İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Request

HttpServletRequest

Client'tan (tarayıcı'dan) kullanıcının gelen istekleri ile ilgili her türlü bilgi HttpServletRequest class'ında bulunur. Bunlar, parameterler, kullanıcının bağlandığı ortam hakkında bilgi, cookie'ler gibi bilgilerdir.

Parameters

Bir request'ten parameter almak için

String value=request.getParameter("name");

şekinde bir format kullanılır. Aynı isimle birden fazla parametre geleceği biliniyorsa

String[] values=request.getParameterValues("name");

şeklinde bir yöntemle alınabilir. Tek değer olması durumunda da bu method tek elemanlı bir dizi gönderir.

Adı belirtilen parametre yoksa 'null' değeri gelir. Bütün parametrelerin adlarını almak için getParameterNames() methodu kullanılır.

Bir request'le gelen bütün parametreleri çıktıya basan bir servlet yazalım.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import javax.servlet.http.*;
 2 import java.util.*;
 3 import java.io.*;
 4 public class ParameterReflectorServlet extends HttpServlet{
 5  public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
 6   throws IOException
 7  {
 8   PrintWriter out=response.getWriter();
 9   out.println("<html>");
 10   out.println("<body>");
 11   Enumeration names=request.getParameterNames();
 12   while(names.hasMoreElements()){
 13    String name=(String) names.nextElement();
 14    String[] values=request.getParameterValues(name);
 15    out.println("<br>Parametre Adı :"+name);
 16    for(int i=0;i<values.length;i++){
 17     out.println("&lt;br&gt; - :"+values[i]);
 18    }
 19   }
 20   out.println("&lt;/body&gt;");
 21   out.println("&lt;/html&gt;");
 22  }
 23 }

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır