İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

if

Bir koşulun geçekleşmesi durumunda belli bir işlemin yapılmasını sağlayan ifade

Bir veya daha çok ifadenin belli bir koşula bağlı gerçekleşmesini sağlamak için if yapısı kullanılır. Örnek:

	if(i=3){
		// Bir şey yap
	}

Koşulun gerçekleşmemesi durumunda yapılacaklar da else sözcüğüyle belirtilir :

	if(i=3){
		// Bir şey yap
	}else{
		// Başka bir şey yap
	}

İstenirse birden fazla if-else blokları ardarda yazılabilir :

	if(i=3){
		// Bir şey yap
	}else if (i=5){
		// Başka bir şey yap
	}else
		// Daha da başka bir şey yap
	}

Çok fazla if-else if-else yapısı yerine switch kullanılabilir.