İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

Bir Sayının Okunuşunu Veren Class

Bu örnekte bir sayının türkçeye göre okunuşu bulunmaktadır. Örneğin 12034 girildiğinde üretilen string onikibinotuzdört olmaktadır.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 package com.godoro.test;
 2 public class NumberTest{
 3  public static final String NUMBER_1="bir";
 4  public static final String NUMBER_2="iki";
 5  public static final String NUMBER_3="üç";
 6  public static final String NUMBER_4="dört";
 7  public static final String NUMBER_5="beş";
 8  public static final String NUMBER_6="altı";
 9  public static final String NUMBER_7="yedi";
 10  public static final String NUMBER_8="sekiz";
 11  public static final String NUMBER_9="dokuz";
 12  public static final String NUMBER_10="on";
 13  public static final String NUMBER_20="yirmi";
 14  public static final String NUMBER_30="otuz";
 15  public static final String NUMBER_40="kırk";
 16  public static final String NUMBER_50="elli";
 17  public static final String NUMBER_60="altmış";
 18  public static final String NUMBER_70="yetmiş";
 19  public static final String NUMBER_80="seksen";
 20  public static final String NUMBER_90="doksan";
 21  public static final String NUMBER_100="yüz";
 22  public static final String NUMBER_1000="bin";
 23  public static final String NUMBER_MILLION="milyon";
 24  public static final String NUMBER_MILLIARD="milyar";
 25  public static final String NUMBER_TRILLION="trilyon";
 26  public String read(String number){
 27   int length=number.length();
 28   int level=(int)((length-1)/3)+1;
 29   String result="";
 30   for(int i=0;i<level;i++){
 31    int start=0;
 32    if(i!=(level-1)){
 33     start=length-3*(i+1);
 34    }
 35    int finish=length-3*(i);
 36    String block=number.substring(start,finish);
 37    result=readNumber(block,i+1)+result;
 38   }
 39   return result;
 40  }
 41  private String readNumber(String number,int level){
 42   if(level==1){
 43    return readThreeNumber(number);
 44   }else if(level==2){
 45    return readThousand(number);
 46   }else{
 47    return readBigNumber(number,level);
 48   }
 49  }
 50  private String readThreeNumber(String number){
 51   String result="";
 52   int location=1;
 53   for(int i=number.length()-1;i>=0;i--){
 54    String s=number.substring(i,i+1);
 55    if(location==1){
 56     result=readNumber(s);
 57    }else if(location==2){
 58     result=readTheTens(s)+result;
 59    }else if(location==3){
 60     result=readHundred(s)+result;
 61    }
 62    location++;
 63   }
 64   return result;
 65  }
 66  private String readThousand(String number){
 67   String yuzluk=readThreeNumber(number);
 68   if(yuzluk.equals("")){
 69    return "";
 70   }else if(yuzluk.equals("bir")){
 71    return getLevelString(2);
 72   }else{
 73    return yuzluk+getLevelString(2);
 74   }
 75  }
 76  private String readBigNumber(String number,int level){
 77   String yuzluk=readThreeNumber(number);
 78   if(yuzluk.equals("")){
 79    return "";
 80   }else{
 81    return yuzluk+getLevelString(level);
 82   }
 83  }
 84  private String readHundred(String number){
 85   if(number.equals("0")){
 86    return "";
 87   }else if(number.equals("1")){
 88    return NUMBER_100;
 89   }else{
 90    return readNumber(number)+NUMBER_100;
 91   }
 92  }
 93  private String readTheTens(String number){
 94   switch(Integer.parseInt(number)){
 95    case 1:
 96     return NUMBER_10;
 97    case 2:
 98     return NUMBER_20;
 99    case 3:
100     return NUMBER_30;
101    case 4:
102     return NUMBER_40;
103    case 5:
104     return NUMBER_50;
105    case 6:
106     return NUMBER_60;
107    case 7:
108     return NUMBER_70;
109    case 8:
110     return NUMBER_80;
111    case 9:
112     return NUMBER_90;
113    default:
114     return "";
115   }
116  }
117  private String readNumber(String number){
118   switch(Integer.parseInt(number)){
119    case 1:
120     return NUMBER_1;
121    case 2:
122     return NUMBER_2;
123    case 3:
124     return NUMBER_3;
125    case 4:
126     return NUMBER_4;
127    case 5:
128     return NUMBER_5;
129    case 6:
130     return NUMBER_6;
131    case 7:
132     return NUMBER_7;
133    case 8:
134     return NUMBER_8;
135    case 9:
136     return NUMBER_9;
137    default:
138     return "";
139   }
140  }
141  private String getLevelString(int level){
142   if(level==2){
143    return NUMBER_1000;
144   }if(level==3){
145    return NUMBER_MILLION;
146   }else if(level==4){
147    return NUMBER_MILLIARD;
148   }else if(level==5){
149    return NUMBER_TRILLION;
150   }else{
151    return "";
152   }
153  }
154  public static void main(String[] args) {
155   NumberTest test=new NumberTest();
156   String n="4044";
157   String result=test.read(n);
158   System.out.println("result: "+result);
159  }
160 }

read method'u verilen bir sayının okunuşunu döndürmektedir. Algoritma şu şekildedir. Türkçede en önemli yüzlük sayıları okumaktadır. Örneğin 234,534,123 gibi. Eğer bu sayılar doğru bir şekilde okunabilirse tüm sayılar okunabilir demektir. Örneğin 12345 gibi bir sayı önce 12 sayısı sonra 345 sayısının okunuşu ile elde edilir. Tek özellik 12 okunuşun sonuna "bin" kelimesini eklenmesidir (oniki bin üçyüzkırkbeş). Daha büyük rakamlar içinde kural değişmez. Burada bin yerine milyon,milyar,trilyon gibi kelimeler eklenir. Örneğin 123456789 gibi bir sayı yüzyürmiüç milyon dörtyüzellialtı bin yediyüzseksendokuz şeklinde okunur. readThreeNumber method'u 999 ve daha küçük rakamları okuyan method'dur.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır