İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Properties Dosyalarını İşlemek İçin AbstractTableModel'i Extend Eden Bir Model Örneği

Bu örnekte PropertiesTableModel class'ını yaratıyoruz. Bu class AbstractTableModel class'ını extend etmekte. Bu model ile properties dosyalarını göstermek için JTable kullanılabilir. Böylece properties dosyaları bir tabloda görüntülenmiş olur.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 package com.godoro.test;
 2 import java.awt.*;
 3 import javax.swing.*;
 4 import javax.swing.table.*;
 5 import javax.swing.event.*;
 6 import java.util.*;
 7 import java.io.*;
 8 public class PropertiesTableModel extends AbstractTableModel{
 9  private final static int NONE=0;
 10  private final static int VALUE=1;
 11  private final static int BOTH=2;
 12  private int thisEditable=NONE;
 13  private String thePath=null;
 14  private Properties theProperties=new Properties();
 15  private ArrayList dataList=new ArrayList();
 16  private String[] columnname=new String[]{"Key","Value"};
 17  public PropertiesTableModel(String systemid) throws FileNotFoundException,IOException{
 18   setSystemid(systemid);
 19   theProperties.load(new FileInputStream(thePath));
 20   setDatas();
 21  }
 22  public PropertiesTableModel(String path,int editable) throws FileNotFoundException,IOException{
 23   setSystemid(path);
 24   theProperties.load(new FileInputStream(thePath));
 25   setEditable(editable);
 26   setDatas();
 27  }
 28  public Properties getProperties(){
 29   return theProperties;
 30  }
 31  public void setSystemid(String path){
 32   thePath=path;
 33  }
 34  public void setEditable(int editable){
 35   thisEditable=editable;
 36  }
 37  public int getEditable(){
 38   return thisEditable;
 39  }
 40  public int getRowCount(){
 41   return dataList.size()/2;
 42  }
 43  public int getColumnCount(){
 44   return 2;
 45  }
 46  public Object getValueAt(int row, int column){
 47   String[] keys=getKeys();
 48   if(column==0){
 49    return dataList.get(row*2);
 50   }else if(column==1){
 51    return dataList.get(row*2+1);
 52   }else{
 53    return null;
 54   }
 55  }
 56  public void setValueAt(Object a,int row,int column){
 57   if(column==0){
 58    dataList.set(2*row,(String)a);
 59   }
 60   else if(column==1){
 61    dataList.set(2*row+1,(String)a);
 62   }
 63  }
 64  public String getColumnName(int column){
 65   return columnname[column];
 66  }
 67  public boolean isCellEditable(int rowindex,int colindex){
 68   if(thisEditable==2){
 69    return true;
 70   }else if(thisEditable==1){
 71    if(colindex==1){
 72     return true;
 73    }else{
 74     return false;
 75    }
 76   }else{
 77    return false;
 78   }
 79  }
 80  public void updateProperties(){
 81   Properties newProperties=new Properties();
 82   for(int i=0;i<dataList.size()/2;i++){
 83    newProperties.put(dataList.get(i*2),dataList.get(i*2+1));
 84   }
 85   theProperties=newProperties;
 86  }
 87  public void store()
 88   throws IOException,FileNotFoundException
 89  {
 90   store(thePath);
 91  }
 92  public void store(String path)
 93   throws IOException,FileNotFoundException
 94  {
 95   updateProperties();
 96   FileOutputStream fos=new FileOutputStream(path);
 97   theProperties.store(fos,"");
 98  }
 99  public void insertEmptyRow(){
100   dataList.add("");
101   dataList.add("");
102  }
103  public void deleteRow(int index){
104   dataList.remove(index*2);
105   dataList.remove(index*2);
106  }
107  public void deleteRows(int[] indexs){
108   for(int i=0;i<indexs.length;i++){
109    deleteRow(indexs[i]);
110   }
111  }
112  private void setDatas(){
113   String[] keys=getKeys();
114   for(int i=0;i<keys.length;i++){
115    dataList.add(2*i,keys[i]);
116    dataList.add(2*i+1,theProperties.get(keys[i]));
117   }
118  }
119  private String[] getKeys(){
120   String[] keys=new String[theProperties.size()];
121   int i=0;
122   for (Enumeration e=theProperties.keys();e.hasMoreElements();){
123    keys[i]=(String)e.nextElement();
124    i=i+1;
125   }
126   return keys;
127  }
128  public static void main(String[] args) throws Exception{
129   String filepath="E:\\Zafer\\test.properties";
130   JFrame frame=new JFrame();
131   frame.setBounds(0,0,600,600);
132   PropertiesTableModel model=new PropertiesTableModel(filepath,PropertiesTableModel.BOTH);
133   JTable table=new JTable(model);
134   frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
135   frame.getContentPane().add(new JScrollPane(table),BorderLayout.CENTER);
136   frame.setVisible(true);
137  }
138 }

AbstractTableModel abstract bir class'tır.

public int getRowCount();
public int getColumnCount();
public Object getValueAt(int row, int column);

yukarıdaki üç method'u abstract'tır. PropertiesTableModel AbstractTableModel'i extend ettiği için bu üç methodu yazmıştır.

 public int getRowCount(){
  return dataList.size()/2;
 }
 public int getColumnCount(){
  return 2;
 }
 public Object getValueAt(int row, int column){
  String[] keys=getKeys();
  if(column==0){
   return dataList.get(row*2);
  }else if(column==1){
   return dataList.get(row*2+1);
  }else{
   return null;
  }
 }

Property'ler bir key ve buna karşılık gelen bir value'den oluşur. Tüm veri dataList'te atanır. Liste key1,value1,key2,value2 vs.. şeklinde gider. dataList'teki verilerin tablolarda gözükmesi için yukarıdaki üç method gerçekleştirilir. dataList'tin kaç elemanlı ise yarısı satır sayısını verir. Sütün sayısı zaten iki'dir. getValue ise (row,column)'da gözükecek elemanı vermek için kullanılır. row*2 key'i, row*2+1 ise value'yi vermektedir. Kullanıcı tablodaki değerleri değiştirdiğinde model'deki setValueAt methodu çağrılır. Bu method getValueAt method'unun tersini yapar.

 public void setValueAt(Object a,int row,int column){
  if(column==0){
   dataList.set(2*row,(String)a);
  }
  else if(column==1){
   dataList.set(2*row+1,(String)a);
  }
 }

isCellEditable methodu ise (rowindex,colindex)'deki bir değerin değiştirilip değiştirilemiyeceğine karar vermek içindir. PropertiesTableModel class'ımız kurucuda editable değişkenini almaktadır. Bu değişekene göre key veya value değerlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine karar verilmektedir. 2 ise key,value, 1 ise value değiştirilebilir. 0 ise ikiside değişitirelemez.

public boolean isCellEditable(int rowindex,int colindex){
  if(thisEditable==2){
   return true;
  }else if(thisEditable==1){
   if(colindex==1){
    return true;
   }else{
    return false;
   }
  }else{
   return false;
  }
}

PropertiesTableModel ile boş bir satır ekleyebilirsiniz. Bir satırı silebilirsiniz. Properties'i bir dosyaya yazabilirsiniz.

PropertiesTableModel ile aşağıdaki gibi

PropertiesTableModel model=new PropertiesTableModel(filepath,PropertiesTableModel.BOTH);
JTable table=new JTable(model);

bir tablo yaratılabilir. Bu tablo bir panel'e veya frame'e eklenerek görüntülenebilir.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır