $girilensatir); ifadesinde 2 arguman kullanılmıştır. Her ikisi de klavye girişini alan $girilensatir değişkenidir. Bu durumda busatırın çalışması anında $girilensatir değeri, ekrana 2 defa yazdırılır.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır