İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Response

HttpServletResponse

Client'a bilgi çıktısı gündermek için kullanıla class'tır. Temelde output'a HTML basmak için kullanılır.

Content-Type

HTTP protokolünde sadece client'a HTML gönderilmez, düz text, image (örneğin .gif ) tipinde veri de gönderilebilir. Bu yüzden verinin içerik tipi (content type'ı) belirtilmek durumunda kalınabilir. Tip 'type/subype' biçiminde belirtilir. Örneğin "text/html" veya "image/gif". Default değer "text/html" dir. Content type belirlemek için.

response.setContentType("text/plain");

biçimde bir ifade girilir.

Writer & OutputStream

Kullanıcıya standart HTML veya herhangi bir text data yollanıyorsa, getWriter() methoduyla bir PrintWriter alınmalı ve içerik ona yazılmalıdır. Ancak data 'binary' ise, getOutputStream()'la OutputStream alınmalı ve "byte" tipinde değerler dizisi basılmalıdır.

Redirection

Kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirmek için

response.sendRedirect("http://www.myhost.com/mypath/mypage.html");

şeklinde bir ifade kullanılır. Redirection clien'ta yapılır. Aslında client'a (tarayıcıya) başka bir sayfayı otomatik olarak çağırması için bir istek gider. URL mutlaka mutlak (absolute) olmalıdır. "/mypath/mypage.html" şeklinde göreli (relative) adres girilemez.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır