İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Yan Bellek(Kütük) Kullanımı

Kütük Açma

Fortran 77'de kütük yaratma ya da yaratılan kütüğü açma işlemi OPEN deyimi kullanılarak yapılır. Deyimin genel yazılışı:

OPEN (UNIT =nuf, FILE ='fna', STATUS ='st', ACCESS ='ac', FORM ='ft, RECL =rl)

biçimindedir. Burada:

OPEN(13, STATUS='NEW', ACCESS='SEQUENTIAL', FORM='FORMATTED', RECL=15)

Kütük Kapama

Açılan kütüklerin kapanması işlemi CLOSE deyimi kullanılarak gerçekleştirilir. Genel yazılışı:

CLOSE (UNIT =nuf, STATUS ='st')

biçimindedir. Burada:

st : Kütük kapatma türünü gösterir. Delete ve Keep durumları söz konusudur. Delete silmek, Keep saklamak için yazılır.

CLOSE(13, STATUS='KEEP')

Kütükten Okuma

Kütükten okuma yapılması işlemi READ deyimi ile olur. Genel yazılışı:

READ (UNIT =nuf, fs, END =sst, ERR =hst, REC =m)dl

biçimindedir. Burada:

READ(1,10,END = 20)GR,LR,NRM

Kütüğe Yazma

Herhangi bir kütüğe veri girilmek ya da yazılmak istendiğinde WRITE değimi kullanılır. Genel yazılışı:

WRITE (UNIT = nuf, fs, ERR = sst, REC = m)dl

biçimindedir. Burada:

sst : Yazma hataları durumunda devam edilecek deyim numarasını gösterir

WRITE(1,10, ERR = 100, REC=5)D,E,F

ENDFILE deyimi

Okuma işlemi sırasında sıralı bir kütükte kütük sonuna gidilmesini sağlar. Genel yazılışı:

ENDFILE (nuf)

biçimindedir. Burada nuf kütük numarasını gösterir.

ENDFILE(2)

REWIND deyimi

Kütüğün herhangi bir yerinden ilk tutanağa dönülmesini sağlar. Genel yazılışı

REWIND(nuf)

biçimindedir. Burada nuf kütük numarasını gösterir

READ(2)

BACKSPACE deyimi

Kütükte, bulunan tutanaktan bir önceki tutanağa geçilmesini sağlar. Genel yazılışı:

BACKSPACE(nuf)

biçimindedir. Burada nuf kütük numarasını gösterir.

BACKSPACE(2)

Bazı Örnek Programlar

1)Aşağıdaki program sıralı bir kütük yaratır, bu kütüğe bilgileri yazar, kütüğü kitler ve kapatır. Daha sonra kütüğü açar ve kütükteki bilgileri okuyup ekrana yazar.

Dimension A(9,9) 
Open (Unit=5, File='Ver',Status='New') 
Read (*,*)A 
Write (5,*)A 
Close (5,Status='Keep') 
Open (5,File='Ver',Status='Old') 
Read (5,*,End=77)A 
Write (*,*)A 
Goto 130 
Close (5) 
Stop 
End

Öğrenci notlarını bulunduğu sıralı kütükten okuyan ve ortalamaları yazan bir program ise

Dimension Onot (1500) 
Open (5, File='Onot') 
Do 50 I-1, 1500 
Read (5,*,End=100) Onot (I) 
Tnot=Tnot+Onot(I) 
K=K+1 
50 Continue 
100 Ornot=Tnot/K 
Write (*,*)Ornot 
Stop 
End 

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır