İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Switch

Bir değerin çeşitli değerleri içine yapılacakları belirlemek için kullanılan yapı

Bir değerin değişik değerleri için ayı bir işlemi gerçekleştirmek için switch yapısı kullanılır.

 switch(code){
		case 1: System.out.println("Ok");break;
		case 2: System.out.println("Warning");break;
		case 3: System.out.println("Error");break;
		case 4: System.out.println("Panic!");break;
		default: System.out.println("Unknown");break;
	}

Bu kod parçasında 'code' değişkeninin 1,2 gibi değerler alması durumunda ekrana belli bir değer basılıyor. Her case ifadesi ayrı bir değer için durumu belirtiyor. İsteğe bağlı default sözcüğü de hiç bir duruma girmeyen değerler için yapılacak işlemi belirtiyor. Her case'ten sonra break yapılarak kodun o noktada switch blok'undan çıkması sağlanıyor. Aksi halde sonraki case'ler için kontrol etmeye devam eder.