İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Boolean

Değeri sadece true (doğru) veya false (yanlış) olabilen veri tipi.

Java'da boolean bir primitive tiptir ve if, for ve while gibi ifadelerde bu tip kullanılır. Bazı operatorler bu tiplerle çalışırlar : &&,|| ==,!=,!, >,>=,<,<=.

Örneğin bu operatörlerden '&&', bir koşulun iki ayrı koşulun doğru olması durumunda doğru kabul edilmesini sağlar. Koşullardan bir bile yanlışsa sonuç yanlıştır. Mantıktaki "VE" işlemine karşılık gelir. Bir 'a' sayının hem 32'den küçük hem de 20'den büyük olması isteniyorsa bu operatör

(a<32)  &&(a > 20)

biçiminde kullanılır.