İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Bir Klasörün Zip'lenmesi

Giriş

Bu örnekte verilen bir klasör zip'lenmektedir. Zip dosyasının adı klasör'ün adı yapılmıştır ve dosya ziplenecek klasör ile aynı klasöre konulmuştur.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 import java.util.zip.*;
 2 import java.io.*;
 3 public class DirectoryZip{
 4  private ZipOutputStream zos;
 5  private FileOutputStream fos;
 6  private String root="";
 7  public void zip(String dirPath)
 8    throws Exception
 9  {
 10   fos=new FileOutputStream(getZipFilePath(dirPath));
 11   zos=new ZipOutputStream(fos);
 12   zipDir("",dirPath);
 13   zos.close();
 14   fos.close();
 15  }
 16  private void zipDir(String root,String dirPath)
 17    throws Exception
 18  {
 19   File dir=new File(dirPath);
 20   if(dir.isDirectory()){
 21    File[] files=dir.listFiles();
 22    for(int i=0;i<files.length;i++){
 23     if(files[i].isDirectory()){
 24      if(!root.equals("")){
 25       zipDir(root+"\\"+dir.getName(),files[i].getPath());
 26      }else{
 27       zipDir(dir.getName(),files[i].getPath());
 28      }
 29     }else if(files[i].isFile()){
 30      if(!root.equals("")){
 31       zipFile(root+"\\"+dir.getName(),files[i].getPath());
 32      }else{
 33       zipFile(dir.getName(),files[i].getPath());
 34      }
 35     }
 36    }
 37   }
 38  }
 39  private void zipFile(String root,String filepath)
 40    throws Exception
 41  {
 42   System.out.println(filepath+" zipleniyor...");
 43   File file=new File(filepath);
 44   FileInputStream fis=new FileInputStream(file);
 45   BufferedInputStream bis=new BufferedInputStream(fis);
 46   ZipEntry fileEntry=new ZipEntry(root+"\\"+file.getName());
 47   zos.putNextEntry(fileEntry);
 48   byte data[]=new byte[2048];
 49   int count;
 50   while((count=bis.read(data,0,2048))!=-1){
 51    zos.write(data,0,count);
 52   }
 53   bis.close();
 54   fis.close();
 55  }
 56  private String getZipFilePath(String dirPath){
 57   File dir=new File(dirPath);
 58   String name=dir.getName();
 59   String parent=dir.getParent();
 60   String zipFilePath=parent+File.separator+name+".zip";
 61   return zipFilePath;
 62  }
 63  public static void main(String[] args) {
 64   String dir=args[0];
 65   DirectoryZip zipper=new DirectoryZip();
 66   try{
 67    zipper.zip(dir);
 68   }catch(Exception e){
 69    e.printStackTrace();
 70   }
 71  }
 72 }

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır