İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Anonymous Class

Adı verilmeksizin yaratılmış inner class

Bir inner class adı verlilmeksizin, bir değişkenin yaratılması esnasında tanımlanabilir. Bu durumda class'ın ismi kodun içerisinde görünmez. Ancak derleme sonrasında tanımlandığı class'ın adının yanında bir numarayla bir .class uzantılı üretilir. MyOuterClass$1.class gibi. Ancak bu ismde bir .java uzantılı dosya yoktur.

Örneğin MyClass adlı bir class'ın herhangi bir methodunda

button.addActionListener(
	new ActionListener(){
		public void actionPerformed(ActionEvent e){
			System.out.println("Action!")
		}
	}
)

şeklinde bir tanım yapılırsa MyClass$1 (veya daha önce bir anonymous inner class kullanılmışsa MyClass$2) adında bir class üretilir.